Hlavní navigace

Nové výzvy v rámci operačního programu Podnikání a inovace

10. 11. 2013

Sdílet

 Autor: © Iakov Kalinin - Fotolia.com
K 1. listopadu 2013 bylo vyhlášeno II. prodloužení III. výzvy programu ICT a strategické služby v rámci OP Podnikání a inovace (OPPI).

Program ICT a strategické služby je určen všem podnikům, které chtějí vyvíjet vlastní softwarová řešení nebo vytvářet tzv. centra strategických a datových služeb.

V rámci II. prodloužení III. výzvy programu ICT a strategické služby budou moci podniky žádat o finance pro: 

* vývoj softwaru,

* zakládání a rozvoj center sdílených služeb a zakládání a

* rozvoj datových center s výrazným mezinárodním zaměřením,

* zakládání a rozvoj center oprav high-tech výrobků a technologií.

 

O podporu mohou žádat všechny podnikatelské subjekty bez ohledu na svoji velikost, přičemž sídlo příjemce podpory musí být v České republice. V rámci II. prodloužení III. výzvy programu ICT a strategické služby lze poskytnout dotaci v rozmezí 1,5 až 100 mil. Kč na jeden projekt. V regionech se soustředěnou podporou státu je dotace poskytována ve výši 1,5 až 150 mil. Kč.

 

Způsobilými výdaji jsou osobní náklady na nově vytvořené pracovní pozice nebo náklady na dlouhodobý majetek a dále nájemné a náklady na povinnou publicitu.

 

Příjem registračních žádostí pro aktuální výzvu programu ICT a strategické služby bude probíhat od 6. listopadu do 17. prosince 2013. Plánovaná alokace finančních prostředků nepřesáhne 1 mld. Kč.

 

Dále bylo k 29. říjnu vyhlášeno III. prodloužení IV. výzvy v rámci programu Inovace, který je určen pro podniky se sídlem v České republice, jež na základě vlastního výzkumu a vývoje uvádí inovované produkty do výroby a na trh nebo zavádějí inovovaný výrobní proces.

 

V rámci tohoto programu mohou podniky žádat o finance pro následující typy inovací: 

* inovace produktu – zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb,

* inovace procesu – zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb.

 

V rámci III. prodloužení IV. výzvy programu Inovace lze poskytnout dotaci v rozmezí 1 až 50 mil. Kč na jeden projekt. V regionech se soustředěnou podporou státu je dotace poskytována ve výši 1 až 75 mil. Kč.

 

Způsobilými výdaji jsou náklady na dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek a náklady na povinnou publicitu projektu.

 

Příjem registračních žádostí bude probíhat od 11. do 22. listopadu 2013. Plánovaná alokace finančních prostředků vztahujících se k této výzvě činí 2,5 mld. Kč.

 

 

soutez_casestudy

Zdroj: KPMG

 

Byl pro vás článek přínosný?