Hlavní navigace

Nejefektivněji se v ČR podniká v chemii, dopravě a potravinářském průmyslu

28. 10. 2012

Sdílet

 Autor: © Minerva Studio - Fotolia.com
Celkovým vítězem hodnocení efektivity mezi 16 nejvýznamnějšími obory podnikání v ČR se stal chemický průmysl, následovaný dopravou, potravinářským a automobilovým průmyslem. Na opačném konci spektra se umístily obory, které se zabývají vzděláváním, ubytováním a stravováním.

Výše uvedené výsledky vyplývají z unikátního modelu pro měření efektivity oborů a firem, který vyvinula Česká kapitálová informační agentura, a.s. (ČEKIA), člen nadnárodní skupiny Bisnode. Tento model pro měření efektivity oborů a firem vyjadřuje schopnost managementu řídit investovaný kapitál a práci tak, aby generovaly vyšší efektivitu a produktivitu v podnikatelské činnosti. 

Chemický průmysl, doprava, potravinářský a automobilový průmysl jsou obory, které se ve sledovaném tříletém období 2009 až 2011 podle studie agentury ČEKIA staly vítězi v hodnocení efektivity podnikání. „Všechna vítězná odvětví jsou náročná na kapitálovou vybavenost, a tedy kladou značné požadavky na schopnosti managementu adekvátně nakládat s majetkem společnosti, ale také řídit investiční politiku s ohledem na cash-flow a využívání cizího kapitálu za účelem snížení kapitálových nákladů,“ shrnul výsledky studie analytik skupiny Bisnode v ČR, Michal Řičař.

 

Hodnocení efektivity nejvýznamnějších oborů podnikání v ČR 2009 – 2011 

Obor činnosti

Průměrné hodnocení za 3 roky

Pořadí 2011

Pořadí 2010

Pořadí 2009

Chemický průmysl

3,7

5.

1.

5.

Doprava a skladování

4,3

5.

6.

2.

Potravinářský průmysl

5,3

7.

2.

7.

Automobilový průmysl

5,7

3.

5.

9.

Činnosti v oblasti nemovitostí

6,0

1.

7.

10.

Těžba a dobývání

6,3

2.

9.

8.

Strojírenský průmysl

6,7

11.

3.

6.

Zpracovatelský průmysl

6,7

12.

4.

4.

Zemědělství, lesnictví, rybářství

8,3

9.

13.

3.

Výroba a rozvod elektřiny, plynu a tepla

9,0

4.

12.

11.

Zdravotní a sociální péče

9,7

14.

14.

1.

Stavebnictví

10,0

9.

8.

13.

Velkoobchod a maloobchod

11,0

7.

11.

15.

Informační a komunikační činnosti

12,3

13.

10.

14.

Ubytování, stravování, pohostinství

14,3

15.

16.

12.

Vzdělávání

15,7

16.

15.

16.

Zdroj: ČEKIA

 

