Hlavní navigace

Jak uspět při výběrovém řízení na finančního ředitele

26. 1. 2012

Sdílet

 Autor: © Iakov Kalinin - Fotolia.com
Výběrová řízení finančních manažerů jsou dnes časově náročná a kandidáti prochází testy, a to jak technickými, tak osobnostními. Jde o dlouhý maratón, na jehož konci není bohužel jisté, jestli doběhnete jako první.

Mnoho kandidátů je roztrpčeno z představy, že budou muset absolvovat minimálně tři až čtyři kola, ale vícekolové výběrové řízení má výhody nejen pro zaměstnavatele, ale i pro kandidáty.

Společnost, která má silnou firemní kulturu a přesně ví, co od kandidáta očekává, pořádá minimálně tři kola pohovorů. Jsou to většinou společnosti, které jsou již zavedené a jejich popisy práce a požadavky na danou pozici jsou stejné ve všech celosvětových pobočkách. Jedním z příkladů je například McDonald's nebo Microsoft.

Výhodou pro kandidáta je, že si může vyzkoušet, zda mu vůbec firemní kultura a noví kolegové vyhovují – to vše má právě možnost poznat v rámci výběrového řízení.

 

Blanka Rychetská1. kolo

Na první kolo, které je tak zvané zahřívací, jste pozván k personalistovi. V lepším případě jdete k personalistovi a současně k svému potencionálnímu přímému nadřízenému.

Co si před tímto pohovorem připravit?

Personalista zjistí základní informace, tj. jestli odpovídáte nejdůležitějším požadavkům a máte požadované zkušenosti a znalosti.

Budou se ptát: Jaké jsou vaše předchozí pracovní zkušenosti?

Začněte hovořit o té poslední, ta totiž potencionálního zaměstnavatele zajímá zpravidla nejvíce. Postupně stručně popište i vaše ostatní pracovní zkušenosti. Nejzajímavější informací je ovšem pro zaměstnavatele posledních maximálně deset let pracovních zkušeností.

Hodně personalistů se bude ptát na to, jaké zkušenosti máte, na vaše odpovědnosti z minulých zaměstnání, důvody odchodu, projekty a úspěchy. Také si budou ve svém seznamu odškrtávat vše, co byste měli pro danou pozici mít, jako například zkušenost s řízením lidí, převedení části finančních procesů do center sdílených služeb, znalost účetních mezinárodních standardů aj.

 

2. kolo

Druhé kolo bývá většinou s nadřízeným buď CEO nebo CFO z mateřské společnosti. Zde je potřeba připravit se na otázky typu: Jaký byl váš přínos v roli finančního manažera pro rozvoj businessu? Popište situaci, kdy jste museli výrazně snížit náklady…Vyjmenujte největší úspěchy…Jaká je vaše zkušenost s implementací ERP systému, například SAP?

 

Testy jsou obligatorní

Často se může stát, že dostanete psychologický test typu Thomas Int., Predictive Index nebo MBTI případně jiný. Jde o zjištění vašeho osobnostního profilu, otázky se zaškrtávají a vyplňují se intuitivně. Časté testy pro finanční manažery jsou nanejvýš logické, k tomu často přistupují znalostní testy z financí.

Některé společnosti výše popsaný postup nedodržují a může se stát, že bude výběrové řízení jen jednokolové nebo jeho postup bude obrácený.

 

Být překvalifikován je zabředlým stereotypem 

Po ekonomické krizi, která se rozeběhla v roce 2008, bylo hodně kandidátů propuštěno a hledají si práci za horších finančních podmínek a s nižší zodpovědností. Někteří zaměstnavatelé mohou tyto kandidáty vidět jako výhodnou koupi, ale pro většinu jsou „časovanou bombou“ a často je odmítají s tím, že jsou překvalifikováni, protože nevěří, že vydrží ve společnosti dlouho a zůstanou motivováni.

Jak reagovat na argumenty, že vaše zkušenost je rozsáhlejší než pozice a mzda, která je nabízena?

Zkušenosti, které máte, zajistí, že zvládnete danou pozici v kratším čase a bez pomoci. Dalším protiargumentem může být: A co je přesně myšleno pod pojmem “překvalifikovaný”, když v současnosti je tlak na celoživotní vzdělávání a všichni potřebujeme co nejvíce vzdělání a dovedností více, než kdy předtím? Kromě toho můžete argumentovat, že upřednostnění méně zkušeného kandidáta z důvodu toho, že ve firmě pravděpodobně vydrží delší dobu, není zrovna dobrá volba. A váš zlatý hřeb na konec: Pokud chce člověk udělat rychlou kariéru, je časté střídání zaměstnavatelů přeci pořád nejrychlejší cesta, tak jak víte, že ten méně zkušený vám vydrží déle?

S tím ovšem souvisí i další argument, že již kvalifikovaný a zkušený zaměstnanec nebude potřebovat zvyšovat kvalifikaci a zaměstnavatel může ušetřit za drahá školení. Nábor by měl být založen na důkazech, ne stereotypech, a myšlenka, že někdo je na něco překvalifikován, je zabředlým stereotypem.

Také se nebojte přiznat, že v něčem nemáte přímou zkušenost, ale snažte se vzpomenout na jinou obdobnou práci a tu potencionálnímu zaměstnavateli patřičně prezentovat.

 

 Autorka pracuje jako headhunterka ve společnosti Rychetsky & Partners

 

O problematice píšeme také v našem seriálu zde, zde a zde.

soutez_casestudy

 

Ilustrační foto: © Iakov Kalinin - Fotolia.com

Byl pro vás článek přínosný?