Hlavní navigace

Ministerstvo financí audit zdravotnictví nezveřejní, protože by porušilo zákon

30. 9. 2014

Sdílet

 Autor: © lunamarina - Fotolia.com
Ministerstvo financí se ohrazuje proti nepravdivým tvrzením ohledně auditů zdravotnictví, které si vyžádala Evropská komise. MF žádné výsledky auditů zatím nezveřejnilo, protože je zveřejnit nesmí do doby, než budou ukončeny. Žádost Ministerstva zdravotnictví na zveřejnění auditů by vedla k porušení zákona.

Audit zdravotnictví si vyžádala Evropská komise v červenci 2013. Identifikovala totiž závažná rizika týkající se transparentního a hospodárného vynakládání finančních prostředků z fondů EU na pořízení zdravotnické techniky. Stejně tak studie Evropské komise o korupci v oblasti zdravotnictví z října 2013 obsahuje závažné informace o stavu zdravotnictví v ČR a mimo jiné identifikuje korupční jednání.

Kvůli těmto rizikům a podezřením je v současné době Integrovaný operační program v oblasti zdravotnictví ze strany Evropské komise pozastaven. Provedení a dokončení auditu je nezbytné pro obnovení čerpání prostředků z fondů EU. To znamená, že tok peněz z EU neohrožuje Ministerstvo financí, ale právě podezření z netransparentního čerpání prostředků z EU. Metodika k mimořádnému auditu byla projednána a schválena zástupci Evropské komise. Auditní orgán MF se zpovídá přímo Evropské komisi.

 

Ověřit riziko a podezření

Cílem auditu bylo mimo jiné ověřit riziko a podezření Evropské komise ohledně možné předraženosti pořizované zdravotnické techniky a dodržení postupů pro zadávání veřejných zakázek. Všechny audity jsou nyní v tzv. kontradiktorním řízení, kdy auditované subjekty obdržely návrhy zpráv z auditu a měly by k těmto návrhů zpráv poslat svá stanoviska. To znamená, že audit nebyl dosud dokončen. Není pravda, že by byly osoby provádějící audit neznámé, jak uvádí někteří ředitelé nemocnic a ministr zdravotnictví. Jména členů auditních týmů včetně expertů na jednotlivé oblasti byla sdělena regionálním radám, MMR i Ministerstvu zdravotnictví, tedy panu ministrovi Svatoplukovi Němečkovi. A mimo jiné i ROP Jihovýchod, reprezentovaným panem poslancem a hejtmanem MUDr. Jiřím Běhounkem. Všechny auditované subjekty tak byly informovány o složení auditních týmů a osob, které se na auditu podílejí.

 

soutez_casestudy

Zásah do činnosti formou zpochybňování

Současný ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček byl v případě auditovaných projektů příjemce FN Ostrava v pozici statutárního zástupce této nemocnice a tudíž byl odpovědný za realizaci daných projektů. Zásah do činnosti Auditního orgánu formou zpochybňování auditních postupů, nezávislosti a jeho objektivity je nepřípustné, zvláště pak osobami, které měly zodpovědnost za řízení a realizaci jak na úrovni operačních programů, tak na úrovni financovaných projektů, které jsou předmětem probíhajícího auditu.

Byl pro vás článek přínosný?