Hlavní navigace

Novinky v oblasti dotací z OPPI

20. 4. 2011

Sdílet

V průběhu roku 2011 by mělo být otevřeno nejméně sedm výzev v rámci operačního programu Podnikání a Inovace (OPPI), přičemž v některých programech půjde o poslední možnost požádat o podporu, jelikož aktuální evropské dotační období již brzy skončí.

Ministerstvo průmyslu plánuje v roce 2011 rozdělit minimálně deset miliard korun. 

Vybrané programy, v jejichž rámci bude vyhlášena výzva pro příjem žádostí o dotace:

* Program Školicí střediska – jedná se o program podporující zakládání firemních školicích středisek. Výzva v rámci tohoto programu je očekávána v létě 2011.

* Program ICT a strategické služby – podpora zakládání a rozšiřování center sdílených služeb, center oprav high-tech výrobků a vývoje vlastních softwarových řešení. Vyhlášení výzvy je plánováno na druhou polovinu roku 2011.

* Program Prosperita – podpora vzniku a fungování vědeckotechnických parků, podnikatelských inkubátorů nebo vytváření sítí business angels, sdružujících malé investory za účelem podpory nadějných podnikatelských nápadů. Výzva v rámci tohoto programu bude vyhlášena 1. dubna a bude trvat do 31. července 2011.

* Program Potenciál – podpora zavádění či rozšiřování výzkumných a vývojových aktivit společností s vlastním výzkumem a vývojem. Tento program je aktuálně otevřen, přičemž žádat o podporu je možné do 30. září 2011.

Zájem podnikatelů o evropské dotace je značný. Celkem si české firmy z OPPI od roku 2007 až do konce února 2011 rozdělily 17,2 miliardy korun. Ministerstvo průmyslu a obchodu zajišťuje v rámci OPPI v programovacím období 2007 až 2013 celkem 15 programů podpory. Finanční prostředky z nich mohou žadatelé využít na spolufinancování podnikatelských projektů ve zpracovatelském průmyslu a souvisejících službách. V rámci programu OPPI se finanční prostředky vyplácí převážně zpětně ve formě nevratných dotací, zvýhodněných úvěrů a záruk. Šanci na podporu mají projekty realizované na území celé České republiky kromě hlavního města Prahy.

 

 

soutez_casestudy

Zdroj: KPMG

 

Byl pro vás článek přínosný?