Hlavní navigace

Podíl cizinců ve vedení největších českých firem vzrostl za deset let z pětiny na více než čtvrtinu

26. 9. 2013

Sdílet

 Autor: © matthias21 - Fotolia.com
„Výsledky našeho průzkumu svědčí o tom, že pozice zahraničních manažerů v řídících i dozorčích orgánech českých firem posílila. Nejvíce je to patrné především u členů představenstev, kde jejich počet vzrostl o čtvrtinu, naopak na pozicích jednatelů společností s ručením omezeným nepatrně poklesl,“ říká vedoucí Deloitte Corporate Governance Centra ČR Jan Spáčil.

Každý čtvrtý manažer ve vedení největších českých firem je cizinec (27,0 %), přičemž v pozici jednatele dokonce téměř každý druhý (45,6 %). V porovnání se stavem před deseti lety (20,7 %) je tak podíl zahraničních manažerů vyšší o více než šest procentních bodů. Vyplývá to z nejnovějšího průzkumu Deloitte Corporate Governance Centra ČR, který se zaměřil na podíl cizinců ve statutárních a dozorčích orgánech stovky největších českých firem (CZECH TOP 100). 

 

Důvěřuj, ale prověřuj

Z průzkumu dále vyplývá, že v roce 2003 zasedalo v představenstvech společností pouhých 18,6 % cizinců. Od té doby jejich podíl stoupl na 24,8 %. “Trend rostoucího obsazování cizinců do představenstev společností je dlouhodobý a je ovlivněn především tím, že oproti roku 2003 je mezi největšími českými firmami zastoupeno stále více společností, které jsou v rukou zahraničních vlastníků, či dříve ryze českých společností, do kterých vstoupil zahraniční kapitál. Je proto logické, že tito společníci či akcionáři stále častěji nominují do nejvyšších řídících orgánů svoje zástupce,“ komentuje výsledky Jan Spáčil. 

Podobně rostoucí trend, i když ne tak dramatický, zažívají i dozorčí rady tuzemských společností. Zatímco v roce 2003 tam zasedala pětina (20,0 %) zahraničních členů, v současné době již téměř čtvrtina (24,9 %). „Z nejnovějších studií týkajících se správy a řízení společností v ČR vyplývá, že více než polovina firem dosazuje členy dozorčích rad ze svých mateřských společností. Řada zahraničních firem proto do České republiky vysílá svoje zástupce. Dozorčí rady však mají ve společnosti svou specifickou kontrolní funkci, zahraniční zástupci bez znalosti lokální právní úpravy většinou proto pro naplnění účelu tohoto orgánu musí spolupracovat s českými manažery,“ dodává Magdalena Krakovičová z Deloitte Corporate Governance Centra ČR.

 

Způsobí nová vláda odliv cizinců s vysokými příjmy?

„Nárůst počtu zahraničních manažerů ve vedení českých firem může souviset s relativně nižším daňovým zatížením v minulých letech. Očekávané zvýšení daně z příjmů spolu s vysokým pojistným na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění však výhledově povede spíše k odlivu cizinců s vysokými příjmy z České republiky, možná také k přesunu celého vedení do zahraničí,“ řekla Lucie Rytířová, manažerka daňového poradenství Deloitte. 

Zatímco zastoupení cizinců v představenstvech a dozorčích radách společností pozvolna stoupá, na pozicích jednatelů je trend opačný. Od roku 2003 (48,8 %) se jejich počet snížil zhruba o tři procentní body (45,6 %).

 

 

Czech  Top 100

Podíl cizinců 2003

Podíl cizinců 2013

Členové představenstva

18,6 %

24,8 %

Jednatelé

48,8 %

 

45,6 %

 

Statutární orgány celkem

21,5 %

29,1 %

Členové dozorčích rad

20,0 %

 

24,9 %

 

Celkem

20,7 %

 

27,0 %

 

 

Zdroj: Deloitte Corporate Governance Centrum ČR

 

Czech  Top 10 - 2013

Představenstvo

Dozorčí rada

Jednatelé

ŠKODA AUTO a.s.

7 (6)

6 (3)

 

ČEZ, a.s.

7 (1)

12 (0)

 

RWE Česká republika a.s.

3 (2)

6 (3)

 

AGROFERT HOLDING, a.s.

10 (0)

3 (0)

 

UNIPETROL, a.s.

6 (5)

9 (7)

 

FOXCONN CZ s.r.o.

 

 

2 (2)

ALPIQ ENERGY SE

3 (2)

1 (1)

 

ČEPRO, a.s.

5 (0)

12 (0)

 

MORAVIA STEEL a.s.

4 (0)

6 (2)

 

ENI Česká republika, s.r.o.

 

 

3 (3)

 

Poznámka: Číslo před závorkou udává celkový počet členů daného orgánu společnosti Číslo uvedené v závorce udává počet cizích státních příslušníků v příslušném statutárním či dozorčím orgánu společnosti. 

 

Zdroj: Deloitte Corporate Governance Centrum ČR

 

Byl pro vás článek přínosný?