Hlavní navigace

Nejdůležitější novinky v oblasti daně z příjmu

11. 1. 2011

Sdílet

Daň z příjmu – nejdůležitější daň, která se týká v podstatě všech, kteří nějaký ten příjem mají. Není proto divu, že změny právě v této oblasti očekáváme s obavou. Co přináší nový rok?

Sazba daně zůstává nezměněna 

I když v posledním roce zaznělo mnoho návrhů na obnovení daňové progrese, rovná daň si alespoň pro rok 2011 svou pozici ubránila. Z příjmů právnických osob tak budeme nadále odvádět 19 %, z příjmů fyzických osob 15procentní daň.

Sazba daně z příjmů fyzických osob v České republice patří k těm nižším v zemích Evropské unie. Je však třeba zohlednit sociální pojištění a superhrubou mzdu, která je českým specifikem. Se svou patnáctiprocentní sazbou patří Česká republika v rámci EU mezi země s nižším zdaněním příjmů fyzických osob. Obdobnou sazbu má ještě Litva a nižší pak jen Bulharsko (10 procent). Srovnání však znesnadňuje český koncept tzv. superhrubé mzdy, který se v ostatních evropských státech nepoužívá. Dále je třeba zohlednit i zátěž sociálního pojištění, po jehož započtení se ČR řadí v evropské sedmadvacítce zhruba k průměru.

Pokud jde o výši daní, ta poroste, navzdory předvolebním slibům pravicových stran o neměnnosti daňové zátěže. Na vině jsou především tyto změny:

* Stát zavádí zvláštní daň – populárně označovanou jako povodňová daň. I její forma je zvláštní, půjde vlastně o pokles daňové slevy na poplatníka z dosavadních 24 840 na 23 640 korun ročně, tedy o sto korun měsíčně. Jinými slovy: všem fyzickým osobám sníží měsíční slevu na poplatníka u daně z příjmu fyzických osob o 100 Kč na 1970 Kč. Za rok tedy většinou přijdete o 1200 Kč.

Jak známo, sleva náleží každému, kdo vykazuje zdanitelné příjmy. Novou daň odvede zaměstnavatel za své zaměstnance poprvé z lednové mzdy, tedy na výplatních páskách se změna projeví v únoru. Osoby samostatně výdělečně činné pak dopad nové daně poznají při podání daňového přiznání, tedy nejpozději 31. března 2012, respektive 30. června 2012 v případě, že využívají služeb daňového poradce.

Odhad ministerstva financí zní, že takto se do rozpočtu vybere navíc necelých pět miliard korun. Vybrané peníze budou evidovány jako samostatná položka státního rozpočtu. Budou určeny na protipovodňová opatření a na odstraňování škod po záplavách.

 

* Jednou z nejdiskutovanějších změn je beze sporu zdanění podpory u stavebního spoření. Již notoricky známá změna. Na státní příspěvky, které budou připisovány za rok 2010 (tedy v roce 2011) byla uvalena 50% daň. Znamená to tedy, že se maximální státní příspěvek sníží u smluv uzavřených před rokem 2004 z 4500 Kč na 2250 Kč a u starších smluv z 3000 na 1500 Kč.

Od roku 2012 se pak pravidla mění znovu, když státní příspěvek bude činit 10 % z naspořené částky a bude ohraničen limitem 2000 Kč.

 

* Další daňovou změnou je také zrušení osvobození úrokových výnosů z vkladů na stavebním spoření. Ty, které obdržíte od příštího roku, už se tedy budou danit 15 %. Doposud bylo stavební spoření od této daně osvobozeno, s rokem 2011 tato výjimka z pravidla končí. Daň se bude podle ministerstva financí vztahovat pouze na úrokové výnosy připisované od roku 2011. Nová sazba bude tedy stejná jako v případě nynějšího zdaňování úroků z bankovních vkladů.

 

* Osvobozeny od daně už nebudou ani úroky z prostředků uložených v družstevních záložnách.

 

* Od příštího roku se také budou danit důchody pracujících penzistů, kterým příjmy ze zaměstnání, podnikání či pronájmu přesáhnou hranici 840 tisíc Kč ročně, tedy bude-li měsíční přivýdělek k důchodu vyšší než trojnásobek průměrné měsíční mzdy. (tj. při příjmu více než 70 tis. měsíčně). Nově tak dojde ke zdanění příjmu i důchodu 15 %. Dosud se důchody nezdaňovaly do částky 288 000 Kč ročně (tedy 24 000 Kč měsíčně). 

 

* Byla zrušena sleva na dani ve výši poloviny daně z příjmů právnických osob, které zaměstnávají nejméně 25 zaměstnanců a podíl osob se zdravotním postižením tvoří nejméně 50 % průměrného přepočteného počtu všech zaměstnanců.

 

* Končí osvobození solárních elektráren. Od roku 2011 už také nebudou platit daňová osvobození pro ekologické zdroje energie. Zvláštní režim budou mít solární elektrárny. Ty, které začaly vyrábět elektřinu dříve, budou podléhat po následující tři roky 26procentní dani z příjmu. Aby byl ve státní kase dostatek peněz na kompenzaci skokového zdražení elektřiny vyvolaného právě solárním boomem, budou bezplatné emisní povolenky zdaněny 32 procenty.

 

Draho vyjde i předčasný výběr životního pojištění. Nová daň bude od ledna platit i pro předčasný výběr životního pojištění. Pokud si člověk peníze z něj vybere před 60 lety věku, bude muset zdanit 15procentní daní všechny příspěvky, které mu na životní pojištění poslal zaměstnavatel.

 

* OSVČ mají v zásadě stejné výdajové paušály. Výjimku tvoří opětovné snížení paušálu z nynějších 60 procent na předchozích 40 procent u svobodných povolání, které schválila ještě předchozí sněmovna v rámci úsporného balíčku.

 

* Pro poplatníky s příjmy z podnikání či jiné samostatné výdělečné činnosti se zavádí nový druh výdajového paušálu, a to pro příjmy z pronájmu majetku zařazeného v obchodním majetku. Jeho výše činí 30 % uvedených příjmů, tedy shodně jako u příjmů z pronájmu.

 

Změny u finančního pronájmu – pro účely uznání nájemného jako výdaje musí minimální doba nájmu hmotného movitého majetku činit alespoň minimální dobu odepisování zkrácenou u majetku zatříděného v odpisové skupině 2 a 3 až o 6 měsíců.

 

 

Cloud24

Autorka působí v České asociaci finančních ředitelů (CACFO) při Svazu průmyslu a dopravy ČR

 

Byl pro vás článek přínosný?