Hlavní navigace

Novela zákona o pobytu cizinců

21. 1. 2011

Sdílet

K 1. lednu 2011 nabyla také účinnosti novela zákona o pobytu cizinců (č. 427/2010 Sb.).

Mezi nejvýznamnější změny nové právní normy patří:

* Doba platnosti dlouhodobých víz (tj. víz k pobytu nad 90 dnů) se zkracuje z jednoho roku na půl roku.

* Zavádí se nové bezpečnostní prvky a biometrické identifikátory do průkazu o povolení k pobytu vyžadující osobní účast žadatele na příslušném pracovišti ministerstva vnitra.

* Zavádí se tzv. modré karty, které budou opravňovat cizince k pobytu a zároveň výkonu práce vyžadujícímu vysokou kvalifikaci, tzn. nebude potřeba získávat pracovní povolení zvlášť.

* Další novinkou je zavedení spoluúčasti zaměstnavatele na úhradě nákladů spojených s případným vyhoštěním cizince, který u zaměstnavatele pracoval.

* Cizinec, který hodlá v České republice pobývat jako statutární orgán nebo člen statutárního orgánu obchodní společnosti či družstva, bude nově žádat o oprávnění k pobytu za účelem podnikání (nikoliv již za účelem účasti v právnické osobě). K žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu je nově povinen předložit potvrzení, že tato společnost či družstvo nemá splatné daňové nedoplatky nebo nedoplatky na pojistném na sociální zabezpečení.

* Novela dále rozšiřuje rozsah zdravotní péče, kterou musí u cizinců pobývajících na území ČR více než 90 dní pokrývat jejich povinné cestovní zdravotní pojištění, čímž dochází ke zdražení tohoto pojištění. Zvýšil se povinný limit pojistného plnění z původních 30 000 eur na 60 000 eur a žádá-li se o pobyt v České republice nebo o prodloužení pobytu, musí být pojištění nově sjednáno v rozsahu tzv. komplexní zdravotní péče. Dle informací cizinecké policie se tato podmínka vztahuje na nové žadatele, příp. na žádosti o prodloužení od 1. ledna 2011. Novela také omezila okruh pojišťoven, u kterých bude možné toto pojištění sjednat. Obecně při žádosti o prodloužení dlouhodobého pobytu může být toto pojištění nově sjednáno pouze u pojišťovny oprávněné provozovat toto pojištění na území České republiky. Při žádostech o udělení dlouhodobého víza nebo povolení k dlouhodobému pobytu v zahraničí lze toto pojištění nadále sjednat u příslušné zahraniční pojišťovny, avšak v nově požadovaném rozšířeném rozsahu. Toto cestovní zdravotní pojištění se nevyžaduje, je-li cizinec pojištěn v povinném systému českého veřejného zdravotního pojištění nebo na základě mezinárodní smlouvy.

* Správní agenda, zejména povolení k dlouhodobému pobytu, se přesouvá z velké části z působnosti cizinecké policie na ministerstvo vnitra. Zároveň se zvyšují poplatky související s vyřízením povolení.

 

soutez_casestudy

 

Zdroj: KPMG

Byl pro vás článek přínosný?