Hlavní navigace

Novinky z oblasti poskytování dotací ze strukturálních fondů EU

26. 7. 2012

Sdílet

Prodloužení 3. výzvy programu Potenciál (Operační program Podnikání a inovace – OPPI), výzva bude aktuální od 13. srpna 2012 do 15. října 2012.

V průběhu června byly zveřejněny informace o plánovaném prodloužení výzvy pro podání žádosti v dotačním programu Potenciál, který je zaměřen na podporu investic v oblasti výzkumu a vývoje. Výzva bude aktuální od 13. srpna 2012 do 15. října 2012.

Dotace bude určena na zřízení nebo rozšíření vývojového centra a podpořeny budou investice na projekty ukončené do 31. května 2015. Mezi způsobilé výdaje bude zařazen dlouhodobý hmotný majetek v podobě strojů a zařízení, budov a pozemků, přičemž zatím není jasné, zda se podpora bude vztahovat i na pořízení nehmotného majetku. Mezi obecné podmínky patří dvouletá historie žadatele a doložení stavebního povolení a územního rozhodnutí již  v okamžiku podání plné žádosti. Detailní podmínky prozatím nejsou známy.

Celková alokace finančních prostředků na tuto výzvu činí 2 mld. Kč. Maximální výše dotace je stanovena na 50 mil. Kč (v regionech se soustředěnou podporou státu až na 100 mil. Kč) a představuje 40 % z hodnoty investice.

Další informace lze nalézt zde 

 

Další aktuální možnosti dotací EU pro velké podniky 

Prodloužení 3. výzvy programu Eko-energie (OPPI) – dotace na úspory energie; příjem elektronických registračních žádostí bude probíhat od 27. června 2012 do 4. července 2012 a příjem plných žádostí od 9. července 2012 do 30. září 2012. 

Další informace zde

  

 

Zdroj: KPMG

FIN24

 

Foto:  euro © arahan - Fotolia.com

Byl pro vás článek přínosný?