Hlavní navigace

Nejen CFO, ale i CIO touží hrát strategické hry a stát se COO nebo CEO

10. 1. 2014

Sdílet

 Autor: © Iakov Kalinin - Fotolia.com
Téměř 40 % IT manažerů považuje post výkonného nebo provozního ředitele za svůj další kariérní růst, přičemž třetina (33 %) si nemyslí, že by jim jejich současná pozice umožňovala další vývoj a pracovní příležitosti ke kariéře v IT.

Z průzkumu názorů ředitelů útvarů informačních a komunikačních technologií (CIO) vyplynulo, že objem prostředků určených na oblast informačních technologií se téměř u 80 % rozpočtů zvětšil nebo zůstal nezměněn. Pouze třetina (35 %) ředitelů odpovědných za informační technologie se domnívá, že IT oddělení v jejich organizaci je všeobecně vnímáno jako centrum inovací. Více než třetina (37 %) IT ředitelů považuje post provozního (COO) či generálního ředitele (CEO) za další kariérní postup, což je důkazem toho, že dnešní role IT ředitele prochází proměnou a stává se více strategickou. 

V pořadí druhý průzkum, který společnost Deloitte realizovala v průběhu května až června 2013, proběhl mezi více než 700 respondenty v roli CIO a vedoucích IT manažerů z různých sektorů. Více než 70 % respondentů pochází z regionu Evropy, z toho třetina z regionu střední a východní Evropy (CEE). Globální průzkum tak navazuje na studii Deloitte v České republice, která byla realizována koncem loňského roku mezi řediteli IT útvarů – CIO Survey 2012.

 

Bázliví nebo snad jen obezřetní Češi?

„Čeští ředitelé IT byli ve výhledu rozpočtů na ICT opatrnější než IT ředitelé jednotlivých firem ve světě. Tento fakt potvrzuje nejistotu, která na českém trhu v současné době panuje. Dobrou zprávou však je, že mezi respondenty globálního průzkumu je více firem, kterým rozpočet na ICT v roce 2013 rostl. Celkově pouze pětina (22 %) firem měla snížený rozpočet na ICT v roce 2013 oproti předchozímu roku. V České republice očekávalo v roce 2012 snížení rozpočtu na ICT na rok 2013 více než třetina organizací (37 %),“ uvedl k výsledkům průzkumu Zdeněk Křížek, partner v oddělení ICT poradenství a řízení rizik ve společnosti Deloitte. 

„Obchodní investice v oblasti IT narůstají, poněvadž objem prostředků se téměř u 80 % IT rozpočtů zvětšil nebo zůstal nezměněn. Další finanční zdroje jsou určeny především na realizaci v souladu s novými obchodními požadavky, včetně nových či upravených obchodních modelů a transformačních plánů, například v oblasti digitálních technologií, mobilních aplikací, sociálních médií a cloudu,“ doplnil Petr Viktora, partner v oddělení ICT poradenství ve společnosti Deloitte.

 

Inovace, expanze a odlišení jsou mantrou dneška

Výsledky průzkumu dokazují, že z hlediska zkušeností panuje napříč regiony i průmyslovými odvětvími výjimečná shoda. Průzkum je rovněž zdrojem mnoha informací o tom, s jakými příležitostmi a problémy se IT ředitelé po celém světě setkávají.  V době, kdy transformace byznysu jsou pro firmy prvořadou prioritou, je pozitivní, že většina (75 %) IT ředitelů chápe, jakým způsobem může IT oddělení ve společnostech přispět k rozvoji celé společnosti. Kvůli turbulentnímu prostředí v oblasti informačních technologií a stále novým požadavkům byznysu čelí IT oddělení výzvě stát se spíše inovativními centry ve společnostech. Na druhé straně pouze 35 % dotázaných se domnívá, že IT oddělení představují v jejich společnostech důvěryhodné inovativní centrum. 

„Role IT ředitelů se během následujících několika let změní na více strategickou a poradenskou pozici, zejména z hlediska návrhu a realizace obchodní strategie. Někteří vedoucí manažeři v oblasti IT již zastávají mnohem kompetentnější výkonnou pozici, což rovněž dokládá zjištění, že více než třetina IT ředitelů vidí svůj další kariérní postup na pozici provozního či generálního ředitele,“ řekl Zdeněk Křížek a dodal: „Inovace, expanze a odlišení se od ostatních subjektů na trhu patří mezi hlavní obchodní cíle. Pokud oblast IT tyto cíle sledovat nebude, vstoupí do hry ostatní oddělení společnosti.“  

 

Big Data, cloud a sociální média se prosazují pomalu 

Přestože oblast Big Data se rychle stává klíčovým aktivem v mnoha velkých organizacích, více než tři pětiny organizací (64 %) jsou stále v počátečních fázích analýz těchto technologií. „Organizace patrně stále nejsou plně přesvědčeny o užitečnosti a výhodách nástrojů pro řízení a analýzu velkých dat,“ uvedl Petr Viktora. „Při srovnání výsledků globálního průzkumu s výsledky CIO Survey CR 2012 je patrné, že společnosti v České republice zaostávají ve využívání a implementaci služeb privátního cloudu za společnostmi ve světě. Dle našeho předloňského průzkumu mělo zavedeno nebo právě zavádělo tyto služby 27 % organizací, zatímco v západní Evropě je rozšíření těchto technologií již u 44 % společností,“ doplnil František Mareth, senior manažer v ICT oddělení společnosti Deloitte. 

