Hlavní navigace

Pavel Haken, CFO společnosti LeasePlan: „V těžké době nás klienti ocení ještě víc“

22. 11. 2011

Sdílet

 Autor: © hfng - Fotolia.com
Pokud by v budoucnu mohly být leasingové společnosti zařazeny EU do kategorie tzv. stínového bankovnictví, LeasePlan Corporation by regulací nebyl ohrožen, protože je bankou. Už dnes musí LeasePlan ČR plnit všechna kriteria a požadavky bankovní regulace, která je přísnější než u jiných finančních institucí. Tuzemská konkurence by mohla mít podle Pavla Hakena problém.

Nizozemská společnost LeasePlan, specializující se na operativní leasing automobilů a správu vozového parku, si dlouhodobě udržuje první místo na českém trhu operativního leasingu vozidel. Její finanční ředitel Pavel Haken je milovníkem rychlých motorek a říká, že i ve svém byznysu musí vždycky vidět jasně před sebe i do zatáčky.

 

Pavel HakenNedávno oslavil LeasePlan patnáct let působení na českém trhu. Co se za dobu v operativním leasingu změnilo? 

Za patnáct let se trh operativního leasingu vozidel změnil k nepoznání. Současný rozsah a kvalita služeb jsou neporovnatelné se stavem v roce 1996. Tehdy začal LeasePlan tento produkt nabízet jako první v České republice a po celou dobu jej nejen propagoval, ale stále svoji nabídku a služby rozvíjel a zdokonaloval. I když se konkurence mnohonásobně zvýšila, stále se nám daří držet si na trhu pozici jedničky.

Z rozvoje konkurenčního prostředí mají prospěch čeští klienti. V první řadě bych rád upřesnil, že pod pojmem operativní leasing vozidel LeasePlan rozumí nejen jejich financování, ale především správu, což v našem pojetí znamená minimálně zajištění údržby a oprav vozidel, které klientovi poskytujeme. Kromě toho se staráme o dosažení maximální ceny při prodeji ojetého vozidla a samozřejmě o co nejnižší celkové náklady na používání vozidel. Naše společnost se orientuje především na právnické osoby a leasujeme hlavně osobní a lehká užitková vozidla do 3,5 tuny.

 

Ministr financí Miroslav Kalousek nedávno prohlásil, že očekává nižší tempo ekonomického růstu, než se původně přepokládalo. Co si o tom myslíte? 

Musím říci, že se přikláním spíše k názoru ekonoma Tomáše Sedláčka, který říká, že hospodářský růst v době, kdy dluh z jeho financování se zvyšuje rychleji než „hospodářský růst“, ve skutečnosti žádným růstem není. Očekávám, že se v příštím roce s největší pravděpodobností žádného hospodářského růstu nedočkáme. Kromě toho se sníží na trhu dostupnost finančních zdrojů a zvýší jejich cena.

 

Jak by LeasePlan řešil ztížený přístup k finančním zdrojům? 

LeasePlan Corporation, který je vlastníkem LeasePlanu Česká republika, má bankovní licenci Nizozemské (národní) banky. Finanční zdroje zajišťuje operacemi na finančních a peněžních trzích a také z vkladů obyvatel ve své internetové bance v Nizozemsku. LeasePlan Česká republika má navíc úvěrové smlouvy se šesti bankami v České republice a jednotlivé tranše řeší aukcemi mezi nimi.

 

Co by mohla znamenat ekonomická stagnace pro leasingový byznys? 

Pro trh operativního leasingu vozidel především dvě věci: na jedné straně bude pravděpodobně nadále klesat poptávka po nových vozidlech a stávající smlouvy se budou spíše prodlužovat, na druhé straně operativní leasing vozidel by měl být schopen právě za této situace prokázat svoje výhody oproti nákupu vozidel z vlastních zdrojů, na úvěr či na finanční leasing, a to z hlediska celkových nákladů na provoz vozidel a řízení rizik pro klienta.

 

Můžete to nějak upřesnit? 

Naše společnost poskytuje rozsáhlé doprovodné odborné poradenské služby. Můžeme s klientem podrobně projít k jakým účelům a jakým způsobem bude vozový park používat, navrhnout mu jeho optimální složení i dát i řadu doporučení ohledně zefektivnění a zlevnění provozu i administrativy. Je to přidaná hodnota, která nabývá na významu právě v období, kdy se ekonomice nedaří a firmy musejí hledat úspory.  

