Hlavní navigace

Celosvětové výdaje na IT letos vzrostou o 2,4 %

27. 2. 2023

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Inflace omezila kupní sílu spotřebitelů, podnikové výdaje na IT se nicméně udrží. Tuto predikci na letošní rok přináší společnost Gartner.

Celosvětové výdaje na IT dosáhnou v letošním roce úrovně 4,5 bilionu dolarů, což odpovídá meziročnímu růstu o 2,4 %. Jedná se o významnou korekci předchozích odhadů analytiků, které uváděly pro rok 2023 růst výdajů o 5,1 %. Významným faktorem je inflace, která snižuje kupní sílu koncových spotřebitelů, a tedy i jejich výdaje na zařízení, zatímco odhad podnikových výdajů na IT se příliš nemění.

„Spotřebitelé a podniky čelí velmi odlišné ekonomické realitě,“ říká John-David Lovelock, význačný VP analytik Gartneru. „Zatímco spotřebitelské trhy sužuje inflace, která přispívá k propouštění především v B2C sféře, korporátní segment navzdory zpomalení světové ekonomiky nadále zvyšuje výdaje do digitálního byznysu. Turbulentní ekonomika změnila kontext obchodních rozhodnutí a může způsobit, že CIO začnou více váhat, odkládat rozhodnutí nebo měnit pořadí priorit. Viděli jsme to v praxi při změnách a revizích plánů, k nimž dochází v některých B2B společnostech, zejména těch, které přestřelily investice do růstu. IT rozpočty nicméně nejsou hybatelem těchto změn, a výdaje na IT tak zůstávají vůči recesi odolné.“

Segmenty softwaru a IT služeb by měly v letošním roce růst o 9,3 %, respektive 5,5 %. Trh zařízení bude dále klesat o 5,1 % v důsledku prodlužování cyklů obnovy a saturace trhu po nákupech v letech 2020 a 2021 (viz tabulka).

Trh v číslech: Globální předpověď výdajů na IT v roce 2023 (miliony US dolarů)

2022 Výdaje

2022 Změna (%)

2023 Výdaje

2023 Změna (%)

Systémy datových center

212 376

+12,0

213 853

+0,7

Software

783 462

+7,1

856 029

+9,3

Zařízení

722 181

–10,6

685 633

–5,1

IT služby

1 244 746

+3,0

1 312 588

+5,5

Komunikační služby

1 422 506

–2,4

1 423 367

+0,1

IT celkem

4 385 270

–0,2

4 491 471

+2,4

Zdroj: Gartner (leden 2023)

„Na vrcholu pandemie zaměstnanci i spotřebitelé nakoupili nové tablety, laptopy a mobilní telefony pro potřeby práce či vzdělávání na dálku,“ připomíná Lovelock. „Nebudou-li mít přesvědčivý důvod k upgradu, budou svá zařízení používat déle s nevyhnutelnými ekonomickými dopady na trh.“

CIO prohrávají souboj o talenty

Bez ohledu na náznaky ekonomického ochlazení se počet volných pracovních míst (nejen v IT) každé čtvrtletí snižuje a rekordně nízké zůstává v řadě zemí i množství volných pracovních míst na jednoho nezaměstnaného (napříč obory). Boj o talenty je výzvou zejména při náboru kvalifikovaných IT pracovníků – zatěžuje to CIO a omezuje růst společností, které bez potřebných specialistů obtížněji škálují své iniciativy.

Růst trhu IT služeb souvisí také s vyššími výdaji na software, protože společnosti se snaží přivést externí IT pracovníky pro implementaci a podporu. Například výdaje na poradenství by měly v roce 2023 dosáhnout 264,9 miliardy dolarů, což představuje 6,7% nárůst oproti roku 2022.

soutez_casestudy

„CIO prohrávají souboj o talenty,“ zdůrazňuje Lovelock. „Výdaje na IT služby rostou rychleji než výdaje na interní služby prakticky v každém odvětví. Kvalifikovaní IT pracovníci se často stěhují od podnikových CIO k těm poskytovatelům technologií a služeb (TSP), kteří mohou držet krok s rostoucími mzdovými požadavky, možnostmi rozvoje a kariérními vyhlídkami.“

Čtvrtletní prognóza výdajů na IT společnosti Gartner přináší jedinečný pohled na výdaje na IT v segmentech hardwaru, softwaru, IT služeb a telekomunikací. Tento výzkum tak pomáhá klientům Gartneru porozumět tržním příležitostem a výzvám. Nejnovější výzkum předpovědí výdajů na IT je klientům Gartneru k dispozici v publikaci „Gartner Market Databook, 4Q22 Update.“

Byl pro vás článek přínosný?