Hlavní navigace

O koncepci důchodové reformy

Sdílet

Ekonomičtí ministři se dohodli na konceptu důchodové reformy. Reforma je rozdělena do dvou fází – tzv. malé a velké důchodové reformy.

Malá důchodová reforma musí být uskutečněna do 30. září letošního roku a je vynucena nálezem Ústavního soudu, který prohlásil § 15 zákona o důchodovém pojištění za protiústavní, neboť je příliš rovnostářský a u skupin obyvatelstva s vyššími příjmy je výsledný důchod relativně příliš nízký.

 

Malou důchodovou reformu již vláda schválila v podobě návrhu novely zákona, který předložila Sněmovně. Navrhované změny zahrnují:

* snížení maximálního měsíčního vyměřovacího základu pro pojistné (tzv. zastropování) na úrovni čtyřnásobku průměrné mzdy (dnes je to šestinásobek),

* postupné prodloužení rozhodného období pro výpočet důchodu z dnešních 25 let na celoživotní,

* změny v hodnotě redukčních hranic a procentního zápočtu,

* změna principu valorizace důchodů – vládě bude odejmuta valorizační pravomoc a bude zakotvena přímo v zákoně,

* další zvyšování důchodového věku a zároveň urychlení tohoto procesu u důchodového věku žen tak, aby ke sjednocení důchodového věku u žen a mužů došlo v roce 2041.

 

Slovem letošního roku se možná stane "pilíř"

Velká důchodová reforma existuje zatím ve stadiu koncepce, do praxe by měla být uvedena v lednu 2013. Tato reforma spočívá v doplnění základního (průběžného) systému důchodového pojištění tzv. kapitalizačním pilířem. Ten by spravovaly penzijní fondy, do nichž by se občané mohli dobrovolně přihlásit. V takovém případě by 3 % ze současné pojistné platby 28 % byla hrazena do těchto fondů s tím, že by další 2 % příjmů musel účastník spoření poslat na individuální účet u penzijního fondu navíc. Tato volba, nazývaná též opt-out, bude dobrovolná. Z úspor na individuálních účtech budou pak vypláceny doživotní penze nebo renty po dobu dvaceti let, nebude tedy možné úspory vybrat jednorázově.

Jak současné penzijní fondy, tak nově vzniklé penzijní společnosti budou muset splnit určité podmínky a získat licenci. Majetek správce fondu/společnosti bude povinně oddělen od majetku účastníků spoření.

Zavedení kapitalizačního pilíře bude znamenat poměrně velký výpadek ve státním rozpočtu. Ten chce vláda kompenzovat sjednocením daně z přidané hodnoty na 20 %, ovšem s určitými výjimkami. Toto opatření vláda plánuje již od 4. čtvrtletí roku 2011. Aby negativní dopad nebyl příliš tvrdý na nízkopříjmové skupiny obyvatel a důchodce, hodlá vláda doprovodit toto opatření valorizací důchodů, valorizací životního minima, případně dalšími opatřeními v daňové oblasti – jako zvýšení slevy na jedno dítě o 250 Kč měsíčně.

Dalším z parametrů důchodové reformy, jímž se zabývala porada ekonomických ministrů, je tzv. mezigenerační solidarita. Ministři navrhují, aby lidé měli možnost asignace jednoho procenta mzdy, resp. vyměřovacího základu ve prospěch svých rodičů, kteří jsou ve starobním důchodu. 

 

Zdroj: KPMG

Byl pro vás článek přínosný?