Hlavní navigace

Nelehká úloha dnešních CFO: hledá se super(wo)man

20. 12. 2010

Sdílet

Krize ukázala, že bez zvyšování úrovně leadershipu finančních ředitelů nelze pomýšlet na celkový úspěch firem v budoucnosti.

Žijeme ve znamení rychlých změn, záplavy informací, globalizujících se trhů, velké konkurence a rostoucí finanční regulace, což vše samozřejmě mění i požadavky na finanční ředitele velkých korporací i menších firem. Tradiční odpovědnosti z dob minulých doplňují další výzvy, impulsy a povinnosti. CFO jsou tak nuceni zvládat více věcí najednou a přehodnocovat své priority. Přetížení je samozřejmě dlouhodobě neudržitelné a je tedy třeba sumu všech rolí CFO redefinovat, jinými slovy je nutné jejich úlohy přerozdělit a delegovat. Otázkou zůstává, co a komu.

Eva SmolíkováZákladní úlohou finančních ředitelů zůstává nadále řízení financí, účetnictví, controllingu, u mnoha firem i interního IT, nákupu, kvality a dalších oblastí. Nově získává na významu a naléhavosti jejich role kontrolní, sociální, etická a integrující. Vyjadřuje se následujícími, již ustálenými termíny v angličtině: jde o „compliance“ a „corporate governance“, tj. snahu o soulad firemních postupů s psanými i nepsaným pravidly, zákonnými předpisy, oborovými normami, etickými principy, dále pak o „sustainability“, která představuje úsilí o trvalou udržitelnost v dimenzi sociální, ekologické, zdravotní, kulturní i finanční.

Z pohledu budoucího vývoje každé firmy nesmíme opomenout roli nejdůležitější, kterou je role strategického business partnera. V dobách krize se totiž CFO mnohem více podílejí na tvorbě strategie firmy, analyzují a nastavují nové indikátory výkonnosti firmy. Krize je časem akvizic, fúzí, prodejů, nákupů částí podniků i reorganizací. Při všech těchto transakcích hrají CFO stěžejní a nezastupitelnou roli.

Krize jasně otestovala schopnosti, a to nejen finančních manažerů. Ukázala, jak důležitý je lidský kapitál, jak klíčová je schopnost vést lidi, tj. že úroveň leadershipu manažerů, jejich vysoká angažovanost při rozvoji zaměstnanců, zvyšování jejich motivace a spokojenosti rozhoduje o budoucím celkovém úspěchu firmy.

Složitý organismus firmy je v těžkých dobách velmi náchylný podlehnout rychle „mutujícím virům“ z okolí. Zdravé firemní tělo se buduje dlouho a musí mít pevné základy. Prevence a trvalé posilování obranyschopnosti firmy je proto základní úlohou dnešních manažerů.

 

Autorka Eva Smolíková je finanční ředitelkou společnosti Siemens IT Solutions and Services, s.r.o. a držitelkou třetího místa v anketě Finanční ředitel roku 2010

Byl pro vás článek přínosný?