Hlavní navigace

Malé a střední firmy podceňují finanční rizika spojená s mezinárodním obchodem

26. 9. 2013

Sdílet

Aktuální výzkum Asociace profesních účetních ACCA ukázal, že malé a střední firmy s mezinárodními aktivitami jsou významně vystavené kurzovému riziku. Typicky tak riskují kolem 19 % zisku z mezinárodních zakázek.

Jen část z výše zmíněných kurzových ztrát je ovšem pojištěna a o ještě menší část se někdo aktivně stará, aby minimalizoval ztráty. Střední Evropa však spolu s Blízkým východem patří k regionům s nejlepší mírou informovanosti o kurzových rizicích mezinárodního obchodu.

 

Máte dluhy v cizích měnách?

Na počátku roku 2013 tzv. Edinburská skupina, koalice čtrnácti účetnických organizací z celého světa, zadala mezi svými členy rozsáhlou studii. Účelem této studie, kterou připravila ACCA, bylo zjistit rozsah mezinárodních aktivit mezi malými a středními podniky. Cílem bylo také odhalit překážky, jimž malé a střední firmy čelí při svém mezinárodním rozvoji, a identifikovat další podporu, kterou by případně mohly malým a středním podnikům poskytnout vlády jednotlivých zemí. Výzkum se uskutečnil na počátku roku 2013. Zúčastnilo se ho celkem 1 350 malých a středních firem z více než 70 zemí na všech kontinentech. 

Menší firmy jsou ohroženy ve všech případech, kdy mají své příjmy ze zakázek v jiné měně, než své reálné náklady. Nejvíce však jejich riziko stoupá, pokud mají rovněž dluhy v cizích měnách, aby tyto zakázky realizovaly.

 

Střední Evropa je tentokrát na špici 

Výzkum ACCA potvrdil, že země střední Evropy jsou daleko lépe informovány o kurzových rizicích spojených s mezinárodním obchodem než jejich západní protějšky. Rovněž podíl mezinárodních transakcí nebo klientů je u zdejších malých a středních firem větší. Vysoká expozice v mezinárodním obchodě byla rovněž zaznamenána na Blízkém východě. Souhrnně se tedy jedná o ekonomiky s velkým podílem zahraničních investic. 

Typicky je zde proto také vysoký podíl menších poradenských firem, které klientům pomáhají překonat kurzová rizika. V Rumunsku má dokonce víc než polovina menších poradenských praxí klienty, kteří jsou závislí na mezinárodním obchodě. Menší firmy se při řešení mezinárodních transakcí cítí být frustrované složitostí a náklady a omezené přístupem ke zdrojům a relevantním dovednostem. Uchylují se proto typicky ke zbytečně drahým zajišťovacím metodám nebo riskují úplně bez zajištění.

 

Kdo slíže smetanu

Kateřina Benešová, ředitelka ACCA pro Česko, Slovensko a Maďarsko, k výzkumu uvedla: „Inovativní menší firmy s mezinárodní dimenzí rostou rychleji, jsou ziskovější a lépe dokážou vytvářet bohatství a pracovní příležitosti než jejich konkurenti zaměření čistě na domácí trh. Při práci s dodavateli ze zahraničí, zákazníky, věřiteli a dalšími partnery však i tyto firmy potřebují často obchodovat v cizích měnách a tím se do velké míry vystavují nezanedbatelnému riziku.“

 

podcast

 

 

Byl pro vás článek přínosný?