K hodnocení efektivity nejúspěšnějších oborů Michal Řičař dále uvedl: „Chemický průmysl je charakteristický prvotními vstupními bariérami, které vyplývají ze značných počátečních investic do produkční činnosti. Na druhé straně však výsledky modelu hodnocení efektivity ukazují, že subjekty podnikající v tomto odvětví jsou kompenzovány vyšší možností rentability a produktivity. Využívání nových technologií, spolu s kvalifikovanou a vhodně řízenou pracovní sílou, jednoznačně vede k efektivní a produktivní podnikatelské základně v tomto oboru. Pokud se tak firmě podaří etablovat na trhu chemie, lze předpokládat, že překonala počáteční rizikovou fázi svého podnikání a může, za předpokladu vhodného využívání majetku a lidských zdrojů, očekávat vyšší výnosy, než jaké nabízejí ostatní obory podnikání v ČR. Doprava a skladování je odvětvím, jehož specifikem je zvýšená míra rizika spojená s ekonomickým cyklem a značnou logistickou náročností, tedy náročným řízením využívaného majetku i lidských zdrojů. Racionální ekonomické subjekty tak budou ochotny podnikat v tomto segmentu, který vykazuje výraznější výkyvy ve své výkonnosti a stabilitě, pouze tehdy, pokud budou odměněny zvýšeným ziskem. Model hodnotící efektivitu navíc potvrzuje, že firmy, které dlouhodoběji podnikají v rámci dopravy a skladování efektivně, optimalizují nákladovou složku, čímž dosahují vyšší zisk, resp. ziskovou marži, a současně tak dosahují i vyšší efektivity a produktivity investovaného kapitálu a práce. Kompenzace rizika je tedy v podobě možnosti generovat vyšší zisk, v opačném případě by obor v dlouhodobém horizontu zanikl, případně se významně transformoval. Klíčoví hráči na tomto poli jsou zejména hráči z oblasti distribuce médií, mezi kterými mají nejlepší výsledky NET4GAS, s.r.o., RWE Gas Storage, s.r.o. či SPP Storage, s.r.o. Studie ČEKIA jednoznačně potvrzuje, že firmy nakládající s plynem, tedy důležitou komoditou pro světové ekonomiky, získávají vysoké zhodnocení investičních prostředků. Hlubší členění zpracovatelského průmyslu ukázalo, že výroba potravinářských výrobků je ve sledovaném horizontu perspektivní činností, neboť obor celkově vykázal relativně vysoké zhodnocení vloženého kapitálu a schopnost managementu produktivně využívat výrobní faktory s kvalitním řízením nákladovosti. I v tomto oboru však platí, že je nezbytné překonat vyšší vstupní bariéry, které souvisí se zpracovatelskou činností. Z pohledu hodnocení efektivity příznivé výsledky dosáhl také automobilový průmysl. Stejně jako v případě ostatních úspěšných oborů je investovaný kapitál do majetku společnosti využíván efektivně a spolu s dobře řízenou prací generuje vyšší zhodnocení než ostatní obory v ČR. Značně vysoké nároky na technicko-technologický rozvoj, kvalifikaci zaměstnanců, společně se vzrůstající konkurencí zřejmě vedou k rostoucí efektivitě i produktivitě výrobních faktorů, což hodnotící model jednoznačně potvrdil. Vítězem v tomto oboru se stala firma ACL Automotive s.r.o., která vyvinula vlastní technická řešení střešních nosičů a dle vlastních slov značně optimalizovala výrobní procesy, což výsledky našeho modelu potvrzují.“

 

Pohled na opačný konec výsledků hodnocení efektivity 16 nejvýznamnějších oborů činnosti ukazuje, že využívání investovaného majetku a práce v ubytování, stravování a pohostinství, stejně jako vzdělávání, je vysoce neefektivní. „Ubytování, stravování a pohostinství je značně zatíženo vývojem v zahraničí a cestovním ruchem. Cyklický charakter podnikání, společně s nutností disponovat ubytovacími kapacitami, stálými investicemi do údržby a vybavení, také však schopností kvalitního marketingu k maximální výtěžnosti prostor jsou faktory, které jsou v kontextu ostatních hodnocených oborů pravděpodobně příliš obtížné k hospodárnému řízení tak, aby vložený kapitál a najatá práce byla efektivně a produktivně využívána. Vysoké fixní náklady jsou tedy v tomto oboru řízeny neefektivně a management firem by měl v delším časovém horizontu přehodnotit svou strategii. V současné době také i subjekty, které podnikají ve vzdělávání, nelze s ohledem k ostatním hodnoceným oborům činnosti považovat za efektivní. Na druhou stranu lze usuzovat, že podnikatelské subjekty v tomto segmentu nejsou primárně zaměřeny na maximalizaci zisku a při svém působení na trhu také ve větší míře zvažují další faktory, jako například dlouhodobou perspektivu a rozvoj lidského kapitálu,“ uzavřel analytik skupiny Bisnode v ČR, Michal Řičař.

 

Poznámka: Do hodnocení byly zařazeny společnosti s tržbami nad 50 mil. Kč a současně alespoň 10 zaměstnanci (dle definice EU se jedná alespoň o malé firmy, tedy došlo k vyřazení mikropodniků), u kterých ČEKIA v roce 2011 neevidovala žádnou negativní informaci jako například pohledávku, exekuci, konkurzní řízení, apod.

 

TOP 5 nejefektivnějších firem v nejvýznamnějších oborech podnikání v ČR v roce 2011

 

ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ

2011

Firma

ROA_A

ROA_Z

ROOC

OA

TZ

OSZ

Hodnocení

1.

Ústav pro strukturální politiku
v zemědělství,a.s.

51,46%

1 004 938 Kč

121,80%

47,43%

926 328 Kč

309 875 Kč

100,00%

2.

AGRA Olbramovice a.s.

26,55%

1 235 667 Kč

59,11%

48,33%

2 249 424 Kč

230 788 Kč

89,83%

3.

