Hlavní navigace

D&B snižuje rating České republice

26. 7. 2012

Sdílet

 Autor: © iNNOCENt - Fotolia.com
Nejpříznivější investiční klima v Evropě má Norsko, Švédsko a Švýcarsko.

Jak bylo dnes oznámeno, poradenská společnost Dun & Bradstreet o dva stupně snížila rating České republiky. Důvodem je zhoršující se ekonomický výhled země a růst politické nestability. Svými politickými, ekonomickými a obchodními analýzami, které D&B zpracovává pro 134 zemí světa, upozorňuje na rizika plynoucí z obchodního styku.

Poradenská společnost Dun & Bradstreet v červenci snížila České republice rating o dva stupně v rámci kategorie nízkého rizika návratnosti investice (z DB3a na DB3c). Důvodem je zhoršující se ekonomická situace země a krátkodobě nepříznivý politický výhled. „Očekáváme, že se česká ekonomika v roce 2013 zastabilizuje a vrátí se k růstu. Stěžejní bude, aby vláda dokázala prosadit řadu klíčových reforem, které ve střednědobém horizontu povedou ke konsolidaci veřejných financí. Nicméně pokud nedojde k odstranění současné turbulentní politické situace bude země i nadále vykazovat řadu strukturálních překážek v růstu. Navíc je vysoce pravděpodobné, že budoucí rozvoj bude tížit jednak zhoršování ekonomiky v Evropě, které již začíná mít svůj dopad i na nejvýznamnějšího obchodního partnera České republiky, na Německo, a významná míra zátěže budoucího rozvoje země bude i nadále pocházet z vysoké míry korupce a byrokracie,“ říká ředitelka Dun & Bradstreet, Alena Seoud.

 

Jak u sousedů 

Polsko je podle uděleného ratingu D&B zařazeno v kategorii mírného rizika návratnosti investice (DB3a), Slovensko je dlouhodobě hodnoceno o stupeň lépe. Nejpříznivější investiční klima v Evropě má Norsko, Švédsko a Švýcarsko, jejichž rating D&B stanovila na stupni nejnižšího rizika investice (DB1d). Německo, náš největší obchodní partner, má aktuální ratingové hodnocení na úrovni DB2a, což představuje nízké riziko návratnosti investice. 

D&B Indikátor rizikovosti zemí poskytuje mezinárodní komparativní hodnocení rizika při obchodování v jednotlivých zemích. Tento kompozitní index je výsledkem důkladné analýzy politického, komerčního, makroekonomického a externího rizika, a klade si za cíl predikovat riziko dané země zejména z pohledu návratnosti investic v horizontu dvou let. 

 

Politické riziko

situace interní a externí bezpečnosti, politická kompetence a konzistence, rovněž tak jiné takové faktory, které stanovují, zda země podporuje otevřené podnikatelské prostředí

Komerční riziko

neporušitelnost kontraktu, soudní kompetence, regulační transparence, stupeň systémové korupce a další faktory, které určují, zda obchodní prostředí usnadňuje provádění komerčních transakcí

Makroekonomické riziko

 míra inflace, státní rovnováha, růst zásoby peněz a všechny takové makroekonomické faktory, které určují, zda je země schopna zajistit trvalý ekonomický růst a přiměřenou expanzii obchodních příležitostí

Externí riziko

 stávající účetní bilance, kapitálové toky, devizové rezervy, míra externího zadlužení a všechny faktory, které určují, zda země může generovat dostatečné množství deviz, aby splnila domácí i zahraniční investiční závazky

 

D&B Indikátor rizikovosti zemí je rozdělen do sedmi pásem v rozsahu od DB1 po DB7. Každé pásmo je dále rozděleno na čtvrtiny (a-d) s postupným určením kdy „a“ představuje o trochu menší riziko než je označení „b“, atd. Jenom indikátor DB7 není rozdělen na čtvrtiny. Celkově má tedy D&B Rating zemí 25 stupňů hodnocení.

         

DB1 – nejnižší riziko návratnosti investic        

DB2 – nízké riziko návratnosti investic

DB3 – mírné riziko návratnosti investic

DB4 – střední riziko návratnosti investic

DB5 – vysoké riziko návratnosti investic

DB6 – velmi vysoké riziko návratnosti investic

DB7 – nejvyšší riziko návratnosti investic

 

 

Zdroj: Dun & Bradstreet

 

Foto: © iNNOCENt - Fotolia.com

soutez_casestudy

 

 

Byl pro vás článek přínosný?