Hlavní navigace

Nejlepší finanční ředitel roku 2022

1. 2. 2024

Sdílet

 Autor: E.ON Energie
CFO Club, klub finančních ředitelů, vyhlásil již poosmnácté finančního ředitele roku. Poprvé se oceněnou ředitelkou roku stala žena, paní Alena Rozsypalová ze společnosti E.ON Energie. Rada klubu ocenila především flexibilní strategii a stabilní finanční pozici společnosti E.ON Energie, vyváženou nákupní strategii komodit s využitím derivátů a uplatnění systému řízení rizik, eliminující negativní dopady okolního prostředí a volatilní cenu komodity.

Paní Alena Rozsypalová byla radou klubu finančních ředitelů nominována mezi deseti oslovenými CFO. V prvním kole paní Alena postoupila mezi čtyři nominanty, ze kterých 25členná akademie, složená z finančních odborníků, platinových členů a partnerů a rady Klubu, pak určila Alenu Rozsypalovou jako vítězku CFO za rok 2022.

CFO projekt roku 2022

Cenu CFO projekt roku získal pan Aleš Vítek, pověřený CFO a ředitel pro strategii v regionu CEE ve společnosti DER Touristik, za reinvestici zisku ve střední a východní Evropě do dalšího technologického rozvoje, synchronizace klíčových operativních a řídicích systémů na rozvoj dalších destinací.

Nejlepší IT projekt roku 2022

Nejlepším IT projektem roku 2022 se stala Globální cloudová infrastruktura Draslovka Holding. Pod vedením ředitele informačních technologií Draslovka Holding Jana Kunrta jej realizovala společnost KPCS CZ. Klub finančních ředitelů oceňuje především strategii IT a infrastruktury, bezpečnost a flexibilitu nového prostředí a pozitivní dopady do hospodářského výsledku v podobě úspor v řádech stovek milionů korun.

Klub finančních ředitelů

Klub finančních ředitelů byl založen v roce 2006 a sdružuje více než 120 finančních ředitelů v České republice. Jeho cílem je vytvářet a sdílet nejlepší praxi v oblasti strategie a řízení. Klub tradičně oceňuje nejlepší finanční ředitele za mimořádné výkony v oblasti finančního řízení. 

Finanční ředitel roku

Alena Rozsypalová

Absolventka Mendelovy univerzity v Brně v minulosti působila v oddělení auditu společnosti KPMG, pracovala jako vedoucí controllingu v RWE ČR a zastávala řadu dalších manažerských pozic v České republice, Chorvatsku a na Slovensku. Od roku 2017 byla finanční ředitelkou ve slovenské společnosti Východoslovenská energetika Holding (VSE). Do pozice finanční ředitelky E.ON Energie nastoupila v srpnu 2021.

Soutěž Finanční ředitel roku organizuje CFO Club od roku 2005. Jejím cílem je ocenit nejlepší finanční ředitele, kteří přispěli k rozvoji společnosti svým aktivním podílem na řízení podniku. Finanční ředitelé hrají klíčovou roli v oblasti akvizic a fúzí, post-merger integration, stávají se aktivními a nezastupitelnými při tvorbě strategie, řídí vztahy s investory, podílejí se aktivně na řízení a plánování společnosti, zkvalitňování interních procesů, hrají klíčovou roli při zavádění informačních technologií a vedou své firmy k dosažení operational excellence. To jsou parametry, na jejichž základě se sestavuje nominace.

Nominaci předchází analýza výkonnosti podniků na území České republiky, monitoring fúzí a akvizic, sledování a vyhodnocování jednotlivých projektů v řadě oblastí, kde je finanční ředitel garantem. Nominace připravuje tým ekonomických analytiků, rada sestaví list deseti nejlepších, o nichž hlasuje 25členná Finanční akademie složená ze zástupců bank, největších českých podniků a akademické sféry. Dalšími, kdo rozhodují, jsou členové a rada CFO Clubu.

Byl pro vás článek přínosný?