Hlavní navigace

Novinky z oblasti poskytování dotací ze strukturálních fondů EU a státního rozpočtu

18. 7. 2011

Sdílet

Vyhlášení 2. veřejné soutěže resortního programu TIP pro rok 2012; lhůta pro příjem žádostí o podporu končí dne 29. července 2011.

V polovině června 2011 byla vyhlášena veřejná soutěž resortního programu TIP. Podpora je zaměřena na aplikovaný výzkum a experimentální vývoj nových materiálů a výrobků, nových progresivních technologií nebo nových informačních a řídicích systémů. Podpora bude poskytována z prostředků státního rozpočtu České republiky na projekty, jejichž řešení započne v období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2012, přičemž předpokládaná doba řešení jednotlivých projektů nepřesáhne 48 měsíců.

Jednotlivé projekty by se měly zaměřit na:

* patent,

* poloprovoz,

* ověřenou technologii,

* užitný vzor,

* průmyslový vzor,

* prototyp,

* funkční vzorek,

* uplatněnou certifikovanou metodiku,

* software.

Míra podpory se pohybuje v rozmezí 25 % až 65 % z celkových způsobilých výdajů podle typu projektu a míry spolupráce při jeho řešení. Mezi způsobilé náklady patří provozní náklady, tj. např. osobní náklady, náklady na nástroje a vybavení v rozsahu a na období využívání pro projekt, odpisy budov a pozemků v rozsahu a na období využívání pro projekt, režijní a ostatní provozní výdaje včetně nákladů na materiál.

Lhůta pro příjem žádostí o podporu končí dne 29. července 2011, výsledky soutěže budou vyhlášeny do 21. ledna 2012.

 

Aktuální možnosti dotací EU pro velké podniky 

V současné době jsou pro velké podniky v rámci OPPI otevřeny následující výzvy:

* Prodloužení 2. výzvy programu Školicí střediska (OPPI) – dotace na vybudování, rozšíření a vybavení školicích center či místností; příjem elektronických registračních žádostí probíhá od 1. června 2011 do 15. března 2012, příjem plných žádostí od 1. července 2011 do 15. června 2012. Více informací lze najít na adrese:

http://www.czechinvest.org/skolici-strediska-vyzva-ii-prodlouzeni

* 3. výzva programu Potenciál (OPPI) – dotace na vznik nebo rozšíření vývojového centra zaměřeného na výzkum, vývoj a inovaci výrobků nebo technologií, pokud existuje předpoklad jejich využití ve výrobě; příjem elektronických registračních žádostí probíhá od 26. února 2010 do 30. září 2011, příjem plných žádostí do 30. listopadu 2011. Více informací na adrese: http://www.czechinvest.org/potencial-vyzva-iii

 

ICTrocenka

 

Zdroj: KPMG

Byl pro vás článek přínosný?