Hlavní navigace

Olga Bědajanková (SATUM CZECH): Chráníme lidem jejich hodnoty

9. 8. 2023

Sdílet

 Autor: Satum Czech
Setkání se sympatickou a usměvavou výkonnou (CEO) a finanční ředitelkou (CFO) v jedné osobě Olgou Bědajankovou ze společnosti SATUM CZECH dalo vzniknout rozhovoru, který se dotkl mnoha zajímavých a podnětných témat. Snad mnohé z nich mohou být inspirací i pro vás.

Olga je aktivní nejen v obou profesních rolích, ale i na sociálních sítích, třeba i na LinkedInu, kde volnou formou podává informace o dění ve společnosti a o svých pracovních i mimopracovních aktivitách, kterých není zrovna málo. Z dostupných materiálů se nám o Olze Bědajankové podařilo zjistit, že i přes vysoké pracovní nasazení se jí daří skloubit pracovní a rodinný život a aktivně v této oblasti podporuje i všechny kolegy a kolegyně v Satumu. K jejím oblíbeným sportům patří golf, kterému se věnuje přes patnáct let.

Jak zvládáte backspin, údery přes bunker a jaký je váš hendikep?

Právě backspin a údery přes bunker jsou mým největším hendikepem.

Všimli jsme si, že turnajů v golfu nebo tréninku na odpališti se účastní i vaši zaměstnanci, naposledy jste chválila holky z účtárny, taxace a back office…

To bylo myšleno s nadsázkou, i když to holkám v rámci teambuildingu šlo opravdu skvěle. Golf je pro mě hlavně společenskou aktivitou v rámci pracovních setkání, která mívají spíše neformální charakter. Je pro mě důležité navázat osobní vazbu s obchodními partnery, ať už s klienty nebo pojišťovnami.

Při procházení podkladů jsme nabyli dojmu, že firma je vaše velká rodina. Jak důležité je pro vás mít za spolupracovníky lidi, kteří jsou v pohodě?

Je to naprosto zásadní. Příjemné pracovní prostředí a kolektiv jsou vnitřním motorem každé firmy. Má obrovskou hodnotu, mnohdy větší než finanční ohodnocení. Člověk musí chodit do práce rád, aby mohl odvádět dlouhodobě kvalitní výkon. A v oblasti služeb to platí dvojnásob. Je to součást naší firemní filozofie.

Olga Bědajanková

Olga Bědajanková s kolegy

Olga Bědajanková jako CEO dohlíží na naplňování firemní strategie a řídí vývoj firmy. Z pozice finanční ředitelky zodpovídá za transakční oddělení. Vystudovala Vysokou školu báňskou – Technickou univerzitu v Ostravě a odstartovala svou kariéru ve společnosti Satum, kde se z pozice makléřky vypracovala na finanční ředitelku, poté i na CEO. Díky více než dvacetiletým zkušenostem v oboru má podrobný vhled do trendů v pojišťovnictví a vývoje podnikatelského prostředí. I přes pracovní vytížení se věnuje networkingu s hlavními představiteli českých firem v rámci odborných workshopů a své rodině. Právě ve skloubení pracovního a rodinného života aktivně podporuje i všechny kolegy a kolegyně v Satumu.

Myslíte si, že lze dosahovat předem vytyčených cílů snadněji než direktivním řízením? Jak je to u vás? Jdete cestou otevřené komunikace mezi vámi a vašimi spolupracovníky?

Celá naše firemní kultura je nastavená hodně lidsky a přátelsky. To nejen proto, že to máme v DNA firmy, ale vycházíme také z našich zkušeností. Víme, že čím víc člověk dá, tím víc také získá. Pokud dáme lidem více důvěry a prostoru, ti to daleko více ocení a ohodnotí, vracejí nám to zpátky. Je to prověřený a efektivní způsob vzájemné spolupráce.

Nedávno jste oslavili čtvrtstoletí existence firmy na trhu. Jak jste to pojali?

