Hlavní navigace

Návrh na změnu směrnice o mateřských a dceřiných společnostech zablokován Švédskem

26. 6. 2014

Sdílet

 Autor: © Cmon - Fotolia.com
Dne 6. května 2014 měla Rada EU schválit novelu směrnice č. 2011/96/EU o mateřských a dceřiných společnostech.

 Návrh novely zahrnuje mimo jiné následující oblasti: 

  • Omezení výhod ze směrnice pro případ financování pomocí hybridních úvěrových nástrojů si klade za cíl zabránit dvojímu nezdanění příjmů. Jedná se například o situace, kdy se půjčka považuje v jednom státě za dluh, zatímco ve státě druhém za vklad do kapitálu. Z daňového hlediska jsou pak úroky v jednom státě daňově odečitatelné, zatímco ve státě druhém jsou příjmy jakožto dividendy od daně osvobozeny. 
  • Návrh směrnice dále obsahuje zpřísněné pravidlo omezující zneužívání výhod, plynoucích ze směrnice, v situacích bez ekonomického opodstatnění. Zde se jedná například o situaci umělého uskupení společností, jehož podstatným cílem bude získání daňové výhody, která by mu jinak nepříslušela, nebo o případ holdingové společnosti integrované do struktury podnikání tak, aby skupina dosáhla osvobození od srážkové daně. 

Ačkoli pozměňovací návrhy v oblasti hybridních úvěrových nástrojů byly členskými státy vnímány pozitivně, byla změna směrnice zablokována Švédskem, které požádalo o doplňující analýzu ohledně určitých technických aspektů novely. 

Členské státy nedosáhly konsenzu ani ohledně návrhu změn pravidel omezujících zneužívání výhod, které ze směrnice plynou. Panovala totiž obava, že by ustanovení v důsledku příliš obecného pojetí mohlo vést k rozdílným interpretacím v jednotlivých členských státech. 

Evropská komise bude se Švédskem řešit případné neshody pramenící z  navrhovaného znění směrnice tak, aby novela mohla být schválena Radou EU na příštím zasedání v červnu 2014. K přijetí návrhu na změnu směrnice je nutný souhlas všech 28 členských států EU.

 

 

 

 

Zdroj: KPMG

Cloud24

 

 

Byl pro vás článek přínosný?