Hlavní navigace

Malí a střední podnikatelé nejsou ke svému budoucímu vývoji skeptičtí

30. 8. 2012

Sdílet

Skepse a obavy z budoucnosti se českými firmami nešíří. Aktuální průzkum Hospodářské komory České republiky jednoznačně potvrzuje, že tuzemští podnikatelé jsou v hodnocení výhledu pro příští pololetí optimističtí. Podíl podnikatelů s pozitivním výhledem pro příští pololetí se výrazně zvýšil a to i přes to, že český byznys prochází velmi náročným obdobím. Potvrzuje to mimo jiné i skutečnost, že poslední půlrok hodnotí malé a střední firmy v Česku svou ekonomickou situaci naopak podstatně hůře než v předchozích optimistických obdobích.

Takové jsou hlavní závěry průzkumu „Barometr malých a středních podniků“, který Hospodářská komora České republiky dvakrát ročně realizuje pro Evropské sdružení malých a středních podniků a řemeslníků (UEAPME). V rámci letošního srpnového průzkumu odpovědělo 553 podnikatelů, kteří spadají do kategorie malých a středních podniků (SME), tj. mají méně než 250 zaměstnanců.

„Z výsledků aktuálního průzkumu podnikatelské nálady vyplývá, že čeští malí a střední podnikatelé prochází velmi složitým obdobím ovlivněným především nepříznivou ekonomickou situací ČR, zemí eurozóny i ostatních zemí EU. Problémy podnikatelům rovněž způsobuje rostoucí daňová zátěž především u DPH a omezované veřejné výdaje a investice, což je patrné především z dílčích výsledků v kategoriích Podniky poskytující osobní služby a Stavebnictví. Naopak zlepšení výsledků u očekávané ekonomické situace indikuje, že situace by se měla v příštím období výrazně zlepšovat,“ říká Petr Kužel, prezident Hospodářské komory České republiky.

 

Prognóza budoucího vývoje je výrazně pozitivnější 

Počet podnikatelů, kteří odpověděli pozitivně na otázku, jaký očekávají celkový vývoj ve druhém pololetí roku 2012, se oproti předchozímu průzkumu poměrně výrazně zvýšil, a to na 26,8 % z předchozích 16,1 %, což zvýšení o více než 10 procentních bodů. Tento výsledek je pak srovnatelný s podílem optimistických podniků v předchozích obdobích, kdy například v září 2011 mělo pozitivní očekávání 30,6 % podniků, v únoru 2011 pak 28,4 % podniků. Nejhorší situace, která byla zaznamenána v únoru 2009, kdy pozitivní vyhlídky mělo pouze 10,2 % podnikatelů, je již s největší pravděpodobností zdaleka překonána.

Počet společností, které očekávají zhoršení své celkové situace, se oproti lednu letošního roku rovněž výrazně zlepšil. Ve druhém pololetí roku 2012 očekává svůj celkový vývoj negativně 25,7 % podnikatelů, což je méně než v předchozím období, kdy na otázku ohledně očekávaného ekonomického vývoje odpovědělo negativně 36,3 %, podniků. Stejné očekávaní své ekonomické situace pak v předchozím i v současném průzkumu hlásí shodných 47,6 % respondentů.

 

 Očekávaná ekonomická situace - podíl respondentů v %

 

IX. 08

II. 09

IX. 09

II. 10

IX. 10

II. 11

IX. 11

I. 12

VIII.12

Příznivější

42,2

10,2

28,5

21,2

35,9

28,4

30,6

16,1

26,8

Stejná

37,2

27,7

42,3

46,3

40,3

46,5

45,1

47,6

47,6

Horší

20,6

62,1

29,2

32,5

23,8

25,1

24,3

36,3

25,7

Zdroj: průzkum Barometr HK ČR

 

Hodnocení současné situace není příliš optimistické 

V aktuálním průzkumu realizovaném na přelomu měsíce července a srpna 2012 uvedlo celkem 22,2 % podnikatelů, že jejich celková ekonomická situace byla v prvním pololetí roku 2012 příznivější, než byla v předchozím období. Při průzkumu letos v lednu, kdy podniky srovnávaly svou situaci za druhé pololetí roku 2011 s předchozím obdobím, nahlásilo pozitivní změnu 29,8 % podniků.

