Hlavní navigace

Novela zákona o dani z nemovitostí

Sdílet

Cílem vládního návrhu novely zákona o dani z nemovitostí je eliminace určitých nejasností ve výkladu zdanění tzv. plošných staveb neboli zpevněných ploch pozemku (tisk 119).

Ačkoliv vláda usilovala o to, aby novela vstoupila v platnost 1. ledna 2011, poslanci neprojednali zmíněný návrh do konce roku ani v prvním čtení. Tento tisk se na pořadu jednání sněmovny projednává v prvním čtení na schůzi od 1. února 2011.

Vláda novelou reaguje na rozhodování správních soudů, které v minulosti judikovaly, že plošné stavby nejsou nemovitou stavbou, ale součástí pozemku, a tudíž nemohou být předmětem daně ze staveb (například parkoviště uvnitř podnikatelských areálů, výstavní plochy, plochy pro překládání zboží apod.). Výjimkou jsou podle poslední judikatury místní a účelové komunikace běžného provedení, které jsou obvykle věcí v právním smyslu a může se s nimi disponovat samostatně, odděleně od pozemku, na kterém jsou postaveny – ty tedy zůstávají předmětem daně ze staveb.

Ačkoliv vláda v důvodové zprávě deklaruje, že jejím cílem je právní jistota poplatníků, návrh novely nedostatečně vymezuje to, co je zpevněná plocha pozemku a co je stavba. Zda konkrétní plošná stavba je stavbou nebo pouze zpevněním pozemku, a není tedy samostatnou věcí, musí posoudit sám poplatník na základě soukromoprávní definice nemovitosti obsažené v občanském právu. Vláda ve svém návrhu implicitně vychází z konceptu nemovité věci podle občanského zákoníku. Jestliže tedy poplatník zařadí plošnou stavbu pod stavby, bude aplikovat příslušné sazby daně ze staveb. Jestliže konkrétní plošnou stavbu posoudí jako zpevněnou plochu pozemku, pak pro ni nove la zavádí zvláštní sazbu v rámci daně z pozemků, a to ve výši 1 Kč nebo 5 Kč za metr čtvereční podle druhu podnikání. Předpokládá se, že ve druhém čtení bude navrženo posunutí účinnosti novely na 1. ledna 2012.

Daň z nemovitostí se tedy v letošním roce opírá o shodnou právní úpravu zákona o daních z nemovitostí jako v roce 2010. Poplatník se posouzení plošné stavby – tedy zařazení pod stavby nebo pod pozemky – nevyhne ani v tomto roce ani v budoucnu. Rozdíl bude pouze ve výši sazby, která v letošním roce zůstává u pozemků 0,2 Kč za metr čtvereční, zatímco podle plánované novely bude sazba u zpevněných ploch činit 1 či 5 Kč podle druhu podnikání. 

soutez_casestudy

 

Zdroj: KPMG

Byl pro vás článek přínosný?