Hlavní navigace

Objem přímých zahraničních investic v Evropě překonal loni úroveň před krizí

22. 6. 2011

Sdílet

 Autor: © Anton Balazh - Fotolia.com
K rekordnímu počtu projektů přímých zahraničních investic přispěli zejména američtí investoři, motorem evropského růstu budou IT a cleantech, ČR je v evropské top patnáctce investorsky nejatraktivnějších zemí.

Zahraniční investice v Evropě za rok 2010 posílily a počet umístěných investičních projektů v tomto období dosáhl rekordní výše. V rámci Evropy vzrostl celkový počet investičních projektů o 14 %, z 3 303 v roce 2009 na 3 757 v roce 2010. U většiny ze 43 sledovaných evropských zemí došlo v oblasti zahraničních investic ke zlepšení. Také z hlediska počtu nově vytvořených pracovních míst zaznamenala Evropa díky uvedeným investicím 10% nárůst, a to na 137 000 míst. Česká republika obsadila v celkovém žebříčku investorsky nejatraktivnějších zemí Evropy 14. místo. Přímé zahraniční investice (FDI) zde vzrostly oproti loňskému roku o 16 % a počet vytvořených pracovních míst dokonce o 22 %. Vyplývá to z devátého průzkumu atraktivnosti Evropy pro zahraniční investory (European Attractiveness Survey), který pravidelně provádí společnost Ernst & Young. 

Vydaná zpráva sleduje vývoj mezinárodních investic v Evropě během uplynulého roku a rovněž analyzuje názory více než 800 vedoucích pracovníků firem z celého světa na to, jakým směrem se budou globální investice ubírat v příštím desetiletí.

 

Evropa vstala z mrtvých 

„Po výrazném poklesu investic během recese se nyní investoři do Evropy v plné síle vracejí, vedou přitom investoři ze Spojených států. Bude záležet na tom, jak Evropa tento impuls využije a jak se jí podaří obstát ve stále sílící konkurenci globálního prostředí,“ vysvětluje Magdalena Souček, vedoucí partnerka Ernst & Young v České republice.   

K obratu ukazatele FDI (přímé zahraniční investice) pro Evropu přispěly zejména investice ze Spojených států, které stojí za 24% nárůstem množství investičních projektů oproti roku 2009. S více než čtvrtinou všech projektů zůstávají USA i nadále klíčovým investorem na evropských trzích.

 

Analýza situace podle zemí 

Ačkoli si Velká Británie a Francie pozici investorsky nejatraktivnějších zemí udržely – na jejich území bylo realizováno 728 a 562 investičních projektů, v meziročním srovnání tedy o 7 %, resp. 6 % více – nejvýraznějšího úspěchu mezi hlavními evropskými ekonomikami v roce 2010 dosáhlo Německo, kde se počet projektů zvýšil o 34 % na celkem 560. Německo tak skončilo jen těsně za Francií. 

Zemím střední a východní Evropy se podařilo oproti roku 2009 docílit značného růstu. V Polsku vzrostl počet projektů dokonce o 40 %, v Maďarsku o 38 %, v Rusku o 18 %. V České republice se počet projektů zvýšil o 16 %. „Řadě zemí střední a východní Evropy se podařilo docílit dvouciferného růstu v počtu projektů, což odráží nejen silné hospodářské oživení tohoto regionu, ale i jeho zvyšující se přitažlivost pro investory,“ komentuje výsledky Magdalena Souček. 

Portugalsko, Řecko a Španělsko čelily poklesu umístěných projektů, přičemž posledně jmenovanou zemi předstihlo na pozici čtvrtého největšího evropského příjemce zahraničních investic Rusko. Naproti tomu Irsko bylo v roce 2010 svědkem 36% nárůstu množství investic, což dokazuje jeho dlouhodobou konkurenceschopnost, pokud jde o nastavení daňových sazeb a dostupnost kvalifikované pracovní síly. 

Žebříček nejatraktivnějších evropských měst pro umístění investice vede Londýn (30 %), na druhém místě se umístila Paříž (21 %) následovaná Berlínem 13 %. Praha obsadila 14. místo (4 %) mezi Ženevou a Curychem. Ze zemí střední a východní Evropy se před Prahou umístila pouze Varšava (7. místo, 5 %).

 

Analýza situace podle odvětví 

U odvětví potýkajících se v roce 2009 s úbytkem projektů přímých zahraničních investic došlo v roce 2010 k zásadnímu zotavení. Například v automobilovém průmyslu se objem uskutečněných investic zdvojnásobil a podílel se tak na celé čtvrtině pracovních míst vytvořených přímými zahraničními investicemi v Evropě. Ekonomické služby a software přinesly shodně o 15 % více projektů FDI a o 65 % více pracovních míst. Do Evropy se dále podařilo přilákat 204 projektů v oblasti obnovitelných zdrojů energie, což představuje o 29 % navíc proti předchozímu roku. Ne ve všech odvětvích však došlo k nárůstu. U potravin, léčiv, nerostných surovin a telekomunikací, jež se vyvíjely relativně dobře v roce 2009, nastal v roce 2010 úbytek investic. 

„Evropě se dlouhodobě daří přitahovat investice v širokém spektru odvětví, od automobilového průmyslu až po služby, klade také důraz na IT a cleantech technologie. Díky tomu je pro mnoho investorů tak lákavá,“ vysvětluje Magdalena Souček.