Výročí pětadvaceti let se trefilo zrovna do covidového období. Neměli jsme příležitost oslavit jej přímo v daný moment. Ani celospolečenská nálada k tomu nebyla nijak příznivá. Slavili jsme proto až minulý rok. Dali jsme si takový pracovní dárek ve formě popisu firemní filozofie, definice firemních hodnot a nové vize na další období.

Loňský rok byl trochu podivný. Válka na Ukrajině, strmý růst nákladů především na energie. Jak se tyto atributy projevily u vás ve firmě? 

Prožíváme opravdu turbulentní dobu. Na jedné straně se odehrává fyzický ozbrojený konflikt v Evropě a na straně druhé prožíváme věk vyspělých informačních technologií, zavádění umělé inteligence do všech oblastí. Samozřejmě že nás tyto věci ovlivnily jako všechny ostatní.  Nárůst cenové hladiny v průmyslových odvětvích, tlak na výši mezd i rostoucí ostatní náklady se propsaly také do cenotvorby v našem odvětví. Lze očekávat, že tento trend budeme pozorovat také v letošním roce.  

O firmě Satum Czech

Satum je jednou z největších pojišťovacích makléřských společností v České republice. Vznikla v roce 1997 v Ostravě a patří mezi jedničku v korporátním pojištění. Po čtvrtstoletí fungování na pojistném trhu má nyní na sto dvacet kmenových zaměstnanců a několik poboček po České republice. Satum funguje jako partner velkých korporací, municipalit i malých a středních podniků. Týmy profesionálů nabízejí komplexní pojistný servis v sektorech dopravy, zdravotnictví, průmyslu, služeb či zemědělství.

Jaký byl rok 2022 z pohledu pojistného trhu?

Právě vysoká míra inflace způsobená nejen válečným konfliktem, ale i obdobím pandemie, se začínala promítat i do našeho oboru. Vysokým tempem hlavně v první polovině roku vzrostly ceny nemovitostí, což bylo dáno nejen růstem cenové hladiny na realitním trhu, ale také vyššími cenami stavebních materiálů, a to bylo příčinou podpojištění v mnoha pojistných smlouvách, kdy se stanovená pojistná částka stala neaktuální. Rostly také ceny materiálů a prací při opravách automobilů, mimořádně se zvýšila tzv. škodní inflace, při které nárůst cen pojištění je způsobený rostoucím škodním průběhem zapříčiněným právě rostoucími náklady na opravu nebo znovupořízení věci. Díky změnám v podnikatelském sektoru se objevila nová rizika, jež lze pojistit. V současném kontextu jde například o kyberpojištění a vše kolem podnikání na internetu a e-commerce. Pokud ale mám shrnout situaci na českém pojistném trhu, dovolím si říci, že je stabilní, kopírující moderní trendy a připravena čelit novým výzvám.

V současné době balancujeme na pokraji možné příchozí krize, rostoucích nákladů. Jak se na ni připravit? Lze to nějak predikovat z vašeho pohledu? 

Některé změny jsou předvídatelné, jako je například změna legislativy i případná ekonomická krize přicházející v určitých cyklech, na ty se připravit lze. Ale velké množství změn je kontinuálních, na které je důležité včas reagovat, aby se pro firmu nestaly hrozbou, ale příležitostí. Podle mého názoru se organizace na jakékoliv změny může připravit pouze silným firemním zázemím, do kterého bych zařadila zdravou podnikovou kulturu, pevnou organizační strukturu a samozřejmě finanční zdraví.

Většina vašich klientů je dlouhodobých, některým poskytujete servis od založení firmy. Jsou pro vás inspirací?

Máme klienty napříč celým podnikatelským spektrem a v tom není naše práce monotónní. Každý klient je výjimečný a pro nás inspirativní – svým příběhem, svým produktem i rozsahem činností. Máme klienty z konzervativních oborů, kteří jsou pro nás inspirací svojí dlouhodobostí a vytrvalostí, pak máme „mladé“ firmy, z nichž čerpáme dynamiku a inovativní smýšlení. Například i zmíněná recese nebo konjunktura se v každém oboru propisuje jinak, je možné z toho čerpat.

