Hlavní navigace

Plátci DPH nechť do konce měsíce ohlásí čísla svých účtů, boj proti daňovým únikům posiluje právní jistotu

1. 2. 2013

Sdílet

 Autor: © Beboy - Fotolia.com
Do 28. února 2013 jsou všichni plátci daně z přidané hodnoty povinni ohlásit FÚ čísla všech svých účtů, které používají pro ekonomickou činnost. Současně mohou určit, které z nich budou zveřejněny v registru plátců DPH.

Novela zákona o dani z přidané hodnoty , která je účinná od 1. ledna tohoto roku, přinesla v oblasti boje proti daňovým únikům některé změny. Mají mimo jiné přispět k právní jistotě plátců daně. Tyto změny navazují na komplex opatření, která svým efektem směřují i k dosažení čistoty trhu s cílem minimalizovat nepřípustnou konkurenční výhodu subjektů získanou tím, že krátí příjmy státního rozpočtu. Podle informací z finanční správy je zřejmé, že tuto povinnost zatím splnila jen malá část plátců. Vzhledem k tomu, že se zákonem stanovená lhůta krátí, je potřeba se problému věnovat.

 

Povinnost oznámit čísla účtů FÚ

Jedním z těchto opatření je povinnost plátců sdělit správci daně jako povinný registrační údaj dle § 96 zákona o DPH čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, pokud jsou používány pro ekonomickou činnost. Zároveň je možné určit, které z těchto jeho účtů budou zveřejněny v rámci veřejně přístupného registru plátců DPH způsobem umožňujícím dálkový přístup. Tato povinnost se dotýká všech plátců DPH, tedy i těch, kteří již byli zaregistrováni před 1. 1. 2013. Zejména pro ně jde nyní o aktuální záležitost. V zákoně je pro tyto plátce zakotvena dvouměsíční lhůta pro „doplnění“ předmětného registračního údaje. Stávající plátci tak musí čísla všech svých bankovních účtů, používaných k ekonomické činnosti a současně bankovní účty vybrané ke zveřejnění, oznámit správci daně nejpozději do 28. 2. 2013.

 

Sledování registru plátců DPH

Správce daně začne účty zveřejňovat od 1. 4. 2013 a to v databázi „Registr plátců DPH“. Od stejného data si současně i plátci (příjemci plnění) budou moci zveřejněné účty poskytovatele zdanitelného plnění ověřovat dálkově prostřednictvím registru plátců DPH. Automatické ověřování účtů spolu s ověřováním spolehlivosti plátce bude součástí Web služby Daňového portálu, kterou v současné době Finanční správa ČR připravuje a bude k dispozici v průběhu prvního čtvrtletí 2013.

 

Ručení příjemce plnění

Od téhož dne začne platit i ručení příjemce plnění v případě, že příjemce provedl úhradu na jiný než zveřejněný bankovní účet dodavatele.

 

Jak bankovní účty správci daně sdělit? 

Stávající plátce DPH je povinen splnit výše uvedenou povinnost, tj. provést oznámení ve lhůtě do 28. 2. 2013 prostřednictvím formuláře „Oznámení o změně registračních údajů / Žádost o zrušení registrace“ č. 25 5111 MFin 5111 – vzor č. 1., který je dostupný na odkazu http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2013/5111_1.pdf.

Pokud stávající plátci DPH do konce února neučiní výše uvedené oznámení, má se ze zákona za to, že plátce určil ke zveřejnění všechny své účty, které správce daně u toho plátce eviduje v rámci registrační povinnosti. Tyto účty pak správce daně 1. 4. 2013 zveřejní (pokud jde skutečně o účty patřící plátci). Uvedené řešení však předpokládá, že bankovní účet pro ekonomickou činnost byl v minulosti při registračním řízení správci daně sdělen a nadto nijak nezbavuje plátce odpovědnosti za splnění povinnosti oznámit všechny své účty používané k ekonomické činnosti, potažmo oznámení změn v tomto registračním údaji.

 

Noví plátci, (reg. k DPH po 1. 1. 2013) sdělují správci daně tento povinný údaj při registraci, tj. výhradně prostřednictvím formuláře „Přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty“ č. 25 5104 MFin 5104 – vzor č. 5. Přihláška je zveřejněna na internetových stránkách Finanční správy ČR www.financnisprava.cz v záložce Daňové tiskopisy (použití volby „Daň z přidané hodnoty“ - „Registrace“).

Pro elektronické podání „Přihlášky k registraci k dani z přidané hodnoty“ i „Oznámení o změně registračních údajů/Žádost o zrušení registrace“ je aktuálně možné využít aplikace Elektronická podání pro finanční správu, tzv. „EPO“ na Daňovém portálu výběrem druhu podání – „Obecná písemnost“, kde vyplněný formulář bude zaslán jako příloha tohoto podání. Toto platí do doby zprovoznění elektronických podání k registračnímu řízení na Daňovém portálu.

soutez_casestudy

Zároveň je možné i nadále využít služeb Centrálního registračního místa na živnostenských úřadech.

 

Byl pro vás článek přínosný?