Hlavní navigace

MPSV připravilo důchodovou reformu podle nálezu Ústavního soudu

9. 2. 2011

Sdílet

V prosinci 2010 předložilo Ministerstvo práce a sociálních věcí do připomínkového řízení návrh zákona, kterým se mění zákon o důchodovém pojištění.

Tento návrh reaguje na rozhodnutí Ústavního soudu ČR prohlašující za protiústavní ustanovení § 15 zákona o důchodovém pojištění, které vymezuje parametry pro výpočet starobních, invalidních a pozůstalostních důchodů. Ústavní soud toto ustanovení zrušil s účinností od 30. září 2011 a dal tak vládě čas na přípravu nové právní úpravy, která by garantovala ústavně zaručené právo na přiměřené hmotné zabezpečení, resp. těsně jší vazbu důchodu na dosažené příjmy podléhající odvodům pojistného.

Předložený návrh proto zakotvuje pravidla pro požadované posílení zásluhovosti v důchodovém systému. Toto posílení by mělo spočívat v postupném zvyšování základní výměry důchodu i tzv. redukčních hranic příjmů, které se zohledňují při výpočtu důchodu. Z důvodu administrativní náročnosti a nákladů na státní rozpočet bude přechod od současného stavu ke stavu cílovému probíhat postupně, a to v letech 2012 až 2014.

Základní výměra důchodu i redukční hranice pro jeho výpočet nebudou již stanoveny pevnou částkou, ale mají být nově odvozeny od výše průměrné mzdy v národním hospodářství. První redukční hranice (44 % průměrné mzdy) by měla v podstatě zůstat zachována na současné úrovni (cca 11 000 Kč). Příjmy do této hranice se pro účely výpočtu důchodu zohledňují 100 %. Druhá redukční hranice má však být postupně podstatně zvýšena, a to ze současných 28 200 Kč až na konečných 300 % průměrné mzdy, což představuje v současné době přibližně 71 000 Kč. Pro účely výpočtu důchodu by se však z této částky započítávalo maximálně konečných 23 % (tzn. postupné snížení ze současných 30 % stanovených pro druhou redukční hranici). Příjmy přesahující přibližně 71 000 Kč měsíčně by nově od roku 2014 výši důchodu již neovlivnily.

V důsledku tohoto návrhu by tak mělo dojít ke zvýšení důchodu u lidí s příjmem přesahujícím přibližně 36 000 Kč měsíčně a ke snížení důchodu u lidí, jejichž měsíční příjem se pohybuje v rozmezí přibližně 12 500 Kč až 36 000 Kč.

Současně návrh předpokládá snížení maximálního vyměřovacího základu pro pojistné na sociální zabezpečení o polovinu, tedy na 36násobek průměrné mzdy v národním hospodářství oproti současnému 72násobku, a to s účinnosti od 1. ledna 2012, tzn. přibližně na 900 000 Kč ročně, resp. 75 000 Kč měsíčně.

V souvislosti s těmito změnami se rovněž do budoucna navrhuje rozšíření rozhodného období pro výpočet důchodu ze současných 30 let na období celoživotní a sjednocení důchodového věku pro muže a ženy na 65 let. O dalším osudu tohoto návrhu Vás budeme informovat.

 

FIN24

 

Zdroj: KPMG

Byl pro vás článek přínosný?