Hlavní navigace

Novinky z oblasti poskytování dotací ze strukturálních fondů EU

13. 10. 2011

Sdílet

Dne 15. září 2011 bylo v rámci Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI) vyhlášeno prodloužení 4. výzvy programu Inovace – Inovační projekt.

Program je určený podnikům, které na základě vlastní výzkumné a vývojové činnosti či prostřednictvím transferu technologie uvádí inovované produkty do výroby a na trh, nebo zavádějí inovovaný výrobní proces.

O podporu mohou požádat všechny podnikatelské subjekty bez ohledu na svoji velikost, přičemž projekt musí být realizován v České republice mimo hlavní město. V rámci prodloužené výzvy může být poskytnuta dotace v rozmezí 1 – 50 mil. Kč na jeden projekt (v případě regionů se soustředěnou podporou státu může dotace dosáhnout až 100 mil. Kč). Celková alokace na tuto výzvu činí 3,5 mld. Kč.

Jeden právní subjekt (identifikace dle IČO) však může podat pouze jeden projekt s tím, že dle výkladu CzechInvestu by mohl podat jeden projekt do řádné výzvy a jeden projekt do jejího prodloužení.

Dotace na způsobilé investiční výdaje a provozní náklady se řídí regionální mapou platnou pro období 2007–2013 (viz: http://www.czechinvest.org/verejna-podpora). Způsobilé výdaje mohou mít formu:

* dlouhodobého hmotného majetku – např. stroje a zařízení, hardware a sítě, technické zhodnocení staveb; v případě malých a středních podniků lze podpořit i výstavbu novostaveb

* dlouhodobého nehmotného majetku – softwaru a data, práva k užívání duševního vlastnictví,

* nákladů na publicitu projektu.

Hmotný a nehmotný majetek musí být nový. Nejzazším termínem pro ukončení projektu je 31. prosinec 2014.

Příjem registračních žádostí bude probíhat od 3. listopadu 2011 do 20. ledna 2012 a příjem plných žádostí pak od 21. listopadu 2011 do 29. února 2012. Správce programu si však vyhrazuje právo předčasně ukončit příjem registračních žádostí v případě, že finanční objem podaných registračních žádostí dvojnásobně přesáhne částku prostředků alokovaných na tuto výzvu, a to bez předchozího upozornění.

Více informací lze získat na: http://www.czechinvest.org/inovacni-projekty-vyzva-iv-prodlouzeni

 

Další aktuální informace o možnostech získání dotací z EU

* Od 1. října 2011 je možné předkládat registrační žádosti do prodloužené 3. výzvy programu ICT a strategických služeb (OPPI) – dotace na vývoj softwaru, zakládání a rozvoj center sdílených služeb a datových center s důrazem na mezinárodní zaměření, zakládání a rozvoj center oprav výrobků a technologií high-tech.

Více informací lze získat na: http://www.czechinvest.org/ict-a-strategicke-sluzby-vyzva-iii-prodlouzeni

* 15. září 2011 byl pozastaven příjem registračních žádostí (z důvodu jejich vysokého počtu) do prodloužení 2. výzvy programu Školicí střediska (OPPI) – dotace na vybudování, rozšíření a vybavení školicích center či místností. Příjem registračních žádostí bude opětovně zahájen v případě, že po vyhodnocení projektů bude k dispozici ještě dostatek prostředků alokovaných na tuto výzvu.

Více informací lze získat na: http://www.czechinvest.org/skolici-strediska-vyzva-ii-prodlouzeni

 

soutez_casestudy

 

Zdroj: KPMG

Byl pro vás článek přínosný?