Hlavní navigace

Novela zákona o investičních pobídkách přináší řadu významných změn

16. 10. 2014

Sdílet

 Autor: © froxx - Fotolia.com
Vláda předložila poslanecké sněmovně návrh novely zákona o investičních pobídkách, která by měla vstoupit v účinnost 1. ledna 2015.

Novela přináší řadu změn. Jednou z nich je zavedení povinnosti vytvořit alespoň 20 nových pracovních míst v případě investiční akce ve výrobě. Pro technologická centra a centra sdílených služeb bude tato povinnost snížena z aktuálních 40 na 20 nových míst, u datových center a center pro tvorbu softwaru ze 100 na 70.

Dále vzroste podpora na vytváření nových pracovních míst až na 300 000 Kč za jedno vytvořené místo a současně se rozšíří počet územních oblastí, v nichž bude tato podpora společně s dotacemi na školení a rekvalifikaci dostupná. V případě strategických investičních akcí má být navýšena míra podpory formou dotace na pořízení dlouhodobého majetku, a to na 10 až 12,5 %. Novela zmírňuje rovněž sankce a zákazy, a to zejména v oblasti převodních cen a fúzí. Tyto změny by se měly vztahovat i na stávající projekty. Úplnou novinkou je zavedení pobídky ve formě osvobození od daně z nemovitých věcí v relevantních případech. Významné zjednodušení procesu přípravy žádosti o pobídku představuje zrušení všeobecné podmínky spočívající ve financování minimální části investice z vlastních zdrojů a současně zrušení přílohy motivačního účinku.

S ohledem na výše uvedené je tedy na zvážení, zda žádost o investiční pobídky podat nyní v rámci stávajícího režimu, či vyčkat do nového roku, neboť pro některé typy investic bude nový režim výhodnější. Agentura CzechInvest přijímá investiční záměry průběžně, takže pokud podáte žádost před nabytím účinnosti schvalované novely, můžete získat podporu za stávajících podmínek.

 

 

Zdroj: KPMG

 

Byl pro vás článek přínosný?