Hlavní navigace

Finanční oddělení firem musí být více než jen „počtářskou“ enklávou

6. 10. 2010

Sdílet

Můj tip pro osobní rozvoj jsou soft skills, etika a profesionalita, říká Kateřina Benešová, ředitelka ACCA (Asociace profesních účetních) pro Česko, Slovensko a Maďarsko.

Finanční ředitelé a profesionálové byli v době krize pomyslnými lodivody firem. Jak ale mohou tito lidé udržovat standardy svého povolání? 

Ano, organizace požadují od svých finančních šéfů víc než v minulosti, a to právem. V globálním byznysu, který je založen na důvěře ve funkčnost systému, jsou profesní kvalifikace a členství v respektované profesní organizaci klíčové pro úspěch. Profesní organizace a kvalifikace přinášejí skutečnou hodnotu zvláště v těchto ekonomicky napjatých dobách. Jsou prospěšné nejen pro vlastní členy, ale potažmo také pro firmy, jejich zákazníky a pro celou společnost. U členů renomovaných profesních sdružení existuje garance profesionality, která je od nich vyžadována, a také jim je nabídnut kontinuální profesní rozvoj.

 

Kateřina BenešováJaká je tedy současná pozice zaměstnanců finančních oddělení? Nastal zde po turbulencích uplynulých dvou let nějaký posun? 

Krize pouze posílila trend, který zde byl již v minulosti. Role profesionálů ve finanční oblasti se totiž mění již déle. Například technické znalosti profesionálních účetních se postupně staly samozřejmostí a více „řemeslem“, než-li konkurenční výhodou. Globalizace a zostřená konkurence vedly k tomu, že se od finančních profesionálů nyní požaduje také reálný přínos ke strategii organizace, řízení rizik a výkonnosti firmy. Finanční oddělení firem již nejsou jen pomyslnou enklávou jakýchsi „počtařů“, ve které se kumuluje výhradně technické know-how z oblasti financí. Od těchto oddělení se stále více požaduje, aby zvládaly i kompetence skutečných lídrů byznysu, tedy schopnost analýzy, plánování, identifikace rizik, ale i komunikace uvnitř firmy a následné kontroly.

 

Udržet se na vrcholu pro firmy znamená udržet si i vysoce kvalifikované pracovníky. Jak v tom mohou profesní organizace pomoci firmám? 

Členové ACCA musí prokázat svou odbornou způsobilost tím, že úspěšně absolvují rigorózní zkoušku podle studijní osnovy a získají předepsanou praxi s relevantními pracovními zkušenostmi. Kromě toho jsou členové ACCA povinni udržovat své znalosti a dovednosti účastí v programu ACCA Continuing Professional Development (CPD), který je zaměřený na profesní rozvoj stávajících členů. Dobrá profesní organizace však firmám také nabízí cenné informace o preferencích a představách jisté profesní skupiny. Například našich pravidelných průzkumů se účastní tisíce finančních profesionálů. Jsou bezesporu dobrým vodítkem pro firmy při retenci klíčových zaměstnanců.

 

Profesnímu vzdělávání se účetní během své dráhy zcela jistě nevyhnou. Co doporučuje ACCA? Na co se zaměřit? 

Cílem účetní kvalifikace je samozřejmě nabízet nejvyšší kvalitu poskytovaných služeb v oblasti účetnictví. Členové ACCA mohou poskytnout celou škálu účetních služeb, neboť jsou komplexně vybaveni finančními, obchodními i strategickými dovednostmi. Nicméně klíčové je spíše etické a profesionální chování, které je jim vštěpováno a jehož dodržování se kontroluje. Můj tip pro osobní rozvoj jsou proto soft skills, etika a profesionalita. Žádné formální vzdělání univerzitního typu totiž takové vybavení nezaručuje a zaměstnavatelé to dobře vědí.

 

Mají profesní organizace typu ACCA nějaké další výhody? Například pro zaměstnavatele, zákazníky firem a celou společnost? 

Byznys je o vzájemných vztazích a profesní organizace představují vysokou míru jistoty pro všechny. Například zákazníkům firem nabízí možnost nápravy problémů, které vznikly při spolupráci s členem profesní organizace, pokud tento člen porušil kodex svého profesního sdružení. ACCA, ale i řada jiných předních profesních sdružení mají specializované týmy kvalifikovaných právníků, kteří vyšetřují a řeší problémy, na něž byli upozorněni. Pokud došlo k porušení stanov profesní organizace, může být individuálnímu členovi, nebo také firmě zrušeno členství. Toto riziko je pro firmy reálné a má vliv na jejich komerční úspěšnost. Proto je v jejich zájmu dbát o celkově dobré vztahy v trojúhelníku dodavatel, zákazník, profesní organizace. 

 

ACCA (Association of Chartered Certified Accountants, Asociace certifikovaných účetních) patří mezi největší a nejrychleji se rozvíjející mezinárodní profesní organizace v oboru účetnictví. Je uznávána ve 170 zemích a v současné době má více než 500 000 členů a studentů.

Účelem kvalifikace ACCA je poskytnout jejím absolventům účetní a finanční znalosti a dovednosti a také profesní hodnoty, které jim umožní stát se uznávanými finančními odborníky a vybudovat si úspěšnou kariéru v jakémkoliv odvětví, v poradenství, ve veřejné instituci či v soukromém sektoru.

Kvalifikace ACCA vychází ze světových standardů pro vzdělávání účetních stanovených Mezinárodní federací účetních (International Federation of Accountants, IFAC). Velký důraz je kladen na profesní hodnoty, etické principy a zásady dobré správy (governance), jejichž význam roste mimo jiné i vzhledem k neustálému zpřísňování kodexů chování, předpisů a legislativy s cílem zvýšit profesionalitu a bezúhonnost účetní profese. Tyto oblasti jsou proto v rámci kvalifikace ACCA důkladně prověřovány a patří mezi základní požadavky při dokládání praktických zkušeností uchazečů.

Kvalifikace ACCA je vhodná pro každého, kdo hledá odborné uplatnění v jakémkoliv odvětví. Předchozí znalost účetnictví nebo financí není nutná. Potřebujete pouze motivaci a odhodlání věnovat studiu dostatek času. Studovat ACCA mohou studenti středních i vysokých škol, a samozřejmě také lidé, kteří jsou již zaměstnáni. ACCA je vhodné pro všechny, kdo chtějí proniknout do světa financí a účetnictví.

 

Byl pro vás článek přínosný?