CFOworld 2/2023

Rozhovor vyšel v tištěném vydání časopisu CFOworld 1/2023. Pokud si časopis chcete přečíst celý, můžete si ho koupit i v digitální formě.

Zajímavé bylo setkání s Albou Rivas, vývojářskou zástupkyní ve společnosti Salesforce. Alba přibližuje, jaký byl její vstup jako ženy do oblasti, určené především mužům a co jí tato práce přináší. Toto číslo CFO je zaměřeno na ženy a jejich postavení v byznysu. Všímáme si předsudků, se kterými se ženy v práci často setkávají, i s tím, jaké je postavení žen v práci, které bývá velmi často stále podceňováno. 

V oblasti firemních autoparků pak můžete získat informace o tom, jakým způsobem financovat pořízení vozu a jakým způsobem nárůst elektromobilů a autonomních vozidel ovlivní pojišťovny.

Dále si všímáme úvěrových rizik a tématem managementu je absolutní ztráta komunikace mezi vedením a zaměstnanci, se kterým se dost často setkáváme. Jak z toho ven? 

Dále nabízíme řešení pro vyšší management v podobě využití dat z CRM pro vytvoření byznysového plánu, což je téma, které není příliš známé a využívané, přesto velmi užitečné.

Jak správně a efektivně využít business intelligence? Stranou zájmu nezůstalo ani téma, jak umělá inteligence ovlivní konkurenční zpravodajství. Všímáme si zajímavého benefitu, který by zde mohl zůstat v nabídce firem i po přijetí vládního balíčku – jde o práci ze zahraničí.

Na závěr upozorňujeme na článek, připomínající důležité výročí. V červnu tomu bylo třicet let, kdy se v naší republice „rozjel“ internet. Kdo stál u zrodu této tehdy mimořádné technologické novinky, bez které si náš dnešní život neumíme dnes ani představit?

Vaší prací i prací vašich kolegů je i sledování dění kolem vás. Jaké parametry jsou pro vás prioritní? 

Jestli má být firma moderní a má růst, což my máme propsáno v naší vizi, musí neustále sledovat trendy nejen ve svém oboru. To činíme a aplikujeme inovativní trendy i z jiných oborů k nám. Ať už jde o nové technologie, postupy, myšlení. A to jak v naší odbornosti nebo i v oblasti personalistiky, IT či marketingu. Rádi zefektivňujeme naši práci. Mám-li uvést konkrétní příklad, pak třeba využíváme drony pro určení míry rizika a detekci stavu nemovitostí.

Je možné vysledovat trendy v pojišťovnictví – ve světě a u nás? 

Budoucí výzvy leží podle mého názoru v řešení environmentálních otázek, ve změně klimatu. Výkyvy počasí s největší pravděpodobností budou velké. Také implementace ESG do firem rezonuje ve všech oborech a problematiku udržitelnosti berou vážně. Dopady nové legislativy reálně pociťujeme v pojišťovnictví již nějakou dobu.

Trendem je i digitalizace dat, hodně se mluví o umělé inteligenci, která způsob a rozsah naší práce hodně ovlivní. Jednoduché administrativní úkony za nás určitě převezme. Ale protože se specializujeme na korporátní pojištění, naši odbornost, znalosti a vztah ke klientovi umělá inteligence nebude schopná nahradit.

Digitalizaci jste už zmínila. Hodně se o ní mluví. Jak jste na tom vy? 

Pokud chceme udržet tempo s trhem, musíme začít implementovat nové postupy a technologie – nehledě na to, že je pojišťovnictví poměrně konzervativním segmentem. V porovnání s bankovnictvím ještě máme co dohánět. Pokud byl například dříve vznik pojistné smlouvy úhradou pojistného ojedinělým způsobem, dnes jde o běžnou praxi. Digitalizace ve službách se projevuje hlavně v retailovém sektoru. V oblasti korporátního pojištění budou fintech nástroje do budoucna důležitou a podpůrnou součástí naší práce. Prostřednictvím technologií umíme vytěžovat data a dokumenty.