 

Připravujete nějaký scénář pro variantu zpomalení ekonomického růstu? 

Vzhledem k tomu, že v prostředí recese pracujeme již od konce roku 2008, nemluvil bych o nějakém novém scénáři. Je jasné, že tlak na snižování měsíčních splátek bude nadále pokračovat, a proto ve spolupráci s našimi stávajícími i novými dodavateli hledáme ta nejefektivnější řešení.

 

Pavel Haken je milovníkem rychlých motorek a říká, že i ve svém byznysu musí vždycky vidět jasně před sebe i do zatáčkyPodíl operativního leasingu na celkovém objemu leasingu v ČR v posledních letech roste. Tento růst pokračoval i v období krize let 2008/2009. Čím si to vysvětlujete? 

Operativní leasing s výše jmenovanými službami nabízí úspory, které obvykle nemohou firmy provozující osobní a lehká užitková vozidla do 3,5 t dosáhnout vlastními silami. Společnosti poskytující operativní leasing vozidel jsou schopny obvykle zajistit lepší cenové podmínky při nákupu vozidel i při zajišťování všech služeb souvisejících s jejich provozem a také rozsáhlé poradenské služby, které jsem zmínil.

 

Na konferenci k 20. výročí České asociace leasingových a finančních společností viceguvernér ČNB Vladimír Tomšík kritizoval regulační opatření EU týkající se finančních trhů. Jak se dotýkají leasingového byznysu? 

Navrhovaná opatření mohou mít za důsledek zvyšování nákladů leasingových společností, které nebude jednoduché promítnout do cen. Navíc s největší pravděpodobností nebudou mít žádný efekt v tom, že by mohla zabránit krizi či recesi nebo snížila jejich dopad na státy či obyvatele.

 

Domníváte se, že by přílišná regulace mohla být brzdou nastartování ekonomického růstu? 

Rozhodně.

 

Viceguvernér Tomšík vyjádřil také obavu, že by v budoucnu mohly být leasingové společnosti zařazeny do kategorie tzv. stínového bankovnictví, a v tom případě by je čekala další regulace. Co si o tom myslíte? 

Jak jsem již zmínil LeasePlan Corporation je bankou. Proto LeasePlan Česká republika musí plnit všechna kriteria a požadavky bankovní regulace, která je přísnější než u jiných finančních institucí. Pro nás tedy z toho nevyplývá žádná změna. Ale společnosti, které zatím takové regulaci nepodléhají, by samozřejmě měly zvýšené náklady na splnění jejích požadavků a některé by jim nemohly dostát.

 

IASB a FASB* navrhují nový přístup k účtování leasingu. Zjednodušeně řečeno by to znamenalo setření rozdílu mezi operativním a finančním leasingem. Co to bude znamenat pro operativní leasing a co pro firmy, které ho využívají? 

Jde především o zvýšení nákladů jak pro poskytovatele, tak pro uživatele operativního leasingu. V žádném z dosud předložených návrhů se mi nepodařilo najít přínos těchto změn pro kohokoliv z účastníků či regulátorů.

 

Nemůže to přinést devastaci operativního leasingu? 

Devastace se neobávám do té doby než administrativními a daňovými opatřeními nebude smazán ekonomický přínos operativního leasingu. V každém případě by to ale mohlo vést ke snížení jeho atraktivity pro klienty.

Operativní leasing vozidel je dlouhodobý světový trend, jehož předností je nejen financování, ale především správa vozových parků a outsourcing velkého množství služeb souvisejících s provozem vozidel.

Klientovi to umožňuje, aby se věnoval svému hlavnímu byznysu, většinu starostí o vozový park přenechal leasingové společnosti a optimalizoval své provozní náklady. Pokud by změny účetnictví tyto hlavní výhody eliminovaly, bude to pro mnoho společností znamenat zhoršení podmínek pro jejich podnikání.  

 

* IASB  je Rada pro mezinárodní účetní standardy, FASB  je americká Rada pro standardy finančního účetnictví

ICTrocenka

 

Ilustrační foto: © hfng - Fotolia.com

Byl pro vás článek přínosný?