Hlavní navigace

Moje cesta k šéfování financím ve velké společnosti

8. 3. 2021

Sdílet

 Autor: Red Hat
Pracovní kariéra ve financích, která mne dovedla až na pozici korporátního CFO, mi přinesla 6 zásadních poučení, které jsem si z této cesty odnesla. Je možné, že vám podobný postup na kariérním žebříčku uštědří 5, nebo třeba 7 podobných životních lekcí. Nezapomeňte, jak je důležité, abyste se se získanými zkušenostmi podělili. Je totiž možné, že i někdo jiný bude procházet podobnou cestou, a vaše zkušenosti mu mohou pozitivně změnit jeho profesní život.

1. Zaměřte se na přítomnost

V porovnání s mnoha jinými se domnívám, že moje cesta k postu CFO byla trochu neobvyklá. Nikdy jsem neměla konkrétní cíl stát se finanční ředitelkou, vždy jsem se soustředila – a stále se soustředím – na to, co se děje tady a teď. Mým mottem vždy bylo „sklonit hlavu a udělat správnou věc“. Jinými slovy, věřte, že pokud děláte dobrou práci, ostatní se toho všimnou a příležitosti se vám samy otevřou.

Četné studie opakovaně ukazují, že zvyšování diverzity je nejen prospěšné pro kulturu dané organizace, ale vede i k lepším obchodním výsledkům. Kromě dalších přínosů podporuje vyšší diverzita i inteligentnější rozhodování, přispívá k ziskovosti společnosti a podněcuje inovace. 

To jsou důvody, proč přinášíme jako inspiraci těchto šest zásadních zkušeností, které na své cestě do top managementu získala Laurie Krebs, Senior Vice President a CFO (Chief Financial Officer) ve společnosti Red Hat. 

Red Hat je je předním světovým poskytovatelem open source softwarových řešení a pro nás není bez zajímavosti, že své nějvětší vývojové centrum provozuje právě v České republice.

Mnoho lidí ale tvrdí opak – mají jasné kariérní cíle a konkrétní plán, jak jich dosáhnout. Je však zcela přijatelné, a nutno říci, že i normální, nemít plán jako vytesaný do kamene. Sama jsem dobrým příkladem toho, že zaměření se na současnou práci, aniž bych se příliš starala o budoucnost, bylo přínosem a pomohlo mi růst v kariéře krok za krokem.

2. Hledejte vlastní proč

Pokud jde o definování vlastích ambicí, buďte k sobě upřímní v tom, čeho chcete dosáhnout, ale zůstaňte v klidu, pokud ještě nevíte, co to je.

Dříve jsem se cítila méněcenná, protože jsem neměla stejně jasnou vizi jako moji kolegové. Všichni usilovali o povýšení, které by je posouvalo na úroveň top managementu. Pro mne ale nebylo získání takové funkce motivací. Když se ohlédnu zpět, uvědomuji si, že jsem se vždy soustředila na změnu životů ostatních lidí. To je to, co mě motivuje a inspiruje. Tuto aspiraci ale bylo velmi obtížné naplnit v situaci, kdy jsem byla obklopena jen obchodními čísly a pětiletými plány.

Chce to odvahu důvěřovat svým instinktům, zvláště na začátku kariéry, kdy si je člověk možná sám sebou méně jist. Ale když se budete sami sebe ptát na otázky, jako „Proč tuto práci dělám?“ nebo „Co z toho mám?“, správně si utřídíte myšlenky.

Naučila jsem se to náhodou. Jednoho dne si mě kolega vzal stranou a řekl: „Nevypadáš moc šťastně. Je tohle to, co chceš opravdu dělat?“ Pracovala jsem na velmi náročné pozici s dlouhou pracovní dobou, zatímco jsem doma žonglovala se dvěma malými dětmi. Tato otázka mě přiměla zastavit se a zeptat se, co je pro mě opravdu důležité. V důsledku toho jsem změnila zaměstnání, abych mohla trávit více času se svou rodinou.

Od té doby si otázku „Proč?“ pokládám vždy a jsem k sobě upřímná. Život se mění, objevují se nové zájmy, priority se vyvíjejí a někdy si musíte najít nové „Proč?“. Pokud tak učiníte, může se vaše kariéra posunout novým směrem, a ne vždy jen „nahoru“. Pokud vás ale tento krok udělá šťastnějšími, budete i úspěšnější – holisticky – než když se budete pevně držet cesty, která není vaší vášní.

3. Každý rozhovor se počítá

Ne pro každého je přirozené navazování kontaktů. Já byla plaché dítě, ve velkých skupinách jsem se necítila příjemně, a protože jsem nebyla právě tím nejotevřenějším člověkem, myslela jsem si, že bych se měla držet zpátky.

Během let jsem však zjistila, že navazování kontaktů může mít mnoho podob. Možná jste tím, kdo má schopnost ovládnout prostor a publikum, nebo, stejně jako já, dáváte přednost mnoha individuálním konverzacím, bez ohledu na to, jak malé a bezvýznamné se v té době mohou zdát. V obou případech jde o cenné metody komunikace a rozšiřování sítě kontaktů.

Jsem velkou zastánkyní opravdových konverzací, a ne využívání interakcí jen jako odrazových můstků k získání něčeho, co chcete (možná je to proto, že nejsem moc dobrá herečka a vím, že pokud to zkusím, tak mě někdo prokoukne).

Skutečné konverzace jsou o nalezení spojení, která nemusejí souviset s prací. Znamená to být ochoten něco ze sebe sdílet, protože tak budujete důvěru. A také to znamená být neustále zvědavý, takže každá konverzace má potenciál být novou příležitostí.

