Hlavní navigace

Polsko a Barbados: novinky z oblasti smluv o zamezení dvojímu zdanění

30. 8. 2012

Sdílet

 Autor: © Kalim - Fotolia.com
V nedávné době vstoupily v platnost dvě smlouvy o zamezení dvojímu zdanění, a sice s Polskem a Barbadosem, a dále změna ke smlouvě s Uzbekistánem. Všechny tři uvedené smlouvy se začnou uplatňovat 1. ledna 2013.

Polsko

Ve srovnání se současnou smlouvou z roku 1993 obsahuje smlouva nová zejména následující změny:

Stálá provozovna může vzniknout i v případě, že jsou služby poskytovány bez trvalého místa k podnikání, a to po dobu 6 měsíců v jakémkoliv 12měsíčním období. Pro dividendy se použije v zemi zdroje jednotná sazba ve výši 5 % (současná smlouva obsahuje dělenou sazbu – 5 % v případě držby podílu na vyplácející společnosti alespoň ve výši 20 %, v ostatních případech 10 %). U úroků se snižuje sazba ve státě zdroje z 10 % na 5 %. U licenčních poplatků se sazba naopak zvyšuje ze současných 5 % na 10 %, aniž by se rozlišoval typ licenčního poplatku.

 

Barbados

Smlouva již vyšla ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 69/2012 a zahrnuje následující změny:

Staveniště nebo stavební a montážní projekty trvající déle než šest měsíců povedou ke vzniku stálé provozovny. Stálá provozovna vznikne rovněž poskytováním služeb na území druhého státu přesahujících v úhrnu dobu 6 měsíců v jakémkoliv 12měsíčním období. Dividendy mohou být zdaněny ve státě zdroje maximálně 5 % z hrubé částky dividend při držbě podílu na vyplácející společnosti alespoň ve výši 25 %, v ostatních případech 15 %. Úroky mohou být zdaněny ve státě zdroje do výše 5 %. Licenční poplatky plynoucí z autorských práv mohou být zdaněny ve státě zdroje maximálně 5 %, ostatní (tedy průmyslové licenční poplatky) do výše 10 % z hrubé částky.

 

Dále se v současné době v Parlamentu nacházejí v různé fázi projednávání další smlouvy či protokoly ke smlouvám, a to:

Protokol ke smlouvě s Rakouskem (sněmovní tisk 664)

Hlavní změnou, již protokol do textu smlouvy vnáší, je zajištění výměny daňových informací v souladu se současnými trendy v této oblasti. Jedná se zvláště o možnost výměny informací, jimiž banky disponují a které mohou v daném státě podléhat bankovnímu tajemství. 

Smlouva s Kolumbií (sněmovní tisk 684)

Stálá provozovna v případě staveniště vzniká po splnění časového testu v délce šesti měsíců, u poskytování služeb se uplatní časový test v délce šesti měsíců v jakémkoliv 12měsíčním období. Na dividendy ve státě zdroje se uplatní dělená sazba – 5% sazba na výplaty, pokud je splněna držba podílu na vyplácející společnosti alespoň ve výši 25 %, 15% sazba v ostatních případech. Úroky i licenční poplatky mohou být zdaněny ve státě zdroje až do výše 10 %. 

Smlouva se Saúdskou Arábií (sněmovní tisk 687)

Stálá provozovna u staveniště vzniká po splnění časového testu v délce šesti měsíců, u poskytování služeb se uplatní časový test v délce šesti měsíců v jakémkoliv 12měsíčním období. Na dividendy ve státě zdroje se uplatňuje sazba ve výši 5 %. Úroky mohou být zdaněny pouze v zemi, v níž je příjemce rezidentem. Licenční poplatky mohou být zdaněny ve státě zdroje až do výše 10 %.

 

Daňová správa též oznámila, že byla podepsána smlouva s Panamou a že vláda schválila protokol ke smlouvě s Nizozemím.

 

Již v první polovině roku byl na straně České republiky ukončen ratifikační proces protokolu ke smlouvě s Chorvatskem (sněmovní tisk 534) a smlouvy s Dánskem (sněmovní tisk 486). Druhými státy nebylo prozatím oznámeno splnění ústavních požadavků pro jejich schválení, smlouvy tedy čekají na okamžik, kdy vstoupí v platnost. 

 

 Zdroj: KPMG

 

 

soutez_casestudy

Foto: © Kalim - Fotolia.com

 

Byl pro vás článek přínosný?