Hlavní navigace

Mladá generace vyžaduje větší zpětnou vazbu

5. 3. 2020

Sdílet

 Autor: © Julien Eichinger - Fotolia.com
Zpětná vazba směrem k zaměstnancům může být velkým strašákem manažerů firem. Zároveň je důležitým nástrojem pro vedení a motivaci zaměstnanců. Jedná se také o jednu z hlavních součástí vzájemné komunikace v týmu. Nadřízení, kteří zpětnou vazbu podceňují nebo ji svým lidem nedávají, mohou v lidech vyvolat pocit nepotřebnosti, nevyužívají možnosti jejich motivace, dokonce brání v jejich rozvoji a růstu výkonu.

Pro každého člověka je smysluplnost jeho práce důležitá.

Zpětná vazba může mít několik podob. V prvním případě mají manažeři přesný plán pravidelných hodnotících pohovorů. V tom druhém se zaměřují na hodnocení jednoho hlavního úkolu. „Zpětná vazba by určitě neměla ve firmě chybět a to při plnění každého důležitého projektu. V ideálním případě by k ní mělo docházet při každodenní komunikaci mezi zaměstnancem a jeho nadřízeným,“ vysvětluje za vzdělávací společnost MgC Group koučka Martina Jandečková.

 

Pravidla pro poskytování zpětné vazby:

 

 • Poskytujte pozitivní zpětnou vazbu před negativní.
 • Povzbuzujte.
 • Buďte konkrétní, vyhýbejte se všeobecnému hodnocení.
 • Uvádějte detaily.
 • Raději popisujte, než posuzujte.
 • Soustřeďte se na to, co lze změnit.
 • Přijměte za zpětnou vazbu zodpovědnost.
 • Zaměřte se na řešení, nabídněte alternativy.
 • Ověřte si, zda byla zpětná vazba pochopena.
 • Respektujte pocity, názory a přesvědčení toho druhého.
 • Požádejte ho, aby navrhl alternativní formy řešení/chování.

 

Zpětná vazba by měla být poskytována vždy osobně. Nadřízený by si měl hodnocení vždy připravit a dávat ho zaměstnancům pravidelně. Během hodnocení by měl být v komunikaci upřímný a vždy konkrétní. Důležité je empatické jednání. Zahrnout jak pochvalu, tak kritiku a začít i skončit pozitivním sdělením. Na závěr by měl zaměstnanec vždy dostat prostor se k dané věci vyjádřit a najít konkrétní plán dalšího postupu.


S nástupem nové generace do aktivního pracovního procesu začíná být zpětná vazba čím dál využívanější. A to z důvodu, kdy mladší generace nepravidelnou zpětnou vazbu, založenou na komentování právě plněného úkolu, vyžaduje. Pomáhá jí k rozvoji i v rychlé orientaci, zda postupuje na daném projektu správně. „Tento druh zpětné vazby je pro zaměstnance mladších ročníků velmi důležitým motivačním faktorem,“ říká Martina Jandečková. Zároveň manažeři poukazují na mnohem nižší samostatnost pracujících: „Velmi často slýcháme od manažerů týmů, že mladší kolegové neustále vyžadují zpětnou vazbu prakticky na vše. U starších kolegů to vyvolává pocit nesamostatnosti. Důležité je umět obě strany pochopit a propojit, pak je práce v týmu velice efektivní,“ dodává Jandečková. Manažeři ale nesmí, i přes vysoké pracovní tempo, na zpětnou vazbu zapomínat. Důležité je najít balanc, který bude vyhovovat všem zúčastněným.

 

Zpětná vazba nejenom koriguje špatně stanovený postup v procesu, ale je to důležitý nástroj, který přispívá k otevřené komunikaci a motivaci zaměstnanců v rámci společnosti. Posiluje vztah mezi zaměstnancem a nadřízeným, vytváří mezi nimi důvěru a přispívá k jejich vzájemnému rozvoji.

FIN24

 

Zdroj: MgC Group

Byl pro vás článek přínosný?