I když ne každý rozhovor skončí nabídkou skvělé práce, na starém přísloví, že ze života dostanete to, co jste do něj vložili, přece jen něco bude. Z účetního hlediska je to hra s čísly. Konverzace plodí další rozhovory a vedlejším produktem toho je vaše síť kontaktů. Jak vaše síť roste, tím více se ocitáte v myšlenkách jiných lidí a v seznamech jejich kontaktů.

4. Síla v počtu

Vytváření kontaktů by nemělo být jen o podporování vaší kariérní cesty. Spojení s lidmi se společnými tématy, ale s různorodým myšlením, může přinést změnu, která bude ku prospěchu všech.

Věřily jsme, že firma bude profitovat z neformální skupiny, která by ženám poskytla možnost sdílet zkušenosti a životní tipy nebo požádat o radu. Do dvou měsíců od založení měla skupina 100 členek.

Dokonalým příkladem je skupina „Women In Finance“, kterou jsme v Red Hatu založily zcela neplánovaně – tak jako vzniklo mnoho věcí v mé kariéře – v rámci běžného rozhovoru se dvěma kolegyněmi, které měly stejný problém, ale cítily se bezmocné s tím cokoli samy udělat.

Rozhodly jsme se, že firma bude profitovat z neformální skupiny, která by ženám poskytla možnost bavit se o problémech, sdílet zkušenosti a životní tipy nebo požádat o radu. Do dvou měsíců od založení měla skupina 100 členek a od té doby se tento počet více než zdvojnásobil, přičemž jsme založily podobné skupiny v Irsku a Indii.

Skupina přímo ovlivnila zavádění nových firemních benefitů, včetně zavedení pravidel zaměřených na ženy, které přišly o dítě. Tato zásadní změna nastala díky členkám, které sdílely své zkušenosti, protože věděly, že k tomu mají k dispozici bezpečný prostor. Skupina „Women in Finance“ dosahuje věcí, které mají pro životy lidí skutečný význam. Poučením pro mě je, že nikdy nemáte podceňovat svoji možnost přispět a vždy si uvědomte, jak mocný nástroj je podpora ostatních.

5. Zůstaňte v klidu, ale ne zticha

Skupina „Women In Finance“ ukazuje, jak je důležité promluvit s cílem zlepšit osobní a profesní situaci. Stejně důležité je ale vědět, „jak“ promluvit. V profesionálním životě může být těžké se zorientovat, a někdy je přirozené cítit se naštvaně nebo frustrovaně. Je důležité umět oddělit emoce od problému a držet se faktů, když začnu pochybovat o vedení.

Před nástupem do Red Hatu mi nebylo přiznáno povýšení na viceprezidentku, zatímco na tuto úroveň byli najati dva noví muži s menší odpovědností. Měla jsem více zkušeností, větší tým a pro svého zaměstnavatele jsem řešila mnohem rizikovější oblasti. Věděla jsem, že musím něco říct, ale také jsem si uvědomovala, že jde o problém, ke kterému musím přistupovat promyšleně a profesionálně.

Ze zkušenosti jsem věděla, že když takové situace dopadnou špatně, je to proto, že jsem místo usilování o dialog rovnou vznesla obvinění.

Uspořádala jsem tedy své myšlenky a vytvořila pro vedení seznam důvodů, proč by moje pozice měla být také považována za úroveň viceprezidenta. Dala jsem si na čas, abych zvážila všechny okolnosti jako bylo širší podnikové a finanční prostředí, jak moje analýza ovlivní ostatní na stejné úrovni, jaké jsou přínosy pro firmu a o čem vedení nevědělo, a přitom by to mohlo mít vliv na rozhodnutí o mém povýšení. Připomněla jsem si také, kolik se toho mohou lídři naučit od svých týmů, když jsem si přečetla komentáře ze zaměstnaneckého průzkumu od mého vlastního týmu.

Teprve když jsem si byla jistá, že mám kompletní obrázek situace, požádala jsem vedení o schůzku a úspěšně odprezentovala svou připomínku.

6. Vychovávejte novou generaci

Lídři by měli odstraňovat překážky, které ostatním brání v tom, aby se jejich tvrdá práce proměnila v úspěch.

Další silná „měkká“ dovednost (soft skill), kterou považuji za neocenitelnou, je empatie. Schopnost vcítit se do ostatních a skutečně rozumět, nebo se alespoň snažit porozumět tomu, čím procházejí, je velmi důležitá, zejména pokud jste manažer. Z praktického hlediska jde o to, abyste si sami položili otázky jako „Co by v této chvíli pomohlo mně v mojí kariéře?“ a „Co by mi chybělo?“

Věřím, že lídři mají odpovědnost pomáhat lidem ve svém okolí postupovat v jejich kariéře tím, že odstraňují překážky, které brání tomu, aby se jejich tvrdá práce proměnila v úspěch.

S touto vizí jsem také před čtyřmi lety vytvořila program nazvaný „CFO Connect“. Nápad vzešel z diskuse, kterou každý rok vede náš manažerský tým a v rámci které jsme byli požádáni, abychom profilovali talenty v rámci naší organizační struktury.

I když byla tato diskuse sama o sobě cenná, program CFO Connect jde ještě o krok dál, když spojuje talentované a kvalifikované spolupracovníky s ostatními z různých oblastí organizace a dává jim možnost společně pracovat na skutečných obchodních výzvách.

Výsledky máme vynikající a vedou k novým iniciativám, jako je program rotace pracovních míst nebo vytvoření obchodního učebního plánu dostupného všem spolupracovníkům ve financích. Je uspokojující vidět, jak lidé dosahují svého potenciálu. Péče o talenty je nyní jedním z nejvíce naplňujících aspektů mé práce a stala se mým novým „Proč?“.

Byl pro vás článek přínosný?