Zcela určitě vám technologie pomáhají sledovat dění na trhu. Jsou některé nebo spíše mnohé firmy podpojištěné? Uvědomují si to? 

V oblasti korporátního pojištění, kde se pohybujeme, není podpojištění tak běžné, protože s ním pracují profesionálové. Pojistné částky se zde pravidelně aktualizují. Podpojištění hrozí spíše u retailových smluv a smluv osobního pojištění, jako je třeba pojištění rodinných domů. Ty se běžně neupravovaly i deset let. Pojistné částky by se měly přitom aktualizovat nejméně jednou ročně. V opačném případě mohou být důsledky velmi nepříjemné, protože v případě vzniku škody nebude pak událost finančně vykompenzovaná v odpovídající výši.

Na firmy se valí spousta negativ souvisejících s cyber security, krádeže dat, zablokování firemních aktivit s nutností se „vyplatit“ – tedy otázka ransomwaru – do toho energetická krize, udržitelný rozvoj, který se dotýká životního stylu v podstatě každého z nás, nová rizika číhající skoro za každým rohem. Co poradíte?

Svět už nikdy nebude pomalejší. Na nás je přizpůsobit se tomu. Celý svět je dnes ovlivněný daty a informačními technologiemi. Je to obrovské a cenné aktivum každé firmy, které je potřeba chránit. Ne všechny organizace jsou ale na to z hlediska ochrany dat připravené, což je pro nás téma současných dnů. Pojistný produkt připravený máme, avšak organizace často nemají dobře nastavenou svou kyberochranu. V takovém případě nejsou pojišťovny ochotné přijmout klienta do pojištění, klient je nepojistitelný. Nejde tedy o nepřipravenost pojistného trhu, ale o nepřipravenost trhu byznysového.

Podnebí se otepluje, a tím vzniká větší riziko požárů. Objevují se tornáda i tam, kde jsme je dosud nevídali. Co poradíte společnostem k ochraně jejich hodnot?

Máte pravdu, předpokládá se, že pravděpodobnost rizika, ať jde o požár nebo zmíněné tornádo, bude větší, než byla v minulosti. Bez ohledu na tento fakt statistiky uvádějí, že jen 55 procent nemovitostí v Česku je pojištěných a z toho jsou více než dvě třetiny podpojištěné. Prvním krokem by tedy mělo být stanovení správné pojistné částky a nastavení vhodné pojistné ochrany. Měli bychom chránit svůj majetek. Předvídat, že mohou nastat situace, které mohou mít fatální následky pro náš život.

Zatím naše otázky mířily spíše na velké společnosti, ale co malé firmy, OSVČ a běžní lidé? Jsou také v hledáčku vaší společnosti? 

Ačkoliv se na osobní pojištění a retailové produkty primárně nezaměřujeme, každý náš klient – firma je tvořená lidmi, zaměstnanci a má svůj management. A jelikož chceme poskytovat kvalitní a komplexní službu, jsou v našem portfoliu i individuální klienti. Vždy to má však vazbu na naše klienty – ať už jde o komerční subjekty, municipality nebo některé projektové věci.

E-commerce je rychle rostoucím segmentem. Digitální ekonomika se prolíná napříč všemi sektory průmyslu a každým rokem nabírá na intenzitě. Pro firmy to tak není jen o založení e-shopu, ale i o skladech, logistice, celkovém inženýringu. Je potřeba se připravit, že vše bude společně růst. S tím jsou ale spojená rostoucí rizika, na která by firmy měly brát ohledy. Máte na to recept?

Je těžké zde popsat celý postup. Obecně je dobré přihlédnout k referencím a navázat spolupráci s odbornou firmou, jež disponuje kvalitním risk managementem, týmem zkušených odborníků, jenž umí dobře nastavit pojistnou ochranu, což je právě naší silnou stránkou. Je také důležité v případě vzniku pojistné události mít stejně kvalitní odborníky, na které se můžete promptně obrátit.

