Hlavní navigace

Novela zákona o investičních pobídkách publikována ve Sbírce zákonů

14. 6. 2012

Sdílet

 Autor: © froxx - Fotolia.com
Novelu zákona o investičních pobídkách podepsal dne 17. května prezident. Účinnost se předpokládá od začátku července 2012.

Novým pravidlům poskytování investičních pobídek budou podléhat projekty, u kterých byla žádost předložena agentuře CzechInvest po účinnosti novely zákona. Investiční projekty předložené CzechInvestu k posouzení před nabytím účinnosti novely se tak řídí dosavadními pravidly. 

 

Zpracovatelský průmysl 

V předchozích vydáních Finančních aktualit jsme informovali o výhodnějších podmínkách novelizovaného znění zákona o investičních pobídkách pro investory ve zpracovatelském průmyslu. Základní změny jsou následující:

* desetiletá sleva na dani z příjmů právnických osob oproti dosavadní pětileté,

* nižší podíl strojního zařízení na hodnotě investice (50 % oproti dosavadním 60 %) s možností flexibilního zahrnutí pouze části pořizovací ceny budovy či pozemku tak, aby byl požadovaný podíl dosažen

* explicitně stanovená možnost provést vybrané přípravné práce (např. projektová dokumentace) před podáním žádosti

* určité zvýhodnění okresů s vysokou nezaměstnaností nebo jinak znevýhodněných regionů

* minimální výše investice do vybudování nového závodu nebo rozšíření stávajícího závodu zůstává na 100 mil. Kč, avšak pro regiony s vysokou nezaměstnaností nebo jinak znevýhodněné regiony je snížena na 50 mil. Kč. 

Investor, který chce využít výhod nového režimu investičních pobídek, by měl podat žádost až po datu účinnosti novely. Tato skutečnost však může vést k pozdržení aktivit spojených s pořizováním dlouhodobého majetku. Obecně totiž platí, že investor by do doby podání žádosti a vystavení potvrzení CzechInvestu o způsobilosti projektu neměl například uzavírat smlouvy, závazné objednávky, platit zálohy apod. Nově je ale možné například zpracovat projektovou dokumentaci, studii vlivu na životní prostředí apod. 

Změn doznal nejen formulář žádosti, ale také řada povinných příloh. Je proto nutné věnovat pozornost přípravě celé dokumentace. Jednou z mála změn, přinášejících přísnější znění nového zákona oproti stávající úpravě, je podmínka tzv. zachování investice. Evropskými předpisy požadovaná pětiletá lhůta pro zachování dlouhodobého majetku nově neběží od roku, v němž byly poprvé splněny podmínky, ale až od doby, kdy investor sám deklaruje ukončení investice, nebo po pěti letech od vydání rozhodnutí o příslibu.

 

Technologická centra a centra strategických služeb 

Oblast technologických center a center strategických služeb upravuje novelizované znění zákona zcela nově. Při praktické aplikaci zákonných ustanovení lze využít zkušeností z Rámcových programů pro technologická centra a centra strategických služeb. Otázkou nicméně zůstává, jak budou v praxi kombinovány investiční pobídky pro zpracovatelský průmysl se souběžně uplatňovanými investičními pobídkami pro technologická centra či centra strategických služeb. 

Novela zákona o investičních pobídkách je bezpochyby dobrým krokem pro zatraktivnění investičního prostředí v České republice, avšak zejména v počáteční fázi lze očekávat řadu výkladových nejasností spojených s její praktickou aplikací.

 

 

Zdroj: KPMG

soutez_casestudy

 

Foto: © froxx - Fotolia.com

Byl pro vás článek přínosný?