Rybářství Třeboň Hld. a.s.

5,11%

3 167 643 Kč

67,39%

6,59%

4 079 071 Kč

748 000 Kč

89,53%

4.

Agroslužby Čimelice

25,24%

669 200 Kč

5,15%

435,69%

11 551 067 Kč

467 133 Kč

87,57%

5.

Lesy České republiky, s.p.

7,59%

1 869 077 Kč

64,98%

14,98%

3 688 419 Kč

473 840 Kč

86,59%

 

TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ

2011

Firma

ROA_A

ROA_Z

ROOC

OA

TZ

OSZ

Hodnocení

1.

Coal Mill a.s.

16,29%

1 369 171 Kč

9,64%

138,05%

11 604 829 Kč

322 629 Kč

100,00%

2.

MND a.s.

8,92%

2 435 036 Kč

44,15%

17,75%

4 847 449 Kč

475 488 Kč

97,41%

3.

Velkolom Čertovy schody,
akciová společnost

5,02%

4 063 667 Kč

1,65%

46,06%

37 307 333 Kč

1 409 333 Kč

94,97%

4.

Stavební recyklace s.r.o.

26,99%

947 391 Kč

20,42%

84,09%

2 951 130 Kč

421 391 Kč

92,97%

5.

EUROVIA Jakubčovice, s.r.o.

31,36%

840 909 Kč

14,37%

151,35%

4 058 515 Kč

588 182 Kč

92,31%

 

 

ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL

2011

Firma

ROA_A

ROA_Z

ROOC

OA

TZ

OSZ

Hodnocení

1.

Butadien Kralupy a.s.

14,16%

14 086 429 Kč

4,75%

233,97%

232 725 714 Kč

696 762 Kč

100,00%

2.

VITARO, spol. s r.o.

54,82%

1 728 286 Kč

1,30%

4075,10%

128 476 143 Kč

520 429 Kč

97,57%

3.

LINDE SOKOLOVSKÁ s.r.o.

18,56%

25 247 769 Kč

32,20%

43,93%

59 756 077 Kč

989 923 Kč

91,07%

4.

Continental HT Tyres, s.r.o.

110,77%

12 448 489 Kč

58,53%

197,10%

22 150 590 Kč

514 528 Kč

83,07%

5.

Continental výroba
pneumatik, s.r.o.

75,17%

8 669 365 Kč

32,65%

274,02%

31 601 216 Kč

510 348 Kč

78,55%

 

POTRAVINÁŘSKÝ PRŮMYSL

2011

Firma

ROA_A

ROA_Z

ROOC

OA

TZ

OSZ

Hodnocení

1.

PREOL, a.s.

18,38%

6 571 009 Kč

6,38%

240,08%

85 834 129 Kč

584 966 Kč

100,00%

2.

ČESKÁ VČELA s.r.o.

24,43%

3 731 800 Kč

20,24%

88,97%

13 588 600 Kč

273 000 Kč

68,05%

3.

AVENA s.r.o.

9,56%

328 313 Kč

1,05%

900,49%

30 911 063 Kč

230 188 Kč

63,36%

4.

Pekařství Vonka, s.r.o.

68,90%

157 164 Kč

14,78%

413,88%

944 109 Kč

337 818 Kč

61,89%

5.

Moravskoslezské cukrovary, a.s

26,45%

2 162 385 Kč

26,06%

117,99%

9 645 459 Kč

457 668 Kč

60,74%

 

CHEMICKÝ PRŮMYSL

2011

Firma

ROA_A

ROA_Z

ROOC

OA

TZ

OSZ

Hodnocení

1.

Butadien Kralupy a.s.

14,16%

14 086 429 Kč

4,75%

233,97%

232 725 714 Kč

696 762 Kč

100,00%

2.

LINDE SOKOLOVSKÁ s.r.o.

18,56%

25 247 769 Kč

32,20%

43,93%

59 756 077 Kč

989 923 Kč

83,85%

3.

HABRINOL Děčín s.r.o.

72,04%

2 146 759 Kč

22,06%

363,40%

10 828 690 Kč

679 655 Kč

73,61%

4.

Humatex, a.s.

45,11%

1 228 000 Kč

66,86%

94,03%

2 559 909 Kč

453 848 Kč

72,14%

5.

Papírna Moudrý, s.r.o.

45,81%

433 658 Kč

39,96%

144,95%

1 372 316 Kč

274 211 Kč

69,20%

 

STROJÍRENSKÝ PRŮMYSL

2011

Firma

ROA_A

ROA_Z

ROOC

OA

TZ

OSZ

Hodnocení

1.