Pojďme se podívat na Satum. Jaký je objem spravovaného pojistného a kdo jsou největší partneři?

V uplynulém roce jsme spravovali pojistné v hodnotě 1,2 miliardy korun. Mezi naše významné klienty patří Kofola, TON, Vincentka nebo PPL, pojistné řešení jsme zajišťovali například i pro Dny NATO v Ostravě.

Partnery pro rozvoj a akviziční činnost vyhledáváte nebo oslovujete? 

Jako většina firem i my máme ambici růstu. Dlouhodobá stagnace společnosti je prvním krokem k jejímu postupnému zániku. Jsme si vědomi různorodosti rizik a potřeb klientů v různých oborech, proto se naše oddělení business developmentu věnuje segmentaci potenciálních klientů, na základě čehož volí vhodný způsob oslovení. Účastníme se řady konferencí nebo je sami pořádáme, i ty jsou vhodným místem pro navázání obchodních vztahů.

Na co vaše společnost klade největší důraz?

Jednoznačně na kvalitu služeb pro naše klienty. Jsme přesvědčeni, že to je ta správná cesta k dlouhodobým obchodním vztahům. Jen tak si můžeme vybudovat u klientů důvěru, která je v našem sektoru B2B tak důležitá. Klient očekává, že informace, kterou mu poskytneme, bude v daný okamžik ta správná. Vysokou úroveň kvality služeb napříč celou firmou nám pomáhá udržovat zavedený systém interních auditů.

Při hledání podkladů jsme narazili na pojem „inovační tým“. Co si pod tím lze představit?

Inovační tým u nás ve firmě je skupina kolegů, kteří hledají a diskutují a vzájemně sdílejí nové nápady a myšlenky, jež by v první řadě měly udržovat a zlepšovat kvalitu a konformitu našeho servisu vůči klientům a zefektivňovat interní procesy. Do něj přicházejí lidé z jednotlivých oddělení, kteří jsou schopní prezentovat myšlenky daného oddělení. Nápad se může týkat čehokoliv. Může to být nákup nějakého vybavení, použití inovativní aplikace nebo jednoduchá změna v informačním systému. Podnětů od kolegů se sešla velká spousta. Na jejich realizaci a zpracování už se spolupodílejí další týmy.

Jaké zkušenosti máte s růstem firmy a s nastavováním procesů? 

Vůbec klíčové je včasné nastavení interních procesů. V naší firmě jsme s tím začali, když nás bylo patnáct zaměstnanců, což je pro mnoho lidí překvapivě brzy. Ale na pevných základech se vždy dobře staví. To se nám potvrdilo a za celých pětadvacet let jsme každý rok výnosově rostli.

Jak jste stavěli firemní filozofii, nastavovali hodnoty a vizi společnosti? 

Zdá se mi, že pojmosloví – firemní filozofie, firemní hodnoty – se pro určení charakteru firmy začalo používat až v poslední dekádě, kdy si lidé začali všímat, že na růstu firmy se nepodílí jen kvalitní produkt, ale také tyto atributy. Jednotlivé značky si byly velmi podobné a rozdílem, kvůli němuž se spotřebitel nebo i uchazeč o zaměstnání rozhodl pro jednu z nich, byl pocit, který z ní měl.

Firemní filozofii a hodnoty nelze jen tak nastavit, ty vycházejí z podstaty firmy, většinou z jejích zakladatelů. My jsme vlastně nad ničím takovým dlouhou dobu ani nepřemýšleli, až jsme zjistili, že je důležité popsat, jací opravdu jsme, jaký je rozdíl mezi námi a ostatními, jaký je náš „tone of voice“. Všechny tyto atributy jsme popsali až po pětadvaceti letech firmy. A jsem za to moc ráda, často se na naše hodnoty odkazujeme v rámci interní komunikace. Naší vizí je být moderní makléřskou společností a první volbou pro klienta v oblasti korporátního pojištění a za tím si jdeme.

Z vašich příspěvků na sociálních sítích je vidět, že vaše firemní kultura je postavená na vzájemné spolupráci lidí, respektování jejich názorů. 