V oblasti veřejného cloudu z důvodu obav o bezpečnost dat není pro téměř 42 % finančních institucí tato inovace relevantní. V ostatních odvětvích je 76 % organizací na prahu rozhodnutí o využití (případně již využívá řešení) public cloudu. 

V oblasti sociálních médií jsou společnosti stále poměrně konzervativní, 51 % z nich uvedlo, že trend sledují, ale implementace proběhla nebo probíhá pouze u 34 % organizací. „Nejpravděpodobnější příčinou nezájmu o sociální média je vnímání nižší míry přínosu pro business, který by nezbytné investice dokázal odůvodnit. V regionu střední a východní Evropy dokonce 22 % společností nepovažuje sociální média pro svůj business za relevantní,“ dodal Petr Viktora. „Překvapením je, že po společnostech ze sektoru energetika a zdroje či výrobní průmysl je segment finančních služeb třetím v pořadí, který v nejmenší míře využívá sociální média. Obecně sledujeme, že mnoho velkých korporací není v dnešním velmi rychlém světě schopno reagovat na měnící se digitální trendy a nastavit si tzv. „digital mind-set“, který může být pro budoucí úspěch a fungování firem klíčový,“ uzavřel Petr Viktora. 

 

Mezi hlavní poznatky studie patří: 

Priority týkající se IT a rozpočtu:  Zdá se, že škrty v rozpočtech na informační technologie jsou již za námi, poněvadž objem prostředků většiny (78 %) rozpočtů se v loňském roce zvětšil nebo zůstal nezměněn. Téměř polovina (42 %) rozpočtových prostředků je použita k financování změn a aktivit v oblasti rozvoje a zvyšování vyspělosti. Na obchodní oblast tradičně stále ještě připadá valná část (48 %) rozpočtových prostředků určených na informační technologie. 

Propojenost s obchodní sférou: Více než polovina dotazovaných souhlasí s tím, že stále ještě existuje velký prostor pro zlepšení efektivity IT oddělení, pokud jde o snadnější realizaci změn požadovaných byznysem a podporu růstu. Více než 60 % respondentů hodnotí svoji efektivitu z hlediska spolupráce s byznysem pouze jako „spíše uspokojivou“ nebo „nedostatečnou“ a zlepšení této oblasti řadí mezi své prvořadé priority. 

Inovace: Mnoho dotazovaných usiluje o to, aby IT oddělení přestalo být vnímáno z pohledu byznysu jako pouhý poskytovatel rutinních IT služeb, a aby vedoucí představitelé byznysu získali více informací o tom, v jakých oblastech může IT oddělení přinést přidanou hodnotu. Například 75 % dotazovaných IT manažerů zastává názor, že inovace informačních technologií mohou výrazně posílit většinu oblastí byznysu. Pouze třetina (35 %) CIO se domnívá, že IT oddělení je v jejich společnosti považováno za skutečné centrum inovativního vývoje. 

Talent: Výše popsaný rozpor mezi sférou byznysu a oblastí informačních technologií je mimo jiné způsoben nedostatkem pracovníků v IT oddělení, kteří disponují relevantními schopnostmi. Téměř 60 % IT ředitelů uvedlo, že se potýká s problémy při získávání zaměstnanců, především těch, kteří mají schopnost obchodního a strategického myšlení a efektivní komunikace. 

Kariéra IT ředitelů: Téměř 40 % IT manažerů považuje post výkonného nebo provozního ředitele za svůj další kariérní růst, přičemž třetina (33 %) si nemyslí, že by jim jejich současná pozice umožňovala další vývoj a pracovní příležitosti k naplňující kariéře v oblasti IT. Tito manažeři by velmi rádi ovlivnili strategické plánování v jejich organizacích a za tímto účelem hodlají hledat jiné pozice mimo oblast informačních technologií, které by jim tuto příležitost poskytly. Hlavním důvodem pro změnu pracovní pozice je snaha více přispět jejich společnosti (pro 27 % IT manažerů) či čelit novým výzvám (26 %). 

Setrvání na pozici: Průzkum ukázal, že pozice CIO je v převážné většině obsazena odborníky s dlouholetou praxí, kteří jsou ve 42 % případů na současné pozici 5 let nebo déle. Tento stav plně koresponduje se stavem v České republice z roku 2012, kde 5 a více let je na současné pozici dokonce 47 % CIO.

 

Více informací o studii s názvem CIO Survey 2013 lze nalézt zde

soutez_casestudy

  

 

Byl pro vás článek přínosný?