Hlavní navigace

Nová smlouva s Dánskem o zamezení dvojímu zdanění

28. 10. 2012

Sdílet

 Autor: © dedMazay - Fotolia.com
Od 1. ledna 2013 se velmi pravděpodobně začne uplatňovat nová smlouva s Dánskem o zamezení dvojímu zdanění. Smlouva stávající je v platnosti již 29. rokem, a je tedy v některých ustanoveních zastaralá.

 Co nového bude platit v daňových vztazích mezi Českou republikou a Dánskem? Shrnujeme nejvýznamnější změny:

* Definice stálé provozovny se rozšiřuje o tzv. službovou stálou provozovnu. Zároveň se použije časový test poskytování služeb po dobu 6 měsíců v jakémkoliv 12měsíčním období. U staveniště zůstává časový test v délce 12 měsíců, přičemž pod tento typ stálé provozovny bude spadat i dozor spojený s takovouto činností. Technické zařízení k těžbě přírodních zdrojů používané po dobu 12 měsíců rovněž povede ke vzniku stálé provozovny. I činnost závislého zástupce, který bude udržovat ve státě zdroje zásobu zboží, z níž bude pravidelně dodávat zákazníkům jménem podniku, přestože nebude mít oprávnění jménem podniku uzavírat smlouvy, povede ke vzniku stálé provozovny.

* Dividendy mohou být v současné době zdaňovány v zemi zdroje ve výši 15 % bez ohledu na výši podílu. Nová smlouva zavádí osvobození pro výplatu mezi společnostmi, pokud je podíl alespoň 10procentní, a dále osvobození pro výplaty penzijním fondům. V ostatním případech se uplatní 15% srážka daně.

* U úroků nadále platí pravidlo, dle něhož úroky podléhají zdanění pouze ve státě, v němž je příjemce úroků rezidentem.

* Poplatky za užití autorského práva nadále zůstávají v zemi zdroje osvobozeny a mohou být zdaněny pouze v zemi rezidence. U průmyslových licenčních poplatků se daň u zdroje zvyšuje ze současných 5 % na 10 %. V protokolu uzavřeném společně se smlouvou je však připojena doložka nejvyšších výhod vztahující se právě k licenčním poplatkům. Její ustanovení spočívá v tom, že pokud ČR uzavře s některým jiným státem výhodnější úpravu zdanění licenčních poplatků (například nižší sazba, osvobození), tak se tato výhodnější úprava automaticky uplatní i na vztahy mezi ČR a Dánskem.

* Smlouva nově zavádí možnost zdanění příjmů v zemi zdroje při prodeji akcií nemovitostních společností (tedy v zemi, kde je nemovitost umístěna).

* Podle nové smlouvy bude stát zdroje mít právo zdanit nejenom výplaty penzí z veřejných systémů sociálního zabezpečení, nýbrž i výplaty ze soukromých fondů, pokud jsou příspěvky placené účastníkem zčásti nebo zcela daňově odčitatelné od základu daně účastníka penzijního plánu nebo pokud jsou příspěvky placené zaměstnavatelem zcela nezdanitelné u účastníka penzijního plánu.

* Nová smlouva zavádí na české straně jako metodu vyloučení dvojího zdanění pouze zápočet daně. Smlouva stávající používá obecně metodu vynětí příjmů a zápočet pouze pro dividendy, licenční poplatky, odměny statutárních orgánů a příjmy umělců a sportovců. 

Nová smlouva se, stejně jako smlouva stávající, nevztahuje na Grónsko ani Faerské ostrovy. Potvrzuje však možnost teritoriálního rozšíření na tyto oblasti.

 

FIN24

 

Zdroj: KPMG

Byl pro vás článek přínosný?