Hlavní navigace

Nová pravidla odměňování managementu ve finanční sféře

17. 1. 2011

Sdílet

Dne 25. listopadu vstoupila v platnost nová směrnice EU (2010/76/EU, kterou se mění směrnice 2006/48/ES a 2006/49/ES.

Dne 25. listopadu vstoupila v platnost nová směrnice EU (2010/76/EU, kterou se mění směrnice 2006/48/ES a 2006/49/ES, pokud jde o kapitálové požadavky na obchodní portfolio a resekuritizace a o dohled nad zásadami odměňování), která se týká regulace vysokých odměn managementu ve finančních institucích (banky, spořitelní a úvěrová družstva, obchodníci s cennými papíry, investiční zprostředkovatelé).

Nová pravidla EU jsou zohledněna v českém právním řádu formou novely vyhlášky ČNB č. 123/2007 (publikována pod č. 380/2010 Sb. s účinností od 31. prosince 2010).

Nová přísnější pravidla pro odměňování se vztahují na vybrané skupiny zaměstnanců s významným vlivem na celkový rizikový profil finanční instituce, zejména tedy na členy představenstva nebo dozorčího orgánu, zaměstnance ve vrcholném vedení a zaměstnance ve vnitřních kontrolních funkcích.

Nově se u těchto zaměstnanců zavádí oddálení nároku na podstatnou část pohyblivé složky jejich odměny, a to tak, že nejméně 40 % této odměny má být oddáleno alespoň do následujících tří až pěti let. V případě, že část pohyblivé složky odměny dosahuje mimořádně vysokého objemu, má být dokonce oddáleno alespoň 60 % této odměny. Dále novela stanovuje, že nejméně polovina oddálené a polovina neoddálené pohyblivé složky odměny zaměstnance musí být tvořena kombinací cenných papírů nebo jiných nepeněžních finančních nástrojů. Navíc musí zaměstnavatelé zavést taková opatření, která jim v případě nepříznivé finanční výkonnosti umožní snížit nebo odejmout již přiznanou pohyblivou složku odměny.

Tato nová pravidla s sebou přináší i mnoho otázek z pohledu daňového, zejména jak postupovat při zdanění a odvodech pojistného u odložené složky odměny, jak postupovat u nepeněžní složky odměny či při vrácení již zdaněné odměny. Banky a jiné finanční instituce by se měly na tuto novou situaci připravit nastavením systému odměňování tak, aby byl v souladu s novou legislativou.

soutez_casestudy

 

Zdroj: KPMG

Byl pro vás článek přínosný?