Hlavní navigace

Nová funkce v podniku: Ředitel pro automatizaci

3. 2. 2021

Sdílet

 Autor: Depositphotos
V řadě firem vzniká nová vedoucí pozice na nejvyšší úrovni. Je jím ředitel pro automatizaci (Chief Automation Officer, CAO). Odráží to stoupající důležitost automatizace v digitálním věku. Možná takové člověka budete ve své firmě brzy zaměstnávat.

Dosud měl obvykle automatizaci IT na starosti CIO nebo jiný vyšší manažer IT a v mnoha firmách tomu tak je i nadále. Ale automatizace nabyla na takové strategické důležitosti, že kvůli ní vznikla nová role. Tito manažeři jsou odpovědní za zavádění a řízení automatizace IT procesů, takže se CIO a jiní IT manažeři mohou věnovat rozvoji a realizaci nových technologických strategií.

Projekty, které mají manažeři na pozici CAO na starosti, se mohou lišit podle odvětví a složitosti organizace jejich podniku – od vývoje základních aplikací a robotiky po pokročilé technologie zpracování přirozeného jazyka a strojové učení. Musejí sledovat nejnovější trendy a rychle na ně reagovat, ovšem na základě vyhodnocení přínosů a rizik.

Rostoucí význam AI

K technologiím, na které se automatizace v současné době zaměřuje nejvíce, patří umělá inteligence (AI), jež spolu se strojovým učením pomáhá firmám automatizovat a zlepšovat procesy všeho druhu.

Problematika automatizace je natolik rozsáhlá, že samostatná pozice CAO je proto zcela opodstatněná.

Podle Maxe Cheprasova, CAO v nadnárodní mediální a digitálně marketingové společnosti Dentsu Aegis Network, by každá firma měla mít v souvislosti s digitální transformací zpracovanou strategii pro automatizaci a umělou inteligenci. Problematika je to natolik rozsáhlá, že žádná z dosavadních manažerských rolí, jako jsou CIO, CDO, COO nebo CTO, se jí nemůže naplno věnovat vedle svých ostatních povinností. Samostatná pozice CAO je proto zcela opodstatněná.

Cheprasov vysvětluje, že když jeho tým uvidí příležitost ke zlepšení nebo optimalizaci některého pracovního postupu, uplatní různé automatizační techniky, které celý proces zjednoduší nebo z něj odstraní repetitivní manuální úkony a ostatní kroky urychlí pomocí kognitivních automatizačních platforem.

Co musí umět CAO

Jaké by měl manažer splňovat předpoklady, aby se mohl stát CAO? Rozhodně mít rozsáhlé zkušenosti s informačními technologiemi a provozní excelencí, např. BPM, Lean, SixSigma apod., spolu s detailní znalostí podnikových procesů v daném oboru. Jak ukazuje praxe, nejúspěšnější CAO bývají ti, kteří se nebojí dělat či iniciovat organizační změny. Velmi se hodí zkušenosti s digitální transformací a zaváděním inovací.

Každý, kdo by chtěl aspirovat na pozici CAO, potřebuje mít solidní znalosti a zkušenost v oblasti automatizace a samozřejmě se neustále vzdělávat a sledovat vývoj technologií. Předpokladem úspěchu je i dobrá schopnost spolupráce a dovednost obhájit svoji věc, to znamená přesvědčivě vysvětlit užitek a návratnost.

Kde v organizační struktuře CAO stojí, se může lišit. Max Cheprasov říká, že postupně byl podřízený CEO, COO a CTO, někdy i dvěma šéfům zároveň. Náplň práce jeho i jeho týmu však zůstávala stále stejná, podobně jako nutnost spolupráce se všemi ostatními složkami podniku.

soutez_casestudy

Význam CAO nebo podobné role pro úspěch firmy

Význam CAO nebo podobné role pro úspěch firmy pravděpodobně do budoucna poroste, zejména tam, kde probíhá digitální transformace. Ustanovit experta, který rozumí podniku, má komplexní přehled a dokáže zavést automatizaci všude tam, kde bude přínosná, bude předpokladem zachování konkurenceschopnosti, tvrdí Cheprasov.

Role CAO je velmi náročná, ale může být také velmi uspokojující vzhledem k potenciálním přínosům automatizace pro úspěch podniku. Zajímavá na ní může být také možnost experimentovat s nejmodernějšími metodami včetně budování automatizačních nástrojů založených na umělé inteligenci, strojovém učení a dalších technologiích.

Byl pro vás článek přínosný?