Hlavní navigace

Martin Brix, CFO LeasePlan ČR: Finanční ředitel musí umět odhadnout, co přijde

10. 10. 2012

Sdílet

 Autor: © alphaspirit - Fotolia.com
„Jsou CFO schopni poskytnout dostatečnou podporu ostatním oddělením ve společnosti? Zejména v době krize je totiž třeba pracovat s přesnými čísly či scénáři postavenými na reálných odhadech rizik,“ zamýšlí se v rozhovoru Martin Brix, nový CFO LeasePlan Česká republika.

Česká pobočka světového lídra operativního leasingu automobilů, společnosti LeasePlan, má od léta nového finančního ředitele. Stal se jím Martin Brix, který se do firmy vrátil po pěti letech, jež strávil v pozici finančního ředitele rumunského zastoupení LeasePlanu. To bylo založeno v roce 2007 za výrazné asistence české pobočky a Martin Brix měl zásadní vliv na jeho dynamický rozjezd, který je považován za jeden z nejúspěšnějších v historii společnosti.

 

Martin BrixMáte za sebou pětileté působení ve funkci finančního ředitele rumunské pobočky společnosti LeasePlan. Můžete popsat, v čem je rumunský byznys podobný tomu středoevropskému a v čem jsou naopak jeho specifika? 

Rumunsko procházelo odlišným historickým vývojem než oblast střední Evropy, odlišná je i mentalita lidí, takže je logické, že i obchodní zvyklosti jsou jiné než u nás. Významnou devizou Rumunů v mezinárodním byznyse je jejich velmi dobrá jazyková vybavenost. Styl řízení je však nutné obohatit o více kontrolních prvků. Plánovat je třeba spíše na kratší časové období. Je také pravda, že čím dále na východ se v Evropě pohybujete, tím více platí přísloví „důvěřuj, ale prověřuj“. Vždy je nezbytné rozhodovat s respektem k místním specifikám. Co funguje v Čechách, v Rumunsku fungovat nemusí.

 

Jak se liší český a rumunský trh operativního leasingu automobilů? 

Trh operativního leasingu se v Rumunsku začal rozvíjet někdy v letech 2005 a 2006. Je proto mladší než ten v Čechách a tudíž také menší. V posledních letech však prudce roste. Jestliže v roce 2007 bylo v Rumunsku okolo pěti tisíc vozidel provozovaných formou operativního leasingu, letos jich může být až desetkrát více. Tak strmý růst jsme skutečně nečekali. Navíc v Rumunsku existuje významný růstový potenciál i do budoucna. Nabízené služby v rámci operativního leasingu se v Rumunsku mírně liší vlivem odlišného právního rámce a obecných zvyklostí. Hlavním rozdílem je asi fixace leasingové splátky na jinou než domácí měnu. To je specifikum, které často vídáme v ekonomikách s vyšším inflačním rizikem.

 

Krátce po otevření rumunské pobočky vypukla finanční krize. Jak na ni firma reagovala? 

Finanční krize se v Rumunsku projevila nejprve splasknutím realitní bubliny, která po několik let živila rumunskou ekonomiku. Do odvětví operativního leasingu ale krize přinesla velké příležitosti. Firmy byly nuceny hledat úspory v hospodaření a operativní leasing jim je nabízel. Pomyslné fronty na nová vozidla před dealerstvími najednou zmizely a prodejci byli nuceni hledat nové zákazníky, kterým by mohli prodat nejen auta, ale i doprovodné služby, tedy přesně to, co u nich poskytovatelé operativního leasing léta předtím neúspěšně poptávali.

 

Finančním ředitelům v období krize připadla nevděčná role, protože museli hledat cesty ke snižování nákladů. Mnozí si stěžovali, že se jim nedostávalo podpory vedení. Jak to bylo u vás? 

V naší skupině má finanční řízení a řízení rizik tradičně velmi silné postavení. Na nedostatek pozornosti si tedy rozhodně nemohu stěžovat. Problém bych viděl spíše naopak: Jsou finanční ředitelé schopni poskytnout dostatečnou podporu ostatním oddělením ve společnosti? Zejména v době krize je totiž třeba pracovat s přesnými čísly či scénáři postavenými na reálných odhadech rizik. To vše v relativně krátkém čase, aby společnost mohla pružně reagovat na externí podněty.

 

Měl jste z pozice finančního ředitele vliv i na strategická obchodní rozhodnutí firmy? 

Určitě. Finanční ředitel se v LeasePlanu aktivně podílí na tvorbě produktů i segmentaci zákazníků, na definici parametrů jednotlivých obchodních případů i na stavbě vnitropodnikových procesů, a to nejenom ve financích, ale i v ostatních odděleních. Vždy jde o to správně vybilancovat atraktivitu produktů pro klienty s očekáváním našich vlastníků ohledně zisku a finančního zdraví společnosti. K tomu, aby společnost byla stále v dobré finanční kondici, je třeba mít nejen flexibilní a dobře kontrolované firemní procesy, ale hlavně kvalitní a motivovaný tým.

 

Jaký je vůbec váš pohled na názor, že by se těžiště práce finančních ředitelů mělo přesouvat z výkaznictví a analýz k větší účasti na tvorbě strategie a rozhodovacích procesech? 

Úkolem účetních je podat věrnou a úplnou zprávu o minulosti. Úkolem finančního ředitele je naopak podat zprávu o tom, co bude následovat. Díky schopnosti poskytovat kvalifikované odhady finančních veličin je proto role finančního ředitele přímo předurčena pro účast na strategických rozhodnutích.

 

Máte strategické úkoly i ve své nové funkci finančního ředitele české pobočky společnosti LeasePlan? 

Česká pobočka se v poslední době potýkala s poklesem velikosti leasingového portfolia. Současným úkolem je stabilizovat tým, který v minulosti prošel četnými personálními změnami, zjednodušit interní procesy za účelem vyšší flexibility a pokusit se více přiblížit zákazníkům s jednoduchými variantami našich produktů. To by nám mělo pomoci k obnovení růstu portfolia. Na všech těchto činnostech se jako finanční ředitel větší či menší měrou podílím.

 

V české pobočce jste pracoval i před svým odchodem do Rumunska. Změnila se za tu dobu pracovní náplň finančního ředitele? 

Ekonomiky v Evropě nyní procházejí daleko větší volatilitou než dříve. Tato volatilita výrazně ovlivňuje hospodaření jednotlivých firem. A úkolem finančních ředitelů je najít způsoby, jak co nejvíce přizpůsobit vývoj firemních nákladů vývoji tržeb, tak aby se minimalizoval dopad na zisk. To může být často velmi obtížný úkol.

 

Jak v současnosti čelíte konkurenci? Přijali jste v nových podmínkách novou obchodní strategii? 

Snažíme se stavět na tom, co umíme dobře, a to jsou kvalitní služby pro všechny typy zákazníků. V minulosti jsme se cenově znatelně odchýlili od zbytku trhu, což byl jeden z důvodů, proč nám začalo klesat portfolio. To je však minulostí, naše ceny jsou nyní opět konkurenční. Jsme si vědomi i toho, že naše produkty se mohou zdát novým zákazníkům příliš komplikované, proto pracujeme na srozumitelnějších variantách produktů. Naši zákazníci si tak budou moci snadněji vybrat vhodný produkt a budou schopni lépe řídit své náklady na provoz autoparků.

 

Jak vůbec vidíte budoucnost vašeho oboru, operativního leasingu automobilů, a tedy i vaší firmy? 

Očekáváme, že trh dále poroste, neboť penetrace je v porovnání se zeměmi západní Evropy stále dost nízká. Důležitou roli budou hrát technické inovace, které umožní on-line přístup k datům o provozu vozidel, s jejichž pomocí půjde lépe řídit provoz autoparků. Zákazníci budou preferovat méně komplikované produkty, kde pronajímatel přebírá ještě větší míru rizik a tudíž i zodpovědnosti za správu autoparků. To vše jsou aktivity, na kterých už nyní pracujeme.

 

soutez_casestudy

 

Martin Brix (38) byl k 1. červenci jmenován finančním ředitelem společnosti LeasePlan Česká republika. V předchozích pěti letech vykonával stejnou funkci v rumunském zastoupení LeasePlanu. Před odchodem do Rumunska pracoval osm let v české pobočce, tři roky jako Credit Analyst a pět let coby Risk Manager. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, je ženatý a má tři děti. Mezi své koníčky řadí rodinu, cestování a horskou turistiku.

Byl pro vás článek přínosný?