Naproti tomu negativně se o vývoji své ekonomické situace v průzkumu vyjádřilo 37,6 % společností, což je o více než 10 procentních bodů horší výsledek než při průzkumu realizovaném v lednu roku 2012, kde se k otázce hodnocení celkového vývoje za poslední období negativně vyjádřilo 26,9 % podniků. Naplnila se tak celkem přesně negativní očekávání podnikatelů z průzkumu z letošního ledna, kde negativní vývoj v prvním pololetí roku 2012 očekávalo 36,3 % respondentů. Nejhorší situace pak byla v září roku 2009, kdy se k otázce celkové ekonomické situace podniku negativně vyjádřilo 56,3 % respondentů průzkumu.

 

Hodnocení ekonomické situace – podíl respondentů v %

 

IX.08

II.09

IX.09

II.10

IX.10

II.11

IX.11

I.12

VIII.12

Příznivější

54,9

26,4

11,7

19,5

32,4

35,3

36,7

29,8

22,2

Stejná

36,0

34,3

32,0

38,4

34,9

34,3

35,3

43,3

40,1

Horší

9,1

39,3

56,3

42,1

32,7

30,4

28,0

26,9

37,6

Zdroj: průzkum Barometr HK ČR

 

Hodnocení dílčích indikátorů 

Dílčí otázky směřující na respondenty se v Barometru kromě celkové ekonomické situace týkaly také dalších hospodářských ukazatelů.

* Růst obratu v prvním pololetí 2012 hlásí 23,1 % podniků, pokles pak 44,1 % podniků. Pozitivní vývoj v příštím období z hlediska svého obratu prognózuje 27,1 % podniků, propad tohoto ukazatele pak očekává 30,2 % podniků.

* Celkem 20,6 % firem registrovalo v posledním období nárůst zakázek a objednávek, 47,7 % firem evidovalo jejich snížení. Nárůst zakázek a objednávek pak pro druhé pololetí roku 2012 prognózuje 26,2 % respondentů, pokles naopak 28,2 % firem.

* Zvýšení počtu zaměstnanců v prvním pololetí roku 2012 avizovalo 15,9 % a snížení 21,9 % podnikatelů. Optimistický výhled ohledně tohoto ukazatele pro příští období má 12,3 % společností, 17,2 % podniků naopak plánuje propouštění svých zaměstnanců.

* Vyšší objem investic v posledním období zmínilo 20,8 % firem, naopak snížení investiční aktivity 40,0 % firem. Nárůst investic v příštím období predikuje 16,8 % podniků, pokles naopak 34,0 % firem.

 

Hodnocení za různé oblasti podnikání

Z hodnocení za různé oblasti podnikání vychází nejlépe výrobní sféra, kde svoji současnou celkovou situaci hodnotí pozitivně 37,9 % podnikatelů, negativně pak 25,5 % podnikatelů. Toto potvrzuje současný trend, kdy především výrobní podniky jsou tahouny české ekonomiky a hlavním cílem jejich produkce je především export. Pozitivní vyhlídky v této oblasti má pro druhé pololetí roku 2012 35,3 % výrobních podniků, negativní pak 16, 3 % podniků.

V další hodnocené kategorii, stavebnictví je situace naopak nejhorší, za poslední období hodnotí svoji celkovou situaci pouze 8,4 % firem, negativně naopak 57,1 % firem, což potvrzuje současné zprávy o tom, že stavebnictví v ČR je především díky omezení investic a vládních výdajů ve velkém útlumu. Co se týče predikcí v této oblasti, pozitivní vývoj pro druhé pololetí roku 2012 očekává 22,7 % podnikatelů, negativní pak 42,0 % podnikatelů, což je oproti hodnocení jejich současné situace poměrně výrazné zlepšení.

V kategorii služby převážně pro podnikatele hodnotí svoji situaci pozitivně 23,6 % podniků, negativně pak 29,1 % podniků, pozitivní vývoj v této oblasti očekává 27,3 % podniků, negativní pak 18,2 %. Sektor služeb pro podnikatele se tak zdá být celkem stabilizovaným a perspektivním odvětvím.

Naopak v poslední hodnocené kategorii podnikatelů poskytujících osobní služby, je situace výrazněji horší. Pozitivní vývoj za poslední období v průzkumu reportuje 13,8 % podniků, negativní vývoj pak 45,7 % podniků, pozitivní vyhlídky v této oblasti má 19,0 % podniků, negativní pak 31,9 % podniků. Z výsledků pro tuto oblast podnikání lze usoudit, že podnikání v těchto oborech není v současnosti příliš atraktivní, a to především díky omezovaní výdajů ze strany domácností a snižováním jejich koupěschopnosti především restriktivní rozpočtovou politikou a zvyšováním sazeb DPH.

 

 

Zdroj: Hospodářská komora ČR

 

 

Foto: © milkovasa - Fotolia.com

soutez_casestudy

 

 

Byl pro vás článek přínosný?