Hlavní navigace

Omezení vzniku ručení za nezaplacenou daň z přidané hodnoty

17. 6. 2013

Sdílet

 Autor: © Visual Concepts - Fotolia.com
V souvislosti s rekodifikací soukromého práva projednává Poslanecká sněmovna v současné době ve druhém čtení zákon o změně daňových zákonů.

Součástí výše uvedeného zákona je také novela zákona o DPH, která by měla omezit vznik ručení odběratele za odvod DPH dodavatelem v případě platby na jiný než správcem daně zveřejněný bankovní účet, a to na případy, v nichž úplata za zdanitelné plnění překročí dvojnásobek částky podle zákona upravujícího omezení plateb v hotovosti, tedy částku 700 000 Kč.

Uvedená podmínka by se měla vztahovat k celkové úplatě za příslušné zdanitelné plnění bez ohledu na způsob jejího poskytnutí či platbu prostřednictvím záloh. Bude-li tedy celková úplata za konkrétní zdanitelné plnění činit 800 000 Kč (včetně DPH) a bude-li například uhrazena ve čtyřech zálohových platbách po 200 000 Kč na účet, který není správcem daně pro konkrétního dodavatele zveřejněn, byly by podmínky pro vznik ručení splněny i přesto, že žádná z jednotlivých plateb zákonem stanovený limit (700 000 Kč) nepřekročila.

Je nutno upozornit, že výše zmíněná úprava ručení se týká jen případů, v nichž platba proběhne na účet, který není zveřejněn správcem daně. Ostatní případy zakládající podle zákona ručení (například platba na zahraniční účet, přijetí plnění od nespolehlivého plátce, …) se v novele nemění. 

Ačkoli celá novela daňových zákonů souvisejících s rekodifikací soukromého práva má nabýt účinnosti 1. ledna 2014, novela zákona o DPH upravující ustanovení o ručení by měla vstoupit v účinnost prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení zákona. S ohledem na legislativní proces lze očekávat, že zákon bude vyhlášen nejdříve na podzim letošního roku. 

Cloud24

 

Zdroj: KPMG

Byl pro vás článek přínosný?