Hlavní navigace

Německé podniky stále hodnotí ČR jako nejatraktivnější zemi v regionu CEE

10. 4. 2013

Sdílet

 Autor: © drubig-photo - Fotolia.com
Naopak investiční atraktivita Číny, která byla do průzkumu ČNOPK zařazena pro srovnání, v porovnání s rokem 2012 poněkud klesla. Rychlý odliv německých podniků z ČR do jihovýchodní Asie tedy v dohledné době zřejmě nehrozí.

České ekonomice předpovídají stagnaci, na své vlastní aktivity nahlížejí s mírným optimismem a opět hodnotí Českou republiku jako nejatraktivnější zemi pro podnikání ve střední a východní Evropě (CEE: Central and Eastern Europe)– to prozradily převážně německé podniky působící v České republice v průzkumu Česko-německé obchodní a průmyslové komory (ČNOPK). Z výsledků průzkumu dále vyplývá, že 84 procent oslovených podniků by v České republice znovu investovalo. Také z pohledu budoucích investic a pracovních míst vyznívají výsledky průzkumu relativně dobře. Prostor pro zlepšení vidí oslovené firmy především v politické sféře a státní správě.

 

Hodnocení plná rozpaků...

Průzkumu ČNOPK se zúčastnilo zhruba 180 převážně německých podniků a dalších firem aktivních v česko-německé hospodářské spolupráci. Firmy z různých hospodářských odvětví a různé velikosti byly zastoupeny přibližně rovným dílem. Aktuální hospodářskou situaci hodnotí dvě třetiny respondentů jako uspokojivou a devět procent ji označuje jako dobrou. Jedna třetina dotázaných podniků ji nicméně hodnotí jako špatnou, což ve srovnání s rokem 2012 představuje zhoršení o deset procentních bodů.

Ani vyhlídky na letošní rok nejsou příliš optimistické: více než třetina oslovených podniků počítá s dalším poklesem české ekonomiky. Přes 50 procent respondentů očekává stabilní podmínky a 14 procent zlepšení hospodářské situace. V exportní oblasti předpokládá 40 procent oslovených firem i nadále pozitivní vývoj. „To je rozhodně dobrá zpráva, protože export představuje u mnohých podniků značnou část obratu. Potvrzuje to i ukazatel HDP, na němž se export podílí více než 80 procenty,” vysvětluje výkonný člen představenstva ČNOPK Bernard Bauer.

 

Okoukala se snad Čína?

Při hodnocení vlastních obchodních aktivit počítá zhruba jedna třetina oslovených podniků se zlepšením a pouhý‎ch 16 procent se zhoršením stávající situace. Většina respondentů očekává stabilní situaci. „Je potěšující, že námi oslovené podniky hodnotí budoucí vývoj vlastních podnikatelských aktivit o poznání lépe než všeobecnou hospodářskou situaci,” říká Bauer a doplňuje: „To mi dodává optimismu, protože jak ukázaly naše průzkumy z posledních let, byly prognózy našich členských firem většinou realistické.” Také prognózy týkající se dalších investic a pracovních míst jsou s ohledem na stávající situaci pozitivní: vyhlídky jsou ve většině případů stabilní, přičemž téměř čtvrtina podniků plánuje další investice a zhruba pětina chce vytvořit nová pracovní místa.

Stejně jako v loňském roce je většina firem spokojená se svým rozhodnutím podnikat v České republice – 84 procent dotázaných podniků by zde znovu investovalo. Česká republika představuje pro zdejší investory opět nejatraktivnější investiční lokalitu v celém regionu střední a východní Evropy. Téměř stejné hodnocení však tentokrát získalo i sousední Slovensko. Naopak investiční atraktivita Číny, která byla do průzkumu zařazena pro srovnání, v porovnání s rokem 2012 poněkud klesla. Rychlý odliv německých podniků z České republiky do jihovýchodní Asie tedy v dohledné době zřejmě nehrozí.

 

Zlaté české ručičky už nejsou, co bývaly...

Pokud jde o jednotlivá kritéria, investoři i nadále nejlépe hodnotí členství České republiky v Evropské unii. Dobré hodnocení obdrželi také místní dodavatelé a produktivní a dobře kvalifikovaní zaměstnanci s konkurenceschopnými pracovními náklady. Dosud byli právě zaměstnanci jednou z hlavních předností České republiky pro německé investory. Budoucnost už ale tak růžově nevypadá: zatímco úroveň akademického vzdělání byla v průzkumu hodnocena převážně pozitivně, pohybovalo se hodnocení odborného vzdělávání a dostupnosti odborných pracovníků pouze okolo průměru. Na chvostu žebříčku se stejně jako v uplynuly‎ch letech umístila korupce, hospodářská kriminalita a postup při zadávání veřejný‎ch zakázek. Špatné hodnocení dostala také právní jistota a státní správa. V případě politické stability se výsledek v porovnání s rokem 2012 ještě zhoršil.

„Hrozící nedostatek odborných pracovních sil, nejistota v právním systému a obecně nízká důvěra ve státní správu oslabují konkurenceschopnost českého hospodářství. Proto se ČNOPK snaží upozornit politické činitele i širokou veřejnost na význam těchto témat pro další budoucnost České republiky,” komentuje Bernard Bauer výsledky letošního průzkumu.  

 

 

 

Byl pro vás článek přínosný?