Velmi se o to snažíme, vyplývá to právě z našich hodnot, ať už je to lidskost a přátelský přístup nebo důvěra, která je pro vazby mezi námi, ale hlavně mezi našimi klienty důležitá. Naše vztahy ovlivňuje i naše organizační struktura, která je maticově orientovaná, takže každý proces ovlivňuje jednotlivá oddělení a jejich zástupci spolu komunikují navzájem.

Může řadový zaměstnanec ovlivnit další rozvoj vaší společnosti? Zavíráte si dveře u své kanceláře, nebo je máte otevřené, aby každý, koho něco napadne, mohl s nápadem vstoupit? 

Děkuji za tuto otázku. Moje kancelář je hned vedle sekretariátu, kam chodí všichni zaměstnanci z různých důvodů. A mé dveře jsou vždy otevřené, pokud nemám nějaké jednání, právě aby všichni kolegové mohli vstoupit, ale i já měla přehled o všem, co se ve firmě děje. Někdy je to náročné na čas, ale právě v tom shledávám jednu z mých podstatných rolí ve firmě. To je vědět o všem podstatném a umět na to včas reagovat.

Máte nějaký systém pro růst juniorních zaměstnanců?

Troufám si říci, že v tomto ohledu jsme mezi makléřskými společnostmi výjimeční. Máme dlouhodobě zavedený interní systém zaškolení a vzdělávání. Každý kolega, který k nám nastoupí, má časový harmonogram s jednotlivými kroky a cíli, jichž musí v daném období dosáhnout nebo absolvovat. Jako jediní máme interní zkoušky, u kterých jsou znalosti prověřovány seniornějšími kolegy. Až po jejich úspěšném složení mohou vykonávat odbornou činnost. Hlavním důvodem je garance kvality služby pro naše klienty na všech pozicích.

Můžete ještě rozšířit informace o vaší firemní kultuře, jaká je a čeho si nejvíce vážíte?

Razím heslo, že naše hodnoty musíme žít. Z toho důvodu stavíme na otevřenosti, lidskosti a důvěře. Vážím si toho, že máme poměrně velkou část zaměstnanců, kteří jsou s námi déle než deset let. Mám radost, že lidé mají zájem pro naši společnost pracovat, vnímají nás jako dobrou značku. Soustředíme se nejen na produkt, ale také na propagaci naší značky. Chceme, aby každý manažer, ředitel, majitel, který řeší pojistná rizika ve firmě, nás znal a oslovil nás.

Jste známá tím, že dokážete skloubit práci a rodičovství. Věc v této době skoro nevídaná. Můžete „špitnout“ o této věci něco více, protože stejnou možnost mají všichni vaši zaměstnanci? 

Pravda je, že jsem své pracovní povinnosti neopustila ani po příchodu na svět mých dvou dětí. Ale také musím říci, že je to velmi náročné a bez pomoci rodiny bych to nezvládla. Je velmi důležité si věci dobře naplánovat, ale i tak přijde situace, kdy si říkáte, zda je to ta správná cesta. Myslím si však, že je pro ženu důležité najít správný balanc mezi prací a rodinou. V práci se těší za rodinou a doma se těší do práce, je nezávislá, mentálně i finančně, váží si sama sebe a okolí si váží jí. Z těchto důvodů jsou u nás ve firmě velmi běžné zkrácené úvazky kolegyň – maminek. V minulosti jsem měla na svém oddělení na zkrácený úvazek i 80 % kolegyň.  

A otázka na konec: proč jste zvolili zrovna Satum jako název společnosti, má to nějaký skrytý význam?

Musím přiznat, že původně náš název hlubší význam neměl. Ale protože je to logická otázka, která nám byla často pokládána, nechali jsme vzniknout příběhu, kdy naši spolumajitelé založili firmu, jakožto SATisfakci za působení v předchozí společnosti a přidali k tomu svůj UM.

Děkujeme za rozhovor!

Byl pro vás článek přínosný?