Hlavní navigace

Na letní dovolenou odjíždějte bez rizika

21. 6. 2011

Sdílet

Pojišťovny jsou k adrenalinovým a rizikovým sportům čím dál tolerantnější a nabízejí speciální produkty zaměřené na sportovní aktivity, přesto je některé nebezpečné sporty zapotřebí připojistit.

Letní turistická sezóna přechází do plného proudu a našinci se rozjíždějí do všech světových stran vstříc moři, horám a exotickým zážitkům. Zároveň se ale objevují i první pojistné události. Aby vaše dovolená splnila všechna očekávání a převládaly především ty pozitivní zážitky, je vhodné předem pamatovat na všechna rizika a před odjezdem se pojistit.

Ze statistik České asociace pojišťoven (ČAP) vyplývá, že pojistnou událost související s léčebnými výlohami a úrazem v zahraničí nahlásilo v uplynulém roce více než 42 tis. českých turistů. „Průměrné náklady na jednu pojistnou událost se loni pohybovaly kolem 11 tis. Kč,“ říká manažerka komunikace a vzdělávání ČAP Marcela Kotyrová a pokračuje: „Každoročně se však setkáváme i s případy, u nichž se škoda vyšplhá do výše několika miliónů korun. V této chvíli už nelze hovořit jen o pokažené dovolené. Pokud poškozený není správně pojištěn, finanční důsledky ho omezí dlouhodobě.“

 

Na jaká cestovní rizika se pojistit? 

Základem cestovního pojištění musí být vždy pojištění léčebných výloh, které se vztahuje na výdaje spojené s náhlým onemocněním či úrazem, tedy zejména na ambulantní ošetření, léky a hospitalizaci. Sjednaný limit pojistného plnění by měl být minimálně ve výši 1,5 mil. Kč. „Není moudré spoléhat jen na Evropský průkaz zdravotního pojištění (EHIC) – mohou vás totiž zaskočit nemalé výdaje vyplývající z vysoké spoluúčasti nebo náklady na speciální transporty a navíc nebudete moci využít asistenčních služeb, jejichž podpora je právě v zahraničí neocenitelná,“ upozorňuje Marcela Kotyrová. Ve většině států je nastaven tzv. pokladní systém, což znamená, že zdravotnické zařízení požaduje po pacientovi úhradu v hotovosti, na niž vystaví účet. Na základě toho pak lze uplatnit škodu na pojišťovně. V případě správně sjednaného cestovního pojištění může v takových případech poskytnout asistenční služba garanci a klient tak nepotřebuje k tomuto účelu hotovost.

Neméně důležité je pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu na zdraví a majetku druhé osoby. Stejně jako můžete přijít k újmě vy, můžete způsobit svým jednáním nechtěnou zdravotní či materiální újmu někomu jinému. U pojištění odpovědnosti by neměl být limit pojistného plnění nižší než 1 mil. Kč pro škodu na zdraví, pro škodu na majetku by měl představovat částku alespoň 500 tis. Kč.

Před sjednáním pojištění se vždy zamyslete nad veškerými sportovními a volnočasovými aktivitami, které se chystáte na svých cestách provozovat. „Pojišťovny jsou k adrenalinovým a rizikovým sportům čím dál tolerantnější a nabízejí speciální produkty zaměřené na sportovní aktivity, přesto je některé nebezpečné sporty zapotřebí připojistit,“ radí Marcela Kotyrová a doplňuje: „Ujistěte se, že tyto plánované činnosti nejsou ve výlukách, konzultujte jejich rozsah s vybranou pojišťovnou nebo jejich vymezení prostudujte v pojistných podmínkách již při sjednání pojištění.

Užitečným a již individuálním připojištěním do zahraničí může být úrazové pojištění, pojištění zavazadel proti odcizení ztrátě či zničení, pojištění storna zájezdu, připojištění rizikových sportů, není-li součástí, pojištění právní ochrany aj. V případě takových připojištění již záleží jen na charakteru vaší cesty a na vašich potřebách.

 

Stručný průvodce cestovním pojištěním 

Užitečným průvodcem cestovního pojištění je přehledná elektronická brožurka „Bezpečná letní dovolená“, kterou ČAP nabízí veřejnosti na svých webových stránkách (www.cap.cz nebo www.jaksepojistit.cz). Přináší veškeré informace o způsobu sjednání pojištění, jednotlivých rizicích a doporučených limitech. Dozvíte se zde také to, jak pojištění v praxi využít, jak na dálku efektivně řešit pojistnou událost s asistenční službou nebo jak ohlásit pojišťovně škodní událost po návratu z dovolené a jaké dokumenty k hlášení doložit.

 

Nejčastější typy škod:

* poruchy zažívacího traktu, záněty žaludku a střev,

* drobné úrazy, pohmožděniny a zlomeniny,

* angíny, infekce uší, plicní infekce….

 

Potkat nás to nemusí, není to však jisté….

Příklad průměrných nákladů na léčebné výlohy a transport*

Ambulantní ošetření běžného drobného úrazu Chorvatsko                                                  3 000 Kč

Ošetření zubů Tunis                                                                                                         100 000 Kč

Den hospitalizace Rakousko                                                                                          až 50 000 Kč

Zlomený loket Rakousko                                                                                                   160 000 Kč

Zlomenina končetiny Chorvatsko                                                                                        50 000 Kč

Srdeční příhoda Německo                                                                                                570 000 Kč

Střevní problémy Egypt (v závislosti na délce a způsobu léčby)                                   až 10 000 Kč

Zlomenina kotníku Egypt                                                                                                  150 000 Kč

Zlomenina nohy USA                                                                                                        450 000 Kč

Ošetření po útoku opice Thajsko                                                                                       60 000 Kč

Zlomenina ruky a pohmožděnina Vietnam                                                                          30 000 Kč

Léčba antibiotiky Kanárské ostrovy                                                                              3 až 5 000 Kč

Vykloubení ramene Itálie                                                                                                    50 000 Kč

Operace slepého střeva Francie                                                                                      700 000 Kč

Poranění hlavy při pádu Francie                                                                                   1 300 000 Kč

Repatriace sanitkou Itálie                                                                                                  70 000 Kč

Repatriace leteckým speciálem                                                                                až 1 500 000 Kč

Pozn.* Uvedené hodnoty jsou orientační a jejich výše vždy závisí na výchozí zemi, dostupnosti lokality, typu lékařského zařízení (státní, soukromé) a vzdálenosti k nejbližšímu lékařskému zařízení, rozsahu, způsobu a kvalitě poskytnuté péče.

 

Příklady nákladů na škody na majetku **

Vytopení hotelového pokoje                                                                                          260 000 Kč

Poškození koupelny                                                                                                        82 000 Kč

Rozbitá výkladní skříň                                                                                                     55 000 Kč

Pozn.** Uvedené hodnoty jsou orientační a jejich výše závisí na cenách poničených předmětů a rozsahu poškození.

 

 

 

 Foto: © Speedfighter - Fotolia.com

 

 

Byl pro vás článek přínosný?