OMNI-X CZ s.r.o.

82,25%

1 245 723 Kč

71,92%

182,72%

2 767 213 Kč

654 340 Kč

100,00%

2.

Kovovýroba Krupa s.r.o.

79,39%

653 394 Kč

37,63%

269,88%

2 221 273 Kč

439 364 Kč

93,78%

3.

Htech cz s.r.o.

26,93%

2 204 609 Kč

15,99%

174,87%

14 317 000 Kč

457 174 Kč

93,39%

4.

MALINA - Safety s.r.o.

37,44%

1 558 304 Kč

21,25%

193,52%

8 053 609 Kč

302 000 Kč

91,52%

5.

Grün, s.r.o.

46,31%

1 701 833 Kč

61,90%

114,06%

4 191 633 Kč

836 367 Kč

89,01%

 

AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL

2011

Firma

ROA_A

ROA_Z

ROOC

OA

TZ

OSZ

Hodnocení

1.

ACL Automotive s.r.o.

70,59%

3 028 476 Kč

52,83%

177,58%

7 618 810 Kč

576 286 Kč

100,00%

2.

Hyundai Motor Manufacturing
Czech s.r.o.

15,22%

2 545 204 Kč

5,94%

164,11%

27 449 026 Kč

507 499 Kč

95,42%

3.

STARCAM s.r.o.

41,07%

1 400 881 Kč

31,81%

138,35%

4 719 541 Kč

401 415 Kč

92,26%

4.

Pierburg s.r.o.

23,74%

1 741 575 Kč

8,22%

203,51%

14 931 052 Kč

440 000 Kč

91,41%

5.

HiTECO Czech s.r.o.

28,78%

1 521 267 Kč

28,64%

110,42%

5 836 000 Kč

450 600 Kč

91,24%

 

VÝROBA A ROZVOD ELEKTŘINY, PLYNU, TEPLA A KLIMATIZOVANÉHO VZDUCHU

2011

Firma

ROA_A

ROA_Z

ROOC

OA

TZ

OSZ

Hodnocení

1.

E.ON Distribuce, a.s.

10,95%

184 747 273 Kč

13,25%

53,35%

900 213 606 Kč

1 388 121 Kč

100,00%

2.

Severomoravská plynárenská, a.s.

16,65%

74 552 929 Kč

10,40%

174,12%

779 597 929 Kč

931 643 Kč

84,74%

3.

RWE Energie, a.s.

13,55%

82 770 615 Kč

3,03%

90,71%

554 032 038 Kč

1 255 038 Kč

77,88%

4.

První energetická a.s.

2,85%

6 943 455 Kč

-0,73%

526,51%

1 282 119 455 Kč

882 818 Kč

76,44%

5.

Energotrans, a.s.

34,16%

10 213 762 Kč

38,23%

76,84%

22 976 366 Kč

608 835 Kč

74,37%

 

 

 

STAVEBNICTVÍ

2011

Firma

ROA_A

ROA_Z

ROOC

OA

TZ

OSZ

Hodnocení

1.

IKO stavební společnost s.r.o.

62,99%

61 933 000 Kč

37,77%

216,29%

212 674 000 Kč

12 154 000 Kč

100,00%

2.

InterCora, spol. s r.o.

6,71%

16 049 571 Kč

40,37%

13,98%

33 409 238 Kč

446 000 Kč

68,80%

3.

ENERGO PRAHA, SPOL. S R.O.

78,76%

1 121 912 Kč

45,77%

236,67%

3 371 412 Kč

362 235 Kč

66,28%

4.

NATIM s.r.o.

62,37%

1 266 636 Kč

42,85%

193,10%

3 921 727 Kč

166 667 Kč

65,06%

5.

IDS - Inženýrské a dopravní
stavby Olomouc a.s.

74,98%

13 102 413 Kč

1,37%

17,47%

3 053 028 Kč

691 275 Kč

64,68%

 

VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL

2011

Firma

ROA_A

ROA_Z

ROOC

OA

TZ

OSZ

Hodnocení

1.

ZENAGEL a.s.

22,24%

18 566 000 Kč

4,91%

443,11%

369 971 500 Kč

1 083 000 Kč

100,00%

2.

G.A.S. Petroleum s.r.o.

39,15%

603 875 Kč

0,75%

6377,96%

98 372 125 Kč

190 875 Kč

94,76%

3.