 

Česká republika v roce 2010 

„Do České republiky investory i nadále láká především dobrá kvalita infrastruktury a vysoce kvalitní lidské zdroje,“ říká Magdalena Souček. „Agentuře CzechInvest se v loňském roce podařilo do České republiky zprostředkovat 209 projektů v hodnotě 16,248 miliardy korun. Největší objem investic zamířil do výrobních projektů, které jsou také nejnáročnější na velikost vstupního kapitálu. Největší počet investic však zamířil do sektoru IT a vývoje softwaru,“ říká generální ředitel agentury CzechInvest Miroslav Křížek. 

Druhým nejčastějším oborem, do kterého české a zahraniční firmy s pomocí agentury CzechInvest v loňském roce investovaly, bylo strojírenství. To přilákalo také jeden z největších loňských projektů, a to investici americké společnosti Caterpillar, která bude v průmyslové zóně Triangle opravovat plynové turbíny z celé Evropy, Afriky a Středního východu. 

Statistiky agentury CzechInvest potvrzují výraznou změnu ve skladbě investic realizovaných v České republice. „Namísto velkých investic vyžadujících mnoho relativně snazší manuální práce vznikají spíše menší, na zkušenosti a technologie náročnější projekty. Přibylo také podniků, které rozšiřují své stávající projekty,“ doplňuje generální ředitel agentury CzechInvest Miroslav Křížek.

 

Původ investic 

Za pozitivním vývojem v Evropě v roce 2010 stojí především opětovný příliv investic ze Spojených států, který se projevil rekordním počtem 972 umístěných investičních projektů. Ostatní země, které svůj podíl kapitálu investovaného do evropských zemí rovněž značně navýšily, zahrnují Velkou Británii, Švýcarsko a Nizozemsko. Ze zemí mimo Evropu lze pak nejvyšší nárůst v počtu umístěných investičních projektů sledovat u Indie a Jižní Koreje (o 32 %, resp. 148 %).

 

Výhled na rok 2011 

Zlepšení investičního výhledu koresponduje s postupnou obnovou důvěry napříč Evropou. Z odpovědí více než 800 vedoucích pracovníků v rámci průzkumu vyplývá, že v roce 2011 uvažuje o investicích na evropském kontinentu o 5 % více firem než loni, přičemž počet podniků, které s investicemi v Evropě nepočítají, se o 6 % snížil. 

„Investoři se domnívají, že během příštích dvou let budou motorem evropského růstu hlavně IT a cleantech. Třetina dotazovaných společností by chtěla v Evropě investovat ještě letos a polovina by ráda svou stávající činnost rozšířila, čtvrtina připravuje buď akvizici nebo účast na společném podniku,“ říká Magdalena Souček. 

Pozici nejatraktivnější lokality pro umístění podniku si udržela Čína, západní Evropa se podle hodnocení respondentů umístila těsně za ní. Pokud jde o výhled na tříleté období, investoři Evropě věří a společně s Čínou jí umístili na nejvyšší příčku. Mírným nárůstem atraktivnosti v očích zahraničních investorů se mohou pochlubit rovněž Indie a Brazílie. 

Poněkud znepokojivější z dlouhodobého pohledu je fakt, že v odpovědích na otázku, jaká města v příštích letech vyprodukují globální lídry na poli inovací, figurovalo v první desítce metropolí celého světa pouze jediné evropské – Londýn. 

„Jako příjemce investic momentálně Evropa soutěží s rychle se rozvíjejícími ekonomikami, které samy usilují o příliv nových investic a zároveň čím dál více investují do vlastního růstu. Chce-li Evropa z pozornosti světových podniků i nadále těžit, je nutné, aby měla konkurenceschopnou hospodářskou politiku a nadále rozvíjela kvalifikovanou pracovní sílu,“ dodává Magdalena Souček.

 

Informace o průzkumu 

Průzkum atraktivnosti Evropy pro zahraniční investory pro rok 2011, který provedla společnost Ernst & Young, používá originální metodiku opírající se o dva hlavní informační zdroje: 

* informace reflektující „objektivní“ atraktivnost evropských zemí pro zahraniční investice. Tyto informace pocházejí z databáze Ernst & Young European Investment Monitor (EIM), v níž jsou shromažďovány údaje o projektech přímých zahraničních investic, na jejichž základě vznikl nový provoz nebo byla vytvořena nová pracovní místa. Údaje nezahrnují portfoliové investice ani fúze a akvizice, takže podávají věrný obraz o zahraničních investicích do výrobních provozů nebo do služeb v rámci celého kontinentu. 

* informace reflektující „subjektivní“ atraktivnost evropských zemí a jejich konkurentů z jiných světadílů pro zahraniční investory. Atraktivnost země nebo regionu je dána těmito faktory: image, důvěra investorů a schopnost země nebo regionu nabídnout zahraničním investorům výhody, které budou konkurenceschopné. Tyto informace shromáždila nezávislá agentura CSA, která v lednu a únoru letošního roku telefonicky oslovila reprezentativní vzorek 812 vrcholových manažerů z firem po celém světě.

 

Zdroj: Ernst & Young

 

Foto: © Anton Balazh - Fotolia.com

 

Byl pro vás článek přínosný?