Hlavní navigace

Olga Cechlová: controlling představuje racionalitu jistoty

25. 1. 2012

Sdílet

 Autor: © Gina Sanders - Fotolia.com
„Společnosti by měly vnímat controllery jako jakési interní konzultanty pro řízení, kteří jsou zodpovědní za získávání a kvalitu informací důležitých pro rozhodování,“ hodnotí současnou pozici controllingu Olga Cechlová, jednatelka vzdělávací a poradenské společnosti Controller-Institut a spoluautorka popisu finančních pozic pro Národní soustavu povolání.

Jak vypadá současný pracovní trh pro controllery? Je po nich poptávka? 

Nejsem personalista, ani headhunter, ale čas od času se ráda podívám, jak vypadá trh práce a to právě v oblasti financí a zejména pak controllingu. Činím tak hlavně proto, abych věděla, jestli vzdělávací programy, které připravujeme a které cílíme na konkrétní pozice ve financích, jsou nastaveny správně. Má poslední analýza potvrdila, že trh práce je v plném proudu a je vysoká poptávka po kvalifikovaných odbornících a vedoucích pracovnících.

 

Olga CechlováPocítili controlleři, potažmo oblast controllingu, hospodářskou recesi v minulých letech? 

Role finančních odborníků a manažerů se zkušenostmi z controllingu a financí se stala důležitou v důsledku krize, a tento trend pokračuje i po skončení krize.

V rámci krize se projevilo, jak je důležité mít kvalitní controllingový tým. Controller musí umožnit obchodní růst, aniž by byla ohrožena finanční stabilita společnosti. Při tom musí ovládat stále složitější a rozsáhlejší postupy. A není to jen odborné finanční know how, které by měl controller znát. Controlleři musí také pochopit „business“ své společnosti (různé technické, technologické a výrobní postupy).

 

Vzdělávací semináře a cykly, které nabízí Controller-Institut, jsou hojně zaměřeny právě na controlling. Jak byste tedy na základě vašich každodenních zkušeností definovala pozici controllera? Co by měl všechno znát a umět? 

Odpověď by mohla být na několik stránek! Ale pokud vše shrneme do nejdůležitějších bodů, pak jsou controlleři především poskytovatelé služeb pro ostatní manažery. Hlavní úlohou controllera je sledování procesu stanovování cílů, plánování a odpovědnost za jejich řízení. V tomto smyslu by společnosti měly vnímat controllery jako jakési interní konzultanty pro řízení, kteří jsou zodpovědní za získávání a kvalitu informací důležitých pro rozhodování. Zároveň můžete controlling chápat jako koncept, který pomáhá manažerům vykonávat jejich úkoly lépe. Controlling využívá nástrojů (například nákladového účetnictví) a systémů (například reporting) a poskytuje „poradenství“ v oblasti všech podnikohospodářských otázek.

 

A hlavní přínos controllingu vidíte tedy v čem? 

V tom, že je controlling koordinátor systému řízení. Controlling totiž zajišťuje, aby různé subsystémy řízení (personální oddělení, finance, výroba, …) měly společné cíle, tj. koordinuje je. Zároveň představuje controlling jakousi racionalitu jistoty. Vedení společnosti musí činit různá rozhodnutí. Jsou-li tato rozhodnutí založena na správně strukturovaných informacích, které mají „ekonomickou logiku“, hovoříme o racionálním vedení. Controlling je odpovědný právě za zajištění této racionality.

 

 

Olga Cechlová je jednatelkou v poradenské a vzdělávací společnosti Controller-Institut. Zároveň se podílí na popisu finančních pozic pro Národní soustavu povolání.

Má za sebou dlouholeté zkušenosti z oblasti vzdělávání dospělých, ve které se pohybuje již od roku 1997. Do Controller-Institutu přišla v roce 1999 ze společnosti Capital Consulting, kde měla na starosti vzdělávací aktivity pro zaměstnance investičních společností a fondů. V Controller-Institutu se postupně vypracovala z pozice projektového manažera, manažerky vzdělávání a prokuristy až na současnou pozici jednatelky, kterou zastává od roku 2003. V roce 2010 stála u zrodu České asociace pro finanční řízení (CAFIN), kde nadále působí v řídícím výboru.

FIN24

 

Foto: © Gina Sanders - Fotolia.com

Byl pro vás článek přínosný?