Implicite trade s.r.o.

91,67%

273 821 Kč

1,67%

5774,78%

17 250 107 Kč

54 643 Kč

93,02%

4.

AGROFERT HOLDING, a.s.

12,33%

21 230 318 Kč

1,63%

51,38%

88 459 130 Kč

1 869 984 Kč

89,70%

5.

ARMEX Oil, s.r.o.

12,89%

6 827 750 Kč

2,31%

537,12%

284 557 600 Kč

776 400 Kč

88,42%

 

DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ

2011

Firma

ROA_A

ROA_Z

ROOC

OA

TZ

OSZ

Hodnocení

1.

NET4GAS, s.r.o.

13,48%

14 664 134 Kč

132,97%

16,72%

18 191 064 Kč

913 967 Kč

100,00%

2.

RWE Gas Storage, s.r.o.

14,95%

14 021 127 Kč

94,98%

20,27%

19 013 939 Kč

871 094 Kč

95,60%

3.

SPP Storage, s.r.o.

5,04%

12 612 241 Kč

14,23%

9,04%

22 635 483 Kč

617 414 Kč

82,99%

4.

JN TRANS s.r.o.

64,45%

1 775 563 Kč

49,40%

160,59%

4 424 375 Kč

174 063 Kč

82,92%

5.

Mediterranean Shipping Company Austria GmbH, org. Sl.

73,13%

979 200 Kč

80,03%

161,64%

2 164 167 Kč

794 733 Kč

82,19%

 

UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ A POHOSTINSTVÍ

2011

Firma

ROA_A

ROA_Z

ROOC

OA

TZ

OSZ

Hodnocení

1.

Florenc Real s.r.o.

184,12%

1 871 579 Kč

63,17%

297,95%

3 028 737 Kč

465 263 Kč

100,00%

2.

ČOKRAK s.r.o.

85,90%

295 731 Kč

5,76%

1482,44%

5 103 577 Kč

107 500 Kč

88,70%

3.

KRUM - INVEST a.s.

3,16%

622 400 Kč

7,32%

30,12%

5 930 000 Kč

146 733 Kč

66,48%

4.

B.H.Centrum a.s.

4,43%

845 963 Kč

32,42%

16,59%

3 167 925 Kč

479 248 Kč

64,30%

5.

OLYMPIA Hotel, s.r.o.

16,74%

411 319 Kč

43,96%

51,05%

1 254 652 Kč

340 855 Kč

63,72%

 

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI

2011

Firma

ROA_A

ROA_Z

ROOC

OA

TZ

OSZ

Hodnocení

1.

JetBrains s.r.o.

88,79%

38 321 923 Kč

135,27%

121,26%

52 334 231 Kč

1 886 769 Kč

100,00%

2.

AVAST Software a.s.

62,01%

6 727 852 Kč

197,50%

84,32%

9 148 627 Kč

1 350 556 Kč

74,11%

3.

Evropská databanka a.s.

13,82%

8 709 Kč

1,02%

1448,76%

912 982 Kč

360 709 Kč

66,57%

4.

LONDA spol. s r. o.

83,14%

2 846 886 Kč

44,67%

259,36%

8 880 943 Kč

397 314 Kč

65,78%

5.

JAVLIN, a.s.

85,11%

690 697 Kč

41,15%

264,52%

2 146 606 Kč

599 727 Kč

62,81%

 

ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ

2011

Firma

ROA_A

ROA_Z

ROOC

OA

TZ

OSZ

Hodnocení

1.

TREI Real Estate Czech Republic s.r.o.

10,88%

29 339 778 Kč

115,86%

15,40%

41 504 889 Kč

1 299 667 Kč

100,00%

2.

European Property Management, spol. s.r.o.

441,15%

897 231 Kč

-83,54%

1878,97%

3 821 538 Kč

885 885 Kč

99,98%

3.

Projekční společnost obchodních center, v. o. s.

5,26%

4 574 850 Kč

383,54%

11,39%

9 903 450 Kč

661 150 Kč

89,37%

4.

Maccorp Czech s.r.o.

48,37%

1 380 000 Kč

4,92%

829,82%

23 672 750 Kč

427 500 Kč

70,16%

5.

Sallerova výstavba, spol. s r.o.

8,03%

15 846 944 Kč

54,92%

7,13%

14 066 500 Kč

1 021 000 Kč

61,28%

 

Cloud24

 

 

Byl pro vás článek přínosný?