Hlavní navigace

Novela zákona o dani z přidané hodnoty v ohrožení

20. 12. 2014

Sdílet

Senát na své prosincové schůzi vrátil s pozměňovacími návrhy zpět do Poslanecké sněmovny novelu zákona o dani z přidané hodnoty (sněmovní tisk 291), která by měla nabýt účinnosti 1. ledna 2015.

Tímto krokem se výrazně komplikuje včasné schválení této významné legislativní změny. Dle jednacího řádu může Sněmovna o vrácené novele hlasovat nejdříve za 10 dní. Následně by novela měla být předložena k podpisu prezidentovi. Lze tak očekávat, že ve Sbírce zákonů by novela mohla být publikována těsně před koncem roku.

 

Novela přitom přináší významné změny, které se dotknou většiny plátců DPH. U dodávek vybraného zboží by například měla umožnit uplatnění tzv. režimu přenesení daňové povinnosti, tedy postupu, kdy DPH není zahrnována do ceny, ale je odváděna odběratelem. Tento postup se na základě již připraveného návrhu vládního nařízení, o kterém jsme Vás informovali v prosincovém vydání Finančních aktualit, měl od 1. ledna 2015 uplatnit u dodávek obilovin a technických plodin, kovů, mobilních telefonů, integrovaných obvodů, výpočetní techniky a videoherních konzolí.

 

Přijetí vládního nařízení je však vázáno na schválení novely. Je zřejmé, že vláda nařízení neodsouhlasí dříve, než bude novela zveřejněna ve Sbírce zákonů. Proto je možné, že by zavedení režimu přenesení daňové povinnosti u těchto komodit (mimo emisních povolenek) mohlo být odloženo například na 2. čtvrtletí příštího roku.

 

Novela také upravuje pravidla pro dodání nemovitých věcí a uplatňování DPH u pozemků určených k výstavbě. U některých pozemků doposud osvobozených od DPH by nově měla být uplatňována DPH při jejich prodeji. Podle pozměňovacího návrhu Senátu by účinnost těchto změn měla být odložena o jeden rok.

 

Novela dále rozšiřuje výčet výrobků, na něž by se měla vztahovat nová snížená sazba DPH ve výši 10 %, o mlýnské a některé další výrobky určené pro bezlepkovou dietu. V případě, že by ke schválení novely nedošlo, se tato snížená sazba u výše zmíněného zboží neuplatní. Na tomto místě bychom však chtěli upozornit, že novela zákona o DPH, která snižovala sazbu DPH na 10 % u dalšího zboží (například knih, počáteční a pokračovací kojenecké a dětské výživy či léků), již byla schválena dříve jako zákon 262/2014 Sb. a toto zboží tudíž bude od 1. ledna 2015 snížené sazbě daně podléhat.

 

Nepřijetí navrhované úpravy od 1. ledna 2015 by také vedlo ke snížení hodnoty obratu pro povinnou registraci osob povinných k dani na 750 000 Kč. S ohledem na nastalou situaci tak není zřejmé, jakými předpisy se budou plátci DPH od Nového roku řídit.

 

Autoři pracují ve společnosti KPMG.

 

Byl pro vás článek přínosný?