Hlavní navigace

Moderní finanční ředitel jako součást digitální reality

Sdílet

 Autor: innoware
Finanční ředitelé v poslední době stávají stále inovativnějšími vedoucími pracovníky, kteří mají zájem využívat nejnovější nástroje k vytvoření jednotného integrovaného informačního prostředí.

„Inovace dělají rozdíl mezi lídry a následovníky…“, Steve Jobs

V posledním desetiletí se role finančního ředitele výrazně změnila. Bezesporu si vybudoval pevnou pozici ve vrcholovém managementu a podílí se na tvorbě a realizaci firemní strategie. Právě finanční ředitel je zodpovědný za splnění klíčového indikátoru úspěchu každé společnosti – zisku.

Je první osobou, na kterou se vrcholový management obrací s dotazy:

  • Vyvíjíme velké pracovní úsilí, ale nevytváříme zisk, co je špatně?
  • Proč se náklady zvyšují? Z čeho se náklady skládají? Můžeme ji snížit?
  • Jaký bude zisk za měsíc/čtvrtletí/půl roku?
  • Jaká je kapitalizace naší společnosti?

Nebudeme se podrobně zabývat tím, jaké metody existují pro hodnocení finančního zdraví společnosti, protože to není to, o co se s vámi chceme podělit. Na toto téma existuje celá řada informací, jak v různých odborných knihách, nebo na internetu a rozhodně nemůžeme na toto téma konkurovat odborníkům z řad CFO, nebo konzultantů z Velké čtyřky, kteří se na toto téma specializují.

Chtěli bychom upozornili na problém, který je důležitý pro každou společnost, a stává se obzvláště naléhavým, když firma (rychle) roste a je třeba bezodkladně přijímat rozhodnutí + sledovat jejich výsledek.

Jakákoli finanční čísla, ukazatele a zprávy se promění v prach, pokud finanční ředitel nemůže věřit:

  • primárním údajům, z nichž vycházejí
  • zdrojům a nástrojům, ze kterých vzešly

Může manažer efektivně řídit firmu, pokud se údaje, na které spoléhá, mohou zítra zcela změnit, protože některá data z dosavadního systému řízení podniku prostě beze stopy zmizela a v důsledku toho se zisk, který měl být použit na rozvoj, změnil ve velkou ztrátu?

Bude si finanční ředitel stoprocentně jistý finanční situací firmy, pokud se výpočty/výkazy sestavují ručně z různých zdrojů a v kterékoli fázi jejich zpracování se může, z důvodu selhání „lidského faktoru“, 100 změnit na 1000 nebo 10.

Finanční ředitelé si uvědomují míru těchto rizik a proto se v poslední době stávají stále inovativnějšími vedoucími pracovníky, kteří mají zájem využívat nejnovější nástroje k vytvoření jednotného integrovaného informačního prostředí, které umožňuje rychlý a komplexní pohled na společnost nebo celý holding a na základě získaných spolehlivých provozních a finančních údajů přijímat pro firmu vyvážená, strategicky důležitá rozhodnutí.

Zavedením spolehlivého ERP systému se sníží rizika spojená s „lidským faktorem" a vyřeší se řada transakčních úkolů, takže se finanční ředitel může více soustředit na řešení strategických cílů společnosti, analyzovat současné problémy a předvídat možné budoucí hrozby a přínosy.

Společnost Microsoft je lídrem v oblasti vývoje hybridních technologií pro jednotné řízení podnikových zdrojů a informační infrastruktury, díky nejmodernějším řešením, jako jsou Microsoft Dynamics 365 for Finance & Operations (ERP systém, dříve nazývaný AX, AXAPTA), Microsoft Dynamics 365 for Sales (CRM systém), Office 365, Power BI, Power Apps a další.

Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations (AX, AXAPTA) umožňuje:

Sjednotit firemní procesy, zavést jednotná pravidla pro účetnictví a kontroling.

Microsoft Dynamics 365 for Finance & Operations umožňuje sjednotit neomezený počet právnických osob (společností) do jednoho informačního prostředí a nastavit v každé z nich, společná pravidla pro účetnictví.

Díky standardní funkcionalitě tohoto ERP systému, jako jsou například dvouúrovňové adresáře dodavatelů, zboží/produktů, možnost používat vícero měn, schopnost tvorby schvalovacích řetězců pro různé operace a dokumenty nebo vnitropodnikové operace a centralizované platby, a také konsolidace dat, návrh finančních výkazů a jinými, získává finanční ředitel efektivní a moderní nástroje pro operativní kontrolu a řízení finančních toků firmy/holdingu.

Finanční ředitel navíc může v reálném čase sledovat konsolidované výsledky finanční a hospodářské činnosti společnosti, a to bez nutnosti vytěžování dalších lidských zdrojů.

