Hlavní navigace

Pokyny v oblasti převodních cen mezi spřízněnými osobami

25. 1. 2011

Sdílet

V prosincovém Finančním zpravodaji zveřejnilo Ministerstvo financí nové pokyny týkající se převodních cen uplatňovaných mezi sdruženými podniky. Konkrétně se jedná o pokyny D-332, D-333 a D-334. Pokyny jsou účinné od 1. ledna 2011.

Pokyn D-332 nahrazuje dosavadní pokyn D-258 vydaný za účelem zajištění jednotného postupu při zdaňování transferů zboží, nehmotného majetku a služeb uvnitř skupiny nadnárodních společností, a to jak ze strany daňové správy, tak ze strany daňových subjektů. Nový pokyn mění dosavadní postup při výběru vhodné metody pro stanovení převodních cen. V souladu s novým zněním směrnice OECD (červenec 2010) upouští při výběru metody od předurčeného pořadí metod a zavádí pravidlo výběru nejvhodnější metody. V bodě 1.5 potvrzuje použití směrnice OECD také na posuzování domácích transakcí. Součástí pokynu je příloha s názornými příklady. Oproti předchozímu znění pokyn vypouští podrobný výklad k obsahu dokumentace k převodním cenám, neboť rozsah dokumentace je upraven v samostatném pokynu D-334.

Pokyn D-334 nahrazuje původní pokyn D-293 a jeho cílem je doporučení Ministerstva financí ohledně rozsahu dokumentace k tvorbě převodních cen mezi spojenými osobami. V novém pokynu nedochází k zásadním změnám.

Pokyn D-333 (nahrazující dosavadní pokyn D-292) definuje náležitosti žádosti i o závazné posouzení způsobu, jakým byla vytvořena cena sjednávaná mezi spojenými osobami, a vymezuje postup při vydávání takového závazného posouzení. Za povšimnutí stojí především bod 1.3, který se zabývá závazným posouzením ceny u souboru transakcí. Nicméně přístup k závaznému posouzení se podle nového pokynu v zásadě nemění, správní poplatek při žádosti o závazné posouzení zůstává 10 000 Kč.

Všechny pokyny také již odkazují a navazují na příslušná ustanovení nového daňového řádu (zákon č. 208/2009 Sb.), který je rovněž účinný od 1. ledna 2011.

 

 

Zdroj: KPMG

Byl pro vás článek přínosný?