Hlavní navigace

Novinky v oblasti procesního práva

11. 11. 2012

Sdílet

 Autor: © shoot4u - Fotolia.com
Ministerstvo spravedlnosti předložilo do připomínkového řízení návrh zákona, na jehož základě se mění občanský soudní řád, který je základním procesním předpisem pro oblast soukromého práva.

Novela reaguje na komplexní rekodifikaci soukromého práva zahrnující nový občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích a zákon o mezinárodním právu soukromém, nabývající účinnosti od roku 2014.

Jelikož uvedené nové zákony, zejména občanský zákoník, mění stávající instituty hmotného práva, respektive zavádí instituty zcela nové, je třeba implementovat takovou procesní úpravu, která bude efektivně reflektovat novinky v procesní oblasti. Konkrétně novela obsahuje řadu novinek v nalézacím (např. úpravu navazující na ochranu držby podle nového občanského zákoníku) a vykonávacím řízení (např. procesní úpravu prodeje rodinného podniku).

Významnou změnou, kterou návrh přináší, je rozdělení civilních soudních řízení do dvou samostatných zákonů. Občanský soudní řád by měl nadále upravovat pouze řízení sporná, zatímco pro řízení v nesporných a jiných zvláštních věcech bude vytvořen nový samostatný zákon, a to za subsidiárního použití občanského soudního řádu. Obecně si pak novela klade za cíl odstranění nepřehlednosti, kasuistiky a nevyváženosti stávajícího občanského řádu.

 

ICTrocenka

 

Zdroj: KPMG

Byl pro vás článek přínosný?