Hlavní navigace

Nejpříznivější investiční klima v Evropě má Švýcarsko a Německo

24. 1. 2011

Sdílet

V loňském roce poradenská společnost Dun & Bradstreet snížila rating devíti evropským státům, zatímco ke zvýšení přistoupila jen ve čtyřech případech.

V rámci Evropy má podle hodnocení D&B aktuálně nejpříznivější investiční klima Švýcarsko před Německem a Norskem. Svými politickými, ekonomickými a obchodními analýzami, které D&B zpracovává pro 134 zemí světa, upozorňuje na rizika plynoucí z obchodního styku.
V průběhu roku 2010 poradenská společnost Dun & Bradstreet snížila rating devíti evropským státům – Belgii, Španělsku, Řecku, Islandu, Holandsku, Portugalsku, Maďarsku, Irsku a Francii. V případě Španělska, Řecka a Portugalska ke snížení přistoupila opakovaně. Naopak Německu, Polsku, Švýcarsku, a koncem roku také Islandu D&B rating zvýšila.

 

Bude líp...

„Analýzy Dun & Bradstreet ukazují, že rizika plynoucí z obchodního styku v uplynulém roce nadále rostla, nicméně koncem roku 2010 jsme již zaznamenali křehké zlepšování investičního klimatu v Evropě, které by mělo pokračovat i letos,“ říká ředitelka D&B pro ČR a SR Alena Seoud. „Ve srovnání s turbulentním obdobím 2008 – 2009, kdy D&B snížila obchodní ratingy většiny zemí světa, a v kategorii zemí s nejnižším rizikem návratnosti investice nezůstal žádný evropský stát, se pro ekonomiku jedná o příznivý obrat,“ doplnila Alena Seoud s tím, že klientům i nadále doporučuje pečlivě prověřovat své obchodní partnery a důkladně vyhodnocovat veškerá obchodní rizika plynoucí z obchodního styku.

Nejpříznivější investiční klima v Evropě má podle hodnocení D&B aktuálně Švýcarsko (DB1c), o stupeň hůře, v rámci pásma nejnižšího rizika návratnosti investice (DB1d), je těsně za Švýcarskem Německo a Norsko. Česká republika a Polsko jsou podle uděleného ratingu D&B zařazeny v kategorii mírného rizika návratnosti investice (DB3a), Slovensko je hodnoceno o stupeň lépe (DB2d).

D&B Indikátor rizikovosti zemí poskytuje mezinárodní komparativní hodnocení rizika při obchodování v jednotlivých zemích. Tento kompozitní index je výsledkem důkladné analýzy politického, komerčního, makroekonomického a externího rizika, a klade si za cíl predikovat riziko dané země zejména z pohledu návratnosti investic v horizontu dvou let.

 

Politické riziko: situace interní a externí bezpečnosti, politická kompetence a konzistence, rovněž tak jiné takové faktory, které stanovují, zda země podporuje otevřené podnikatelské prostředí
Komerční riziko: neporušitelnost kontraktu, soudní kompetence, regulační transparence, stupeň systémové korupce a další faktory, které určují, zda obchodní prostředí usnadňuje provádění komerčních transakcí
Makroekonomické riziko: míra inflace, státní rovnováha, růst zásoby peněz a všechny takové makroekonomické faktory, které určují, zda je země schopna zajistit trvalý ekonomický růst a přiměřenou expanzii obchodních příležitostí
Externí riziko: stávající účetní bilance, kapitálové toky, devizové rezervy, míra externího zadlužení a všechny faktory, které určují, zda země může generovat dostatečné množství deviz, aby splnila domácí i zahraniční investiční závazky

D&B Indikátor rizikovosti zemí je rozdělen do sedmi pásem v rozsahu od DB1 po DB7. Každé pásmo je dále rozděleno na čtvrtiny (a-d) s postupným určením kdy „a“ představuje o trochu menší riziko než je označení „b“, atd. Jenom indikátor DB7 není rozdělen na čtvrtiny. Celkově má tedy D&B Rating zemí 25 stupňů hodnocení. 
DB1 – nejnižší riziko návratnosti investic  
DB2 – nízké riziko návratnosti investic
DB3 – mírné riziko návratnosti investic
DB4 – střední riziko návratnosti investic
DB5 – vysoké riziko návratnosti investic
DB6 – velmi vysoké riziko návratnosti investic
DB7 – nejvyšší riziko návratnosti investic

 

Zdroj: D&B

soutez_casestudy

 
 

 

Byl pro vás článek přínosný?