Hlavní navigace

Pět klíčových trendů a příležitostí na IT trhu

28. 2. 2023

Sdílet

Investice do IT Autor: Depositphotos
Společnost TD Synnex využila svých rozsáhlých vazeb na technologické partnery po celém světě a sestavila Global Technology Ecosystem Benchmark Report. Jde o zprávu, která definuje klíčové trendy a příležitosti v IT ekosystému pro rok 2023 a dál.

Jedním z překvapivých poznatků je, že IT prodejci nesdílejí všeobecné nadšení pro virtuální či rozšířenou realitu a ve svých rozvojových plánech s těmito technologiemi příliš nepočítají.

TD Synnex Global Technology Ecosystem Benchmark Report představuje první globální zprávu svého druhu. Studie vychází ze srovnávacích dat, která TD Synnex získala od svých partnerů v Severní Americe, Evropě, Asii, Tichomoří a Japonsku, Latinské Americe a Karibiku. Pro sběr dat oslovila TD Synnex 298 středně velkých (do 1000 zaměstnanců) partnerů. „Tato zpráva je důležitým milníkem pro definování a pochopení toho, co se odehrává v globálně propojeném IT ekosystému. Jako přední distributor IT ekosystémů a agregátor řešení máme nejen příležitost, ale i odpovědnost pomáhat našim distribučním partnerům identifikovat průmyslové trendy a pomáhat tak při transformaci a plánování strategického růstu,“ řekl ředitel pro strategii společnosti TD Synnex Sergio Farache.

Průzkum pokrýval řadu témat od růstových strategií, blížících se obchodních výzev, analýzu potřeb zákazníků až po plánované strategické investice. Základním výstupem průzkumu je pět klíčových zjištění:

1. Nové vertikální trhy na obzoru

Ve strategických plánech prodejců se počítá se vstupem na nové vertikální trhy, jejichž důležitost by měla v příštích třech letech významně růst. Jedná se především o finanční služby, veřejný sektor, vzdělávání, zdravotnictví a ESG. Více než dvě třetiny oslovených počítají s tím, že do některého z těchto segmentů vstoupí. Zároveň ale reselleři zároveň počítají s tím, že poskytování technologických řešení v těchto segmentech vyžaduje specializované odborné znalosti, kvůli nimž bude nutné spolupracovat s jinými partnery (67 % respondentů zvažuje společný postup s jiným partnerem).

2. Investice do vzdělání

Téměř tři čtvrtiny prodejců prohlašují, že největší díl jejich investic bude v nejbližších dvou letech směřovat do získání znalostí, kompetencí a certifikací v oblastech, které zákazníci požadují. V první pětce nejčastěji zmiňovaných patří Managed Services, Security Networking, Professional Services, Servery a storage, hybridní cloud.

3. Cloud jako hegemon

V technologických kategoriích, na které se chtějí prodejci nejvíce soustředit, jednoznačně vítězí cloud. V nejbližších dvou letech chtějí ještě dále posílit své nabídky v segmentech jako je nasazení cloudu, cloudová integrace, multicloudová správa apod.

soutez_casestudy

4. Zákazníci chtějí vše jako službu

Zákazníci vysílají v posledních letech jasné signály, že požadují flexibilitu v platebních podmínkách. A prodejci se shodují v tom, že v příštích dvou letech budou modely „as a service“ výrazně implementovány do jejich nabídek. Jednoznačný trend ke spotřebě IT jako službě povede k tomu, že většina tržeb prodejců bude právě z opakujících se plateb.

5. Virtuální realita jako promarněná příležitost?

Na rozdíl od důrazu na získávání dovedností, rozšiřování portfolia a snahy vstoupit na nové vertikální trhy jsou udržitelnost a nově vznikající technologie na seznamu priorit pro vývoj řešení a obchodní investice nízko. Analýzy přitom odhadují příležitosti na trhu AR/VR ve výši 800 miliard dolarů do roku 2024, přičemž 50 % těchto příjmů je spojeno s technologickými platformami a hardwarem.

Byl pro vás článek přínosný?