Zajistit spolehlivé zabezpečení dat a důvěryhodnost finančních údajů.

Microsoft Dynamics 365 for Finance & Operations splňuje všechny nejnovější bezpečnostní certifikace a poskytuje výjimečnou úroveň spolehlivosti ukládání a přenosu dat, na úrovni interní architektury, ale také pomocí omezení přístupových práv uživatelů dle předem nakonfigurovaných bezpečnostních rolí.

ERP systém zabezpečuje, aby nedošlo ke ztrátě dat nebo k jejich úmyslnému poškození uživateli.

Sledování a zaznamenávání jednotlivých změn na úrovni jednotlivých záznamů a úplný zákaz jejich mazání (beze stopy) zajišťují výjimečnou úroveň spolehlivosti provozních a finančních informací. Díky této standardní funkcionalitě může mít finanční ředitel důvěru v získané finanční údaje, protože každý údaj lze rozčlenit až na primární doklad/transakci s uvedením, kdo a kdy jej do systému uložil/změnil.

Rychlé přizpůsobení procesů novým pravidlům a postupům.

Microsoft Dynamics 365 for Finance & Operations je flexibilní, přizpůsobivé řešení, které se bezproblémově integruje s celou rodinou produktů Dynamics 365 a Office 365, takže jej můžete rychle přizpůsobit firemním potřebám: transformovat stávající obchodní pravidla a implementovat nové funkce, tak aby vyhovovaly novým obchodním potřebám anebo reagovaly na změny v legislativě.

Nárůst pohledávek lze snadno vyřešit nastavením flexibilních pravidel pro kontrolu splatnosti; automatizovaným nastavením e-mailových upomínek, které se mají dlužníkům zasílat ihned podle stanovených pravidel; nebo zavedením pravidel pro účtování penále v závislosti na velikosti a době prodlení.

Zneužití při tvorbě cen lze řešit nastavením různých scénářů automatického výpočtu cen, které budou záviset na vlastnostech produktu, objemu transakcí, regionu, typu zákazníka atd.

Implementace těchto pravidel nevyžaduje dodatečný vývoj/programování, jsou součástí základní funkcionality systému a lze je aktivovat buď během fáze implementace Dynamics 365 for Finance and Operations, nebo v jakékoli fázi provozu systému.

Snadné škálování a rozšiřování podnikání.

Pomocí Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations výrazně snižuje nároky na vytvoření informační entity pro každou novou provozní jednotku holdingu.

Není třeba zavádět/implementovat a konfigurovat nový účetní systém, stačí vytvořit nový právní subjekt (společnost) ve stávajícím prostředí Dynamics 365 for Finance and Operations a zkopírovat do něj nastavení z jiného existujícího právního subjektu.

Díky hostování systému v cloudu lze snížit náklady na údržbu náročné IT infrastruktury, kterou je v případě on-premise řešení nutné spravovat a firma tak může pokračovat v aktivním rozvoji svého podnikání bez dalších investic do infrastruktury.

Díky všemu tomu může být finanční účetnictví nové holdingové společnosti spuštěno během několika dní a údaje o nové společnosti se okamžitě objeví v konsolidovaných výkazech.

soutez_casestudy

Spolehlivý ERP systém, který odpovídá potřebám současných ekonomických trendů, je neodmyslitelným a významným nástrojem v rukou Finančních ředitelů a pomáhá jim se zabezpečením ekonomické a finanční stability a trvalého růstu zisku společnosti. Umožňuje snadněji dělat rozhodnutí při komplexní odpovědnosti za oblast financí nebo risk managementu.  Je to pomocník při účasti na celkovém strategickém řízení financí a usnadňuje práci při definici obchodní strategie společnosti.

Autorem článku je K. Mamonova, partner a senior konzultant společnosti Innoware. 

Společnost Innoware byla založena v roce 2001 a dnes je expertem mezi poradenskými firmami v oblasti implementace ERP systémů a cloud řešení. Implementuje ERP systémy řady Microsoft Dynamics více než 20 let. Projekty realizovala, kromě Česka, také například v zemích jako je Rakousko, Švýcarsko, Velká Británie, nebo Bělorusko a Ukrajina. Innoware úspěšně realizovala více než 350 projektů v různých průmyslových oborech. Za úspěchem firmy se skrývá využívání firmou vypracovaná jedinečná projektová metodologii IW URM (Innoware Unique Reliable Method), která Innoware umožňuje, na základě získaných zkušeností v spojení s mezinárodními standardy, kvalifikovaně předpovídat a řídit implementační projekty. Další podrobnosti o společnosti Innoware naleznete na innoware.cz

 

Byl pro vás článek přínosný?