Hlavní navigace

Padnul startovní výstřel běhu za efektivní řízení ekonomické diplomacie

3. 9. 2010

Sdílet

Měl by se vytvořit prostor pro vstup soukromého kapitálu do systému podpory exportu a investic.

Debata o nové podobě systému řízení ekonomické diplomacie byla včera zahájena při včerejším kulatém stole, jehož se zúčastnili nejvyšší zástupci zaměstnavatelských a podnikatelských svazů a státní sféry ČR, včetně tří náměstků. Více než dvě desítky přítomných se shodly na tom, že systém musí doznat zásadní změny, která by vedla k vyšší efektivitě podpory exportu a investic našich firem ve světě.

Z debaty vyplynul společně deklarovaný zájem v co nejrychlejším termínu vypracovat základní teze podoby tohoto systému. „Chceme, aby do konce října byly připraveny písemné podklady a počátkem příštího roku je předložit do legislativního procesu. Pokud změny nestihneme rychle, obávám se, že by pak nemuselo dojít k žádným,“ uvedl Jaroslav Míl, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR. Také Josef Cílek, viceprezident Hospodářské komory ČR, podpořil co nejrychlejší přípravu relevantních dokumentů, a to do dvou měsíců.

 

Jak změřit služby státu 

Při kulatém stolu padla řada návrhů, která bude shrnuta v podobě společně deklarovaného prohlášení. „Systém řízení ekonomické diplomacie by měl implementovat princip měřitelnosti a efektivity práce zastupitelských úřadů a vládních agentur. Maximálně by měly být využity lidské zdroje. Měl by se vytvořit prostor pro vstup soukromého kapitálu do systému podpory exportu a investic,“ shrnul Jaroslav Míl, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR, některé klíčové návrhy. K nim patří i to, že by proexportní politika měla být součástí strategie konkurenceschopnosti České republiky. „Během dvou, tří let bychom mohli zefektivnit systém řízení ekonomické diplomacie,“ uvedl v souvislosti s potřebou zvýšení konkurenceschopnosti země Martin Tlapa, náměstek ministra průmyslu a obchodu ČR. Zejména poukázal na potřebu manažerského stylu řízení a definování nejen prioritních zemí, ale pro budoucnost české ekonomiky i klíčových oborů.

„Je třeba ještě lépe nastavit měřitelnost služeb státu,“ uvedl v diskusi také Milan Hovorka, náměstek ministra průmyslu a obchodu ČR s tím, že jde o prioritu vlády. Podobně se vyjádřil i zástupce Ministerstva zahraničních věcí, náměstek Tomáš Dub: „Budeme hledat pružnější formy řízení ekonomické diplomacie a optimální model.“

 

Velvyslanec manažerem 

Diskutující se shodli v tom, že mnohé problémy ne vždy dostatečně vysoké výkonnosti naší ekonomické diplomacie nespočívají ani tak v dualismu řízení (MZV/MPO) jako spíše v kvalitě a ochotě diplomatů podporovat zájmy českých firem. „Role velvyslance se musí více přesunout do role manažerské,“ poznamenal v této souvislosti Karel Havlíček, místopředseda Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. Ta koncem září zveřejní další z šetření mezi malými a středními firmami, které by mělo shrnout názory na kvalitu podpory exportu.

Již nyní však Svaz průmyslu a dopravy ČR má k dispozici výsledky dvousetstránkové analýzy pod názvem „Systém řízení ekonomické diplomacie v ČR“, kterou v první polovině roku vypracovala na základě výběrového řízení Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů. Vyplynulo z ní, že je třeba zásadně změnit systém řízení ekonomické diplomacie a zkvalitnit jej. Zmíněna byla i problematika redukce zastupitelských úřadů ČR ve světě. „Jde o regresivní krok s často s nevratnými následky,“ komentovala situaci Judita Šťouračová, rektorka této vysoké školy.

 

Součástí analýzy jsou vedle definování přetrvávajících problémů také návrhy, které Svaz průmyslu a dopravy ČR zahrne do připravovaných návrhů proexportní strategie a systému řízení ekonomické diplomacie. Kompletní znění analýzy SP ČR Systém řízení ekonomické diplomacie v ČR lze najít na webové adrese Svazu průmyslu a dopravy ČR   

                    

soutez_casestudy

Zdroj: Svaz průmyslu a dopravy

 

Byl pro vás článek přínosný?