Hlavní navigace

Objem úvěrů poskytnutých bankami podnikům dosáhl v srpnu 852,4 mld. Kč

2. 10. 2014

Sdílet

 Autor: © Stuart Miles - Fotolia.com
V podnikové sféře zpomaluje dynamika celkového objemu úvěrů, zatímco růst úvěrů nových naopak akceleruje. Nové dlouhodobé úvěry podnikům nad 5 let v objemu nad 30 mil. Kč jsou poskytovány za sazby kolem 1,5 %, což je natolik příznivá úroková sazba, že musí přirozeně vést ke snaze splatit úvěr starší s vyšší sazbou a získat úvěr nový se sazbou takto extrémně nízkou,“ říká Eva Zamrazilová, hlavní ekonomka České bankovní asociace.

Celkový objem úvěrů poskytnutých bankami dosáhl ke konci letošního srpna 2563,8 mld. Kč. Objem úvěrů domácnostem činil 1119,6 mld. Kč, výše úvěrů poskytnutá podnikům dosáhla 852,4 mld. Kč. Růst nových úvěrů domácnostem zpomaluje.  

 

Výrazně zpomalily nové úvěry na bydlení

Úvěry obyvatelstvu rostly obdobným tempem jako v předchozích měsících – o 4,9 %. Úvěry na bydlení v srpnu zaznamenaly stejnou dynamiku jako v červenci, meziročně vzrostly o 5,8 % a byly opět hlavním faktorem vzestupu úvěrů domácnostem. Jejich objem stoupl oproti červenci o cca 4 mld. Kč na 880 mld. Kč. „Nové úvěry mohli klienti získat v srpnu za stejnou sazbu jako v červenci 2014, tedy za úrok 3,17 %. Nové úvěry domácnostem přitom v srpnu zpomalily růst na 6,9 % a dosáhly objemu 27 mld. Kč,“ popisuje aktuální vývoj Eva Zamrazilová, hlavní ekonomka České bankovní asociace. Výrazně zpomalily nové úvěry domácnostem na bydlení – s meziročním vzestupem o 12 % a v celkovém objemu 18,7 mld. Kč. Spotřebitelské úvěry zaznamenaly pouze velmi mírný meziroční vzestup o 1,5 %.

 

Tím lze částečně vysvětlit paradox

Úvěry podnikové sféře zpomalily růst na 1 % a jejich objem se oproti červenci prakticky nezměnil. Rozevírání nůžek mezi dynamikou úvěrů denominovaných v korunách (pokles o 1,4 % meziročně) a cizích měnách (meziroční růst o 10,9 %) v srpnu 2014 pokračovalo. Nové úvěry podnikové sféře oproti tomu zaznamenaly meziroční vzestup o 5,1 %. „Statistika úvěrů podnikové sféře přináší na první pohled poněkud rozporné signály. V podnikové sféře zpomaluje dynamika celkového objemu úvěrů, zatímco růst úvěrů nových naopak akceleruje. Nové dlouhodobé úvěry podnikům nad 5 let v objemu nad 30 mil. Kč jsou poskytovány za sazby kolem 1,5 %, což je natolik příznivá úroková sazba že musí přirozeně vést ke snaze splatit úvěr starší s vyšší sazbou a získat úvěr nový se sazbou takto extrémně nízkou. Tím lze částečně vysvětlit paradox mezi signály setrvalejšího oživení hospodářství a naopak slabší růst celkového objemu úvěrů. Ani při této interpretaci ovšem nezapomínejme na bilanční rozměr dvouleté recese,“ komentuje Eva Zamrazilová.

 

Nenarazí na poptávkovou bariéru?

Vývoj úvěrů v podnikové sféře byl odvětvově diferencovaný. Ve zpracovatelském průmyslu klesl objem úvěrů o 2,8 %, zatímco v odvětví elektřiny, plynu a vody naopak objem úvěrů stoupl o 5,5 %. Rovněž v obchodních odvětvích úvěry mírně stouply o 2,3 %. O něco rychlejší vzestup (2,8 %) zaznamenal objem úvěrů v činnostech spojených s realitami. „Ve zpracovatelském průmyslu může pokles objemu úvěrů signalizovat jak snahu pokrýt provoz a investice z vlastních podnikových zdrojů, tak i očekávaný pokles poptávky. V realitních odvětvích je naopak třeba sledovat, zda je růst úvěrů středně a dlouhodobě udržitelný a nenarazí na poptávkovou bariéru v souvislosti s vývojem cen nemovitostí,“ dodává Eva Zamrazilová.

 

 

soutez_casestudy

 

 

Byl pro vás článek přínosný?