Hlavní navigace

Měli by CFO působit jako členové firemních představenstev?

31. 8. 2011

Sdílet

Poslední průzkumy v USA ukazují, že finanční ředitelé přinášejí firmám vyšší zisky a lepší kvalitu vnitřní kontroly.

Procento finančních ředitelů, sloužících v řadách vlastních společností, není velké. Je tomu tak z části kvůli Sarboxu (Sarbanes–Oxley act), zákonu, který vstoupil v platnost ve Spojených státech v roce 2005 po sérii velkých finančních skandálů. Zákon podporuje nezávislost boardu, revize firemního výkaznictví a usiluje o spolehlivost a přesnost. Avšak logika těchto zákonů a pokynů, která klade rovnítko mezi nezávislost a kvalitu příjmů, nemusí nutně platit v případě finančních šéfů.

Jean C. Bedard z katedry účetnictví Univerzity v Bentely a Rani Hoitash z Northeasternské univerzity zkoumali záznamy z let 2004 až 2007 z více než 7000 veřejných firem a přišli na překvapivé závěry. 549 z celkových 7000 firem mělo finanční ředitele obsazené přímo ve firemních představenstvech a právě v těchto firmách bylo po interních kontrolách mnohem méně zpráv o slabých stránkách. Kromě toho vykazovaly tyto firmy, mající finanční ředitele zastoupené v představenstvu, vyšší akruální příjmy.

Podle výzkumu může tedy správní rada, složená i z finančních ředitelů, přinášet výsledky prospěšné společnosti.

„Tyto účinky nesouvisí jen se zvýšeným počtem úředníků v zasedacích místnostech. Zjistili jsme, že rozšíření okruhu lidí s rozhodovací pravomocí má obecně spíše negativní vliv na kvalitu účetního výkaznictví a mít v představenstvu například COO už kvalitu nezlepšuje vůbec. Finanční ředitele zastoupené v představenstvech vnímáme však jako speciální případ,” uvádí zpráva z výzkumu Jean C. Bedarda a Rani Hoitashiho.

 

Nevýhoda vyššího platu 

Některé společnosti vnímají CFO v představenstvu jako nevýhodu, a to především kvůli tomu, že v souvislosti s vyšší pravomocí musí následně dostávat i vyšší mzdu a dále také proto, že se ve firmě více „zakoření.”

Finanční ředitelé, kteří působí i v představenstvech, mají v průměru o 27,3 % vyšší mzdu (89 290 USD) a o 34,5 % více celkových peněžních náhrad (218 715 USD) než jejich kolegové mimo představenstva. Průměrně se CFO udrží na pozici v představenstvu 9,65 let, zatímco ostatní finanční ředitelé na nižších postech jen 5,44 let.

„Nedávné výzkumy ukazují, že pozice CFO nabývá na významu a vliv finančních ředitelů na některé firemní výsledky převyšuje vliv generálních ředitelů,” uvádí dále zpráva z výzkumu. „Naše výsledky ukazují na celkové přínosy jmenování finančních ředitelů do představenstev firem.”

 

Soustředit se na výkon 

Jedním z dalších možných vysvětlení, které vypozorovali autoři výzkumů, je, že náhlý tlak na výkon finančních ředitelů jim ve skutečnosti umožňuje více se soustředit na plnění svých odpovědností efektivnějším způsobem.

„Zhodnotíme-li působení CFO v představenstvech společností, můžeme říci, že výzkum prokázal růst role a významu finančních ředitelů ve srovnání s ostatními manažery, “ říkají vědci. V managementu, jakožto skupině lidí, se implicitně předpokládá podobnost mezi sebou uvnitř skupiny, ale finanční ředitelé se od ostatních liší, a to především na základě svých odborných znalostí v roli a funkci účetního výkaznictví.

Výzkum tedy říká, že je důležité zkoumat změny, které nastanou v souvislosti s působením finančních ředitelů na různých pozicích ve firemní struktuře a všímat si, jak se tyto změny odráží na kvalitě účetního výkaznictví, tedy na poli působnosti CFO.

 

Cloud24

Z partnerského amerického CFO Worldu přeložila stálá spolupracovnice redakce Sandra Šubertová

 

Byl pro vás článek přínosný?