Hlavní navigace

Petr Knap vedoucím partnerem Ernst & Young pro veřejný sektor

6. 10. 2010

Sdílet

Společnost Ernst & Young dnes oznámila, že jmenovala Petra Knapa vedoucím partnerem pro veřejný sektor v České republice.

Tým poradců pod Knapovým vedením bude nadále podporovat zvyšování efektivity, nacházení úspor a zvyšování transparentnosti veřejné správy.

„Společnost Ernst & Young usiluje o trvalé zlepšení úrovně veřejných služeb. Naším cílem je pomáhat veřejným institucím, aby fungovaly efektivně a v souladu s obecně užívanými pravidly. Jmenování Petra Knapa, který má v této oblasti bohaté zkušenosti, partnerem pro veřejnou sféru je přirozeným vyústěním těchto snah,“ uvedla Magdalena Souček, vedoucí partnerka Ernst & Young v České republice.

V České republice poskytuje společnost Ernst & Young poradenské služby veřejnému sektoru zejména v oblasti projektového řízení, tématiky Strukturálních fondů EU, interního auditu a vnitřní kontroly procesních a organizačních změn a v problematice IT systémů.

Petr Knap„Subjektům, jež ve veřejném sektoru působí, nabízíme procesní, organizační a ekonomické poradenství spolu se službami finančního auditu. Vycházíme přitom nejen ze znalosti potřeb a specifik veřejného sektoru, ale i ze zkušeností Ernst & Young se zvyšováním efektivity a nastavením kontrolních mechanismů v soukromé sféře,“ říká Petr Knap.

Petr Knap (39) působí v oblasti poradenských služeb již od roku 1995, do Ernst & Young nastoupil v roce 2002. Specializuje se na poradenství ve veřejné správě a v odvětvích průmyslu a telekomunikací. V minulosti vedl řadu domácích i mezinárodních projektů zaměřených na řešení v oblasti manažerského poradenství - optimalizaci podnikových procesů, nastavení a optimalizaci organizačních struktur, projektové řízení, zlepšování kontrolního prostředí a další.

Je držitelem certifikace Project Management Professional od PMI, členem České manažerské asociace a pracovních skupin v American Chamber of Commerce. Absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, kde se specializoval na podnikovou ekonomiku. Titul MBA získal na Warwick Business School ve Velké Británii. Pravidelně přispívá svými komentáři a články do českých médií, přednáší na VŠE Praha a aktivně se účastní odborných konferencí.

 

FIN24

 

Zdroj: